Hoppa till innehåll

Resande

Bläddra bland frågorna eller skriv din fråga direkt i sökfältet nedan.

Du hittar information om restriktionerna på produkter som resande för in på sidan Vanliga frågor - Begränsningar.

Skriv din fråga och sök svar

Vanliga frågor om ämnet resande

Kontroller visumkrav och vilka resedokument som godtas i Finland på utrikesministeriets webbplats.

Gränsbevakningsväsendet svarar för gränskontroll av personer vid gränsövergångsställen.

Läs Frågor och svar om resande på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Kontakta Gränsbevakningsväsendet vid behov.


I Finland godkänns recept som är på finska eller svenska. När du återvänder från en resa och har med dig ett recept på något annat språk för läkemedel du medför så är du skyldig att vid behov ge Tullen en redogörelse för innehållet i receptet.

Om du vet att du ska resa utomlands, lönar det sig att i Finland be om att få receptet på engelska. Be också om att få receptet på engelska om du insjuknar under en utlandsresa och ordineras ett recept för behandling av sjukdomen.

Om du är på väg på resa till ett EU- eller EES-land eller Schweiz, och du vet att du kommer att köpa läkemedel där, kan den som ordinerar läkemedlet skriva ut ett recept till dig som heter ”Recept för inköp utomlands”. Det lönar sig också att be om ett motsvarande recept om du insjuknar i dessa länder och behöver där ett recept för behandling av sjukdomen. Receptet är på engelska. Be din läkare om närmare information.

Mera information:

 


 • Andra än EU-sällskapsdjur behöver vid en resa från Storbritannien till Finland ett vaccinationsintyg i original och ett giltigt hälsointyg av EU-modell för förflyttning. EU-sällskapsdjur reser på normalt sett med EU-passet för sällskapsdjur, även från EU till Storbritannien.
 • Från Nordirland kan djuret dock resa till EU med EU-passet för sällskapsdjur (till EU-passet för sällskapsdjur kommer i något skede ett separat klistermärke för Nordirland)
 • Storbritannien finns i den s.k. länderförteckningen, dvs. sällskapsdjur från dessa länder ska vara rabiesvaccinerade, men antikroppstest behövs inte.
 • En hund som kommer från Storbritannien ska behandlas mot ekinokockos 1–5 dygn före ankomsten till Finland.

I den ankommande flygtrafiken är det enda godkända införselstället för sällskapsdjur (kommersiell och icke-kommersiell införsel) Helsingfors-Vanda flygplats, om man inte har någon övergångsperiod.


Nej, det får du inte. En resande ska föra med sig sina egna mediciner i sitt eget bagage. Läkemedelspreparat som ordinerats med recept är alltid personliga och ska innehas av den person som de ordinerats till.


Gränsbevakningsväsendet svarar för gränskontroll av personer vid gränsövergångsställen.

Läs Frågor och svar om resande på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Kontakta Gränsbevakningsväsendet vid behov.


Om tobaksprodukternas förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska och de figurativa varningar som krävs får man inte föra in mer än 200 cigaretter, inte ens genom att betala skatterna.

Mer information: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


Finska tullen ger inga anvisningar om hur bagaget ska packas. Mera information om packning av bagage och förbjudna varor före en flygresa hittar du på Finavias webbplats.

Mera information om säkerhetskontroller och om hur man packar rätt finns också på Trafis webbplats.


De flesta länder har egna restriktioner när det gäller införsel av läkemedel. Resanden ska ta reda på vilka restriktioner som gäller för införsel i destinationslandet. Mera information om restriktionerna får du t.ex. från destinationslandets myndigheter. Finska tullen ger inte information om andra länders importrestriktioner.

Ta recepten med dig på resan. Med dem kan du vid behov bevisa att du har rätt att ha med dig dina personliga läkemedel. Om du har elektroniska recept på dina läkemedel (eRecept) ta med något av följande på resan:

 • patientanvisning utskriven av läkare. I anvisningen uppräknas alla läkemedel som du blivit ordinerad på samma gång.
 • sammanställning över dina recept från apoteket.
 • sammanställning över dina recept som du kan skriva ut från Nationella hälsoarkivets tjänst (Kanta) med dina nätbankskoder.

Mer information:


Om du tar med dig personliga värdesaker utanför EU kan du vid Tullen vid utresa fylla i ett intyg över resgods, som är avsett för privatpersoner och med vilket du visar för Tullen att du haft varorna med dig redan när du reste ut.

Om du tar med dig varor till utlandet i kommersiellt syfte t.ex. för försäljning eller tillfälligt för en mässa eller reparation ska du lämna in en elektronisk exportdeklaration till Tullen.


Före resan:

 • Ta reda på från Polisen att du har de tillstånd som behövs för att föra med dig vapen och patroner till utlandet. För att en privatperson ska få föra med sig vapen eller patroner från Finland till Estland krävs ett privat överföringstillstånd som utfärdats i Finland. Alternativt kan innehavaren av ett europeiskt skjutvapenpass föra från Finland till Estland ett skjutvapen som lämpar sig för att användas vid jakt, och som antecknats i skjutvapenpasset, samt en behövlig mängd patroner som lämpar sig för vapnet. Den som för vapnet från Finland till Estland ska också ha en skriftlig inbjudan för deltagande i ett jaktevenemang.
 • Ta reda på destinationslandets tillståndspraxis och deklarationsförfaranden från landets myndigheter eller ambassad.
 • Resanden behöver inte ge en anmälan till Finska tullen om de egna vapen och patroner som denne för med sig, om resanden har de tillstånd som behövs för dem. På begäran ska dock vapen, patroner och tillstånd uppvisas för Tullen.
 • Om du har en jakthund med dig, ska du ta reda på från Livsmedelsverket att du för hunden har de dokument som behövs och att den har giltiga vaccinationer. Ta också reda på vilka krav som gäller i Estland för införsel av hund.

 

När du återvänder till Finland:

 • Resanden behöver inte ge en anmälan till Finska tullen om de egna vapen och patroner som denne för med sig, om resanden har de tillstånd som behövs för dem. På begäran ska dock vapen, patroner och tillstånd uppvisas för Tullen.
 • Hunden eller dess dokument behöver inte uppvisas för Tullen.
 • Mera information för resande hittar du på Tullens webbplats.

Hämta inte afrikansk svinpest till Finland

Notera att Livsmedelsverket rekommenderar att inga jaktresor på vildsvin görs till områden där afrikansk svinpest förekommer, såsom Estland: Information om afrikansk svinpest för jägarna - Livsmedelsverket.

Glöm heller inte att rengöra och desinficera din utrustning, eftersom sjukdomen också kan spridas via dem. Om du har en jakthund med dig, ska du också se till att hundens päls och utrustning tvättas. Läs mer detaljerade anvisningar på Livsmedelsverkets webbplats.

Läs mer om införsel av jakttroféer och införsel av färskt kött på Livsmedelsverkets webbplats (på finska).

 

 


Varje land har sin egen lagstiftning gällande läkemedel, och därför lönar det sig att alltid ta med recepten på en resa. Frågor om vilka krav på läkemedel som gäller i destinationslandet kan du ställa till landets ambassad. Vid ankomst till Finland ska du ha recepten och en läkarskriven patientanvisning med dig.

Läs mer: Läkemedel

 


Läkemedelspreparat har alltid en försäljningsförpackning och en bipacksedel samt eventuellt en blisterförpackning. Du ska ha dessa med på resan. Detta snabbar upp övervakningen och underlättar identifieringen av produkten.


Finska tullen kräver inget samtycke av vårdnadshavarna. I Finland är det Gränsbevakningsväsendet som svarar för gränskontroll av personer.

Läs Frågor och svar om resor på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Det rekommenderas dock att föräldrarna upprättar och undertecknar ett fritt formulerat samtycke som innehåller deras kontaktuppgifter. I vissa länder kan myndigheterna kräva ett skriftligt samtycke. Därför lönar det sig att kontrollera destinationslandets krav hos landets konsulat eller ambassad.

Läs mer om finska medborgares pass och andra resedokument på utrikesministeriets webbplats.


Finska tullen kräver inget separat samtycke i sådana här fall. I Finland är det Gränsbevakningsväsendet som svarar för gränskontroll av personer. 

Läs Frågor och svar om resor på Gränsbevakningsväsendets webbplats.


Skatteförvaltningens webbplats finns en skattetabell för alkohol- och alkoholdrycker där du kan se gällande skattebelopp produktgruppsvis. För produkterna uppbärs också tull som bestäms enligt varukoden samt moms (24 %).


De flesta länder har egna restriktioner för införsel av varor. Det är resandens ansvar att ta reda på vilka restriktioner som gäller för införsel i destinationslandet. Mera information om restriktionerna får du t.ex. från destinationslandets ambassad eller myndigheter.

Finska tullen kan inte ge information om vilka bestämmelser som gäller för varor eller gåvor som förs ut till andra länder. Vid finska tullen känner vi bara till de finska tullbestämmelserna.


När du som resande medför produkter för eget bruk eller som gåva, är införseln tull- och skattefri om mängderna och värdegränsen för resandeinförsel inte överskrids och om införseln är sporadisk.

Om du för in en viss produkt en eller två gånger är det fråga om sporadisk resandeinförsel. Om du upprepade gånger för in samma produkt klassas införseln inte längre som sporadisk på det sätt som avses i lagstiftningen, och du blir tvungen att betala tull på produkterna.

Införselns sporadiska eller upprepade natur avgörs från fall till fall. Då bedömer Tullen bland annat varornas typ och antal samt hur många gånger varorna förts in.


Kontrollera först hos Livsmedelssäkerhetsverket vilka begränsningar och bestämmelser som gäller vid införsel av sällskapsdjur.

Förtulla sällskapsdjuret när du anländer till landet. Uppvisa djurets dokument och inköpsfaktura i samband med förtullningen. Du kan föra in sällskapsdjuret tull- och skattefritt om dess värde inte överstiger gränsen för resandeinförsel. Värdegränsen är 430 eller 300 euro beroende på vilket fortskaffningsmedel du använder.

Om gränsen för resandeinförsel överskrids, ska du betala 24% i moms på sällskapsdjurets inköpspris samt transport- och eventuella försäkringskostnader. Läs mer om importskatter.

Läs mer: Köp av sällskapsdjur från utlandet


Produkter som en resande har skaffat i ett annat EU-medlemsland till ett skattebelagt pris för sitt eget bruk och som hen själv transporterar med sig till Finland anses vara produkter för eget bruk. Med eget bruk avses resandens personliga bruk men också familjens bruk och gåvor. Produkter som överlåts mot vilken ersättning som helst anses vara införda för kommersiellt syfte. 

Till exempel så kan brudens kusin, som bjudits till bröllopet, inte föra in alkohol till sin kusins bröllop, talkogänget kan inte få införd alkohol som belöning, och man kan inte hämta alkohol åt sitt kompisgäng.


Anvisningar och råd om tax free-försäljning till resande ges av Skatteförvaltningen. Enligt Skatteförvaltningens anvisning ”Momsfri försäljning till resande - Anvisning för säljaren” är det fråga om försäljning till resande när en resenär som varaktigt bor utanför EU och Norge köper sig själv en vara i Finland som hen sedan oanvänd för ut ur landet i sitt personliga bagage samtidigt som hen själv lämnar landet.

Personer som bor i Finland med uppehållstillstånd har inte rätt till tax free-inköp fastän de skulle vara stadigvarande bosatt utanför EU. Sådana personer har dock under de två sista veckorna innan uppehållstillståndet går ut rätt att göra tax free-inköp. På motsvarande sätt har en finsk medborgare som flyttar för minst sex månader till någon annanstans än till EU-området eller Norge rätt att göra tax free-inköp under de två sista veckorna före flyttningen från Finland.

Resanden betalar mervärdesskatten i samband med köpet, men får den helt eller delvis tillbaka när hen senare för säljaren visar upp en utredning över att varan har förts ut ur EU. Ta del av Skatteförvaltningens anvisning om skatteåterbäring: Skattefri försäljning till resande som besöker Finland

Om du har frågor om tax free-försäljning till resande kontakta Skatteförvaltningen.


Finska tullen bekräftar exporten av varor genom att stämpla försäljningsverifikatet vid utförseltullkontoret på resandes begäran. Vid tax free-export behöver ingen elektronisk exportdeklaration lämnas till Tullen.

Notera att:

 • om alla föreskrifter av Skatteförvaltningen inte iakttagits kan Tullen stämpla verifikatet med röd stämpel.
 • om varorna och resanden redan lämnat EU kan Tullen inte stämpla verifikatet i efterhand.

Moms som betalats återbetalas inte till resande av Tullen.


Inget försäljningsverifikat hat visats upp.


De vanligaste orsakerna till att Tullen stämplar försäljningsverifikatet med röd stämpel:

 • Varan har börjat användas inom EU.
 • Varan har inte förseglats.
 • Alla varor som anges i verifikatet förs inte ut ur EU.
 • Exportören är inte samma person som köparen i verifikatet eller passnumret stämmer inte.
 • Varan har sålts exklusive moms.
 • Resanden är inte berättigad till tax free-inköp, dvs. hen bor inte stadigvarande utanför EU eller Norge.

Gränsbevakningsväsendet svarar för gränskontroll av personer vid gränsövergångsställen. Om du har frågor om resedokument ta kontakt med Gränsbevakningsväsendet. Gränsbevakningsväsendets kontaktuppgifter och anvisningar om resedokument finns på www.raja.fi.

Mera information om resedokument för finska medborgare hittar du på utrikesministeriets webbplats.


                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Resandeinförsel