Gåvoförsändelser

En vara som har beställts och betalats på Internet för att skickas eller lämnas till en annan person är inte en sådan gåva som omfattas av tullfrihet och skattefrihet. Därmed är sådana varor som levereras från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller som levereras oförtullade från EU varken tull- eller skattefria. Försändelserna är skattepliktiga och tullklareras normalt. Läs mer: Nätbeställning


För gåvoförsändelser kan skattefrihet beviljas endast om gåvan skickas av en privatperson från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde (dvs. från ett tredje land) utan ersättning till en annan privatperson inom EU:s tull- och skatteområde. 

I fråga om gåvoförsändelser kan skattefrihet alltså inte tillämpas på gåvor som ett företag har skickat. Dessa försändelser ska tullklareras och importskatter ska betalas för dem. Läs mer om tullklarering.


Om gåvoförsändelsen innehåller flera olika varor, t.ex. en radio och skridskor, vilkas sammansatta värde överskrider 45 euro, kan någon av varorna tullklareras utan tull och mervärdesskatt, om dess värde inte överskrider värdegränsen. Värdet på en enskild vara kan inte fördelas. Värdegränsen gäller för varje enskild försändelse. Varornas värde beräknas enligt priserna i avsändningslandet. Om du får alkoholdrycker eller tobaksprodukter som gåva så ska du läsa anvisningarna för mottagare av gåvoförsändelser.


Varor som skickas från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde ska vanligtvis tullklareras. Som mottagare ska du alltid tullklarera en gåva vars värde överstiger 45 euro eftersom gåvan är skattepliktig. Läs mer om andra gåvoförsändelser som ska tullklareras. Trots att det handlar om en gåva, måste du för tullklareringen ha ett kvitto, en faktura eller en annan tillförlitlig utredning om värdet på varan, så att gåvans värde kan bevisas. Läs mer om tullklarering av en gåva.


Smidigast sköter du förtullningen som en webbförtullning eller genom att agera enligt denna anvisning: Förtullning av postpaket i efterhand.


På postens webbplats finns anvisningar om hur du skickar paket till utlandet. På postens webbplats finns också information om farliga och förbjudna ämnen och landspecifika förbud och restriktioner.

Många exportrestriktioner gäller också för gåvoförsändelser. Sådana varor är till exempel produkter av utrotningshotade djur och växter.

Kom ihåg att avsändaren ska ta reda på gällande exportrestriktioner samt vilka restriktioner som gäller för införsel i destinationslandet. Mera information om restriktionerna får du till exempel från destinationslandets ambassad eller myndigheter. Finska tullen ger inte information om andra länders importrestriktioner.


Om du inte vet vad postförsändelsen innehåller och inte heller får reda på det av avsändaren, kan du göra ett speditionsavtal med Posten som sedan sköter förtullningen åt dig. Posttjänsten är avgiftsbelagd. Kontakta Posten på numret 0200 27100 eller [email protected]

OBS. Tullen utreder inte på uppdrag av kunden vad försändelserna innehåller.

Läs mer: Postens och Tullens roll vid nätköp


Du kan skicka ostar som gåva från EU-länder.

Du får inte skicka ost eller mjölkprodukter till Finland från länder utanför EU, förutom i följande undantagsfall:

  • inga importrestriktioner gäller vid införsel från Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino och Schweiz.
  • Från Färöarna, Grönland och Island kan man skicka ett parti på högst 10 kg ost eller andra mjölkprodukter som gåva.

Läs mer på Eviras webbplats.


För sådana gåvor på högst 45 euro som privatpersoner från Kanarieöarna (eller ett annat område inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde) sporadiskt har skickat till privatpersoner och som är avsedda för mottagarens eller familjens personliga bruk, behöver vanligtvis ingen skatt betalas, om deras beskaffenhet och kvantitet inte anses ha kommersiellt syfte. Undantag till skattefriheten utgör gåvoförsändelser som innehåller alkohol- eller tobaksprodukter, parfymer, eau de toilette-produkter, kaffe eller te.

Om en gåvoförsändelse som skickats från ett område inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde innehåller cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och cigarettobak, alkohol eller alkoholdrycker, uppbärs alltid mervärdesskatt och punktskatt för gåvan. Mer detaljerad information: Gåvoförsändelser

 


För sådana gåvor på högst 45 euro som privatpersoner från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde sporadiskt har skickat till privatpersoner och som är avsedda för mottagarens eller familjens personliga bruk, behöver vanligtvis ingen tull eller skatt betalas, om deras beskaffenhet och kvantitet inte anses ha kommersiellt syfte. Undantag till skattefriheten/tullfriheten utgör gåvoförsändelser som innehåller alkohol- eller tobaksprodukter, parfymer, eau de toilette-produkter, kaffe eller te.

Om en gåva som skickats från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde innehåller cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och cigarettobak, alkohol eller alkoholdrycker, uppbärs alltid mervärdesskatt och punktskatt för gåvan. Mer detaljerad information: Gåvoförsändelser

 


Införsel av vissa varor omfattas av restriktioner och förbud. Sådana varor är till exempel läkemedel, livsmedel, snus, produkter av utrotningshotade djur och växter samt farliga föremål. Trots att det är fråga om en gåva så gäller samma restriktioner som vid beställning av varor. Läs mer: Nätbeställning

Kontrollera: EU:s tull- och skatteområden

 


Om en dylik försändelse innehåller en gåva värd högst 45 euro från en privatperson, behöver man inte inge en separat tulldeklaration för den. För frisläppande av paketet ska du dock till Tullen skicka

  • en orderbekräftelse eller en redogörelse över gåvan och dess värde
  • försändelsens ankomstnummer och dina kontaktuppgifter

per e-post till lentoposti(at)tulli.fi. Mera information får du på Tullens webbplats eller från telefonstödet för webbdeklarering, tfn 0295 5206.

Alternativt kan du förtulla försändelsen i Tullens deklarationstjänst för import.


Förtulla inte postförsändelsen om du inte vill ta emot den. Om postförsändelsen inte tullklareras inom 20 dagar skickas den tillbaka till avsändaren. Om det handlar om en beställd vara, underrätta säljaren om att du häver köpet.

Om du vill kan du före förvaringstiden går ut meddela Posten att du vägrar ta emot försändelsen och att du vill att den skickas tillbaka till avsändaren.


Om någon skickat dig en gåva ska du av avsändaren begära en redogörelse över gåvans innehåll och värde, så att Tullen kan utreda om det är fråga om en gåva som kan frisläppas utan tullklarering.

Gåvor som är värda över 45 euro förtullas och importskatter uppbärs precis som för vilket annat nätköp som helst.

Läs mer: Tullklarering av en gåva

Gå till deklarationstjänsten för import


Om gåvans värde är högst 45 euro kan du också skicka en begäran om frisläppande till Tullen. För frisläppande av paketet ska du skicka

  • en orderbekräftelse eller en utredning över gåvan och dess värde
  • försändelsens ankomstnummer och din kontaktinformation

per e-post till lentoposti(at)tulli.fi. Tullen frisläpper försändelsen om alla förutsättningarna för en gåva uppfylls och Posten levererar den till dig. I annat fall kontaktar Tullen dig. Postens försändelseuppföljning

Du kan också tullklarera försändelsen i Deklarationstjänsten för import, även om dess värde skulle vara högst 45 euro. Du behöver inte betala importskatter om det är fråga om en tull- och skattefri gåva.

Läs mer: Tullklarering av en gåva

 


Införseln av livsmedel som hemkomstgåvor från ett land utanför EU har begränsats på grund av risken för spridning av djursjukdomar. Livsmedel som förs in av resande och som skickas som gåvoförsändelser omfattas av samma importrestriktioner. De gällande anvisningarna hittar du på Livsmedelssäkerhetsverket Livsmedelsverkets webbplats. Restriktionerna gäller inte gåvoförsändelser som tagits emot från ett annat EU-land.

Du kan dock ta emot till exempel choklad och sötsaker utan restriktioner. Läs mer på Livmedelsverkets webbplats.  


                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag