Hoppa till innehåll

Gåvoförsändelser

Bläddra bland frågorna eller skriv din fråga direkt i sökfältet nedan.

Skriv din fråga och sök svar

Vanliga frågor om gåvoförsändelser

En vara som har beställts och betalats på Internet för att skickas eller lämnas till en annan person är inte en sådan gåva som omfattas av tullfrihet och skattefrihet. Därmed är sådana varor som levereras från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller som levereras oförtullade från EU varken tull- eller skattefria. Försändelserna är skattepliktiga och tullklareras normalt. Försändelserna är skattepliktiga och de förtullas normalt. Läs mer: Nätbeställning


För gåvoförsändelser kan skattefrihet beviljas endast om gåvan skickas av en privatperson från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde (dvs. från ett tredje land) utan ersättning till en annan privatperson inom EU:s tull- och skatteområde. 

I fråga om gåvoförsändelser kan skattefrihet alltså inte tillämpas på gåvor som ett företag har skickat. Dessa försändelser ska tullklareras och importskatter ska betalas för dem. Läs mer om tullklarering.


Om gåvoförsändelsen innehåller flera olika varor, t.ex. en radio och skridskor, vilkas sammansatta värde överskrider 45 euro, kan någon av varorna tullklareras utan tull och mervärdesskatt, om dess värde inte överskrider värdegränsen. Värdet på en enskild vara kan inte fördelas. Värdegränsen gäller för varje enskild försändelse. Varornas värde beräknas enligt priserna i avsändningslandet. Om du får alkoholdrycker eller tobaksprodukter som gåva så ska du läsa anvisningarna för mottagare av gåvoförsändelser.


Du kan förtulla det i vår tjänst för importförtullning för privatpersoner. Smidigast sköter du förtullningen som en webbförtullning: Läs anvisningarna om förtullning av försändelse i efterhand.


På postens webbplats finns anvisningar om hur du skickar paket till utlandet. På postens webbplats finns också information om farliga och förbjudna ämnen och landspecifika förbud och restriktioner.

Många exportrestriktioner gäller också för gåvoförsändelser. Sådana varor är till exempel produkter av utrotningshotade djur och växter.

Kom ihåg att avsändaren ska ta reda på gällande exportrestriktioner samt vilka restriktioner som gäller för införsel i destinationslandet. Mera information om restriktionerna får du till exempel från destinationslandets ambassad eller myndigheter. Finska tullen ger inte information om andra länders importrestriktioner.


Om du inte vet vad postförsändelsen innehåller och inte heller får reda på det av avsändaren, kan du göra ett speditionsavtal med Posten som sedan sköter förtullningen åt dig. Posttjänsten är avgiftsbelagd. Kontakta Posten på numret 0600 94320 eller [email protected]

OBS. Tullen utreder inte på uppdrag av kunden vad försändelserna innehåller.


Du kan skicka ostar som gåva från EU-länder.

Du får inte skicka ost eller mjölkprodukter till Finland från länder utanför EU, förutom i följande undantagsfall:

  • inga importrestriktioner gäller vid införsel från Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino och Schweiz.
  • Från Färöarna, Grönland och Island kan man skicka ett parti på högst 10 kg ost eller andra mjölkprodukter som gåva.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats.


Förtulla försändelsen i tjänsten för importförtullning för privatpersoner. Välj ”Jag vill förtulla en gåva som skickats av en privatperson”.

För att du ska kunna förtulla gåvan måste du veta vad gåvan innehåller och vad dess värde är samt ha dess ankomstavi.

Du behöver dock inte betala importskatter om det är fråga om en tull- och skattefri gåva.

När behöver jag förtulla en gåva?

 

 


För sådana gåvor på högst 45 euro som privatpersoner från Kanarieöarna (eller ett annat område inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde) sporadiskt har skickat till privatpersoner och som är avsedda för mottagarens eller familjens personliga bruk, behöver vanligtvis ingen skatt betalas, om deras beskaffenhet och kvantitet inte anses ha kommersiellt syfte. Undantag till skattefriheten utgör gåvoförsändelser som innehåller alkohol- eller tobaksprodukter, parfymer, eau de toilette-produkter, kaffe eller te.

Om en gåvoförsändelse som skickats från ett område inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde innehåller cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och cigarettobak, alkohol eller alkoholdrycker, uppbärs alltid mervärdesskatt och punktskatt för gåvan. Mer detaljerad information: Gåvoförsändelser

 


För sådana gåvor på högst 45 euro som privatpersoner från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde sporadiskt har skickat till privatpersoner och som är avsedda för mottagarens eller familjens personliga bruk, behöver vanligtvis ingen tull eller skatt betalas, om deras beskaffenhet och kvantitet inte anses ha kommersiellt syfte. Undantag till skattefriheten/tullfriheten utgör gåvoförsändelser som innehåller alkohol- eller tobaksprodukter, parfymer, eau de toilette-produkter, kaffe eller te.

Om en gåva som skickats från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde innehåller cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och cigarettobak, alkohol eller alkoholdrycker, uppbärs alltid mervärdesskatt och punktskatt för gåvan. Mer detaljerad information: Gåvoförsändelser

 


Införsel av vissa varor omfattas av restriktioner och förbud. Sådana varor är till exempel läkemedel, livsmedel, snus, produkter av utrotningshotade djur och växter samt farliga föremål. Trots att det är fråga om en gåva så gäller samma restriktioner som vid beställning av varor. Läs mer: Nätbeställning

Kontrollera: EU:s tull- och skatteområden

 


Förtulla försändelsen i tjänsten för importförtullning för privatpersoner. Välj ”Jag vill förtulla en gåva som skickats av en privatperson”. För att du ska kunna förtulla gåvan måste du veta vad gåvan innehåller och vad dess värde är samt ha dess ankomstavi.


Förtulla inte postförsändelsen om du inte vill ta emot den. Om postförsändelsen inte förtullas, dvs. tullklareras, inom 20 dagar skickas den tillbaka till avsändaren. Om det handlar om en beställd vara, underrätta säljaren om att du häver köpet.

Om du vill kan du innan förvaringstiden går ut meddela Posten att du inte tar emot försändelsen och att du vill att den skickas tillbaka till avsändaren. Kontakta Postspeditionen per telefon eller e-post till adressen huolinta(at)posti.com och beskriv situationen. Ange som e-postens rubrik ”Jag vill inte ta emot min beställning som anlänt”.


Kontakta avsändaren för att få en redogörelse över gåvan och dess värde för förtullning.

För gåvor som är värda över 45 euro uppbärs importskatter precis som för vilket annat nätköp som helst.

Läs mer: Tullklarering av en gåva

 


Införseln av livsmedel som hemkomstgåvor från ett land utanför EU har begränsats på grund av risken för spridning av djursjukdomar. Livsmedel som förs in av resande och som skickas som gåvoförsändelser omfattas av samma importrestriktioner. 

Du kan dock ta emot till exempel choklad och sötsaker utan restriktioner. Läs mer på Livmedelsverkets webbplats.  

De gällande anvisningarna hittar du på Livsmedelssäkerhetsverket Livsmedelsverkets webbplats. Restriktionerna gäller inte gåvoförsändelser som tagits emot från ett annat EU-land.


För förtullningen behöver du:

  • en ankomstavi från transportfirman
  • en redogörelse över gåvan och dess värde, t.ex. en fritt formulerad redogörelse över gåvan och dess värde eller ett kvitto på varan. (Vid behov kan du på förhand be att avsändaren av gåvan skickar en redogörelse till dig.)
  • Tullen kan begära att även andra dokument visas upp.

 

 


                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning