Importförtullningstjänst

Importförtullningstjänsten för privatpersoner fungerar bäst med de nyaste versionerna av följande webbläsare: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari.


Transportfirman skickar ankomstavier bara för försändelser som ska förtullas. Det kan hända att slutet på identifikationsnumret (ankomstnumret) för postförsändelsen i ankomstavin avser ett EU-land, fastän försändelsen ursprungligen skickats från ett land utanför EU.

Ange alltid varans verkliga avsändningsland.


Om du t.ex. har returnerat varan till försäljaren utanför EU, kan du ansöka om återbetalning av skatterna.

Skicka en fritt formulerad ansökan om omprövning med bilagor per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi.

Anvisningar för upprättande av begäran om omprövning

 


Ja, du kan använda kortets kreditegenskap eller debitegenskap (VISA debit/credit och MasterCard debit/credit).

Notera att den minsta summan som ska betalas i Importförtullning för privatpersoner är 0,65 €.


Du får en ankomstavi för en försändelse som ska förtullas från Posten eller transportfirman bara för försändelser som du ska förtulla. Du ska betala eventuella importskatter innan Posten eller transportfirman kan leverera försändelsen vidare.

Det är möjligt att säljarens tjänst inte omfattar Finland. Kontakta säljaren för att reda ut saken.

 


Begär att Posten reder ut i vilket skede av transporten ditt paket har försvunnit.

  1. Om ditt paket har försvunnit efter förtullningen och under transporten inom Finland återbetalar Tullen inte importskatterna, utan du ska ansöka om ersättning hos Posten.
  2. Om Posten har returnerat ditt paket till avsändaren kan du ansöka om omprövning med en fritt formulerad ansökan eller med Tullens blankett nr 643r .

Begär ett verifikat från Posten över att paketet returnerats till avsändaren eller skriv ut returverifikatet själv i Postens försändelseuppföljning..

Läs mer om att ansöka om omprövning


I Importförtullning för privatpersoner kan du förtulla din postförsändelse gratis.


Postförsändelse vars ankomstavi har skickats av Posten

När du får en ankomstavi för en efterleverans, ring till Tullen, tfn 0295 5206. Innan du ringer till Tullen, försäkra dig om att du har alla de uppgifter och handlingar som behövs för att klargöra situationen:

  • referensnummer (MRN)
  • orderbekräftelse eller faktura för varorna
  • ankomstnummer för den postförsändelse som kommit i efterhand.

Kontakta transportfirman och kontrollera att din försändelse inte redan har skickats tillbaka till avsändaren. Om försändelsen inte har skickats tillbaka till avsändaren, ska du kontakta Tullen för att ta reda på beloppet av dröjsmålsräntan, tfn 0295 5206, må–fr 8-18.

Du ska också betala dröjsmålsräntan innan du kan få din försändelse. Notera att en faktura vars förfallodag har passerats inte kan betalas i förtullningstjänsten. Betala förtullningen i nätbanken samma dag som du tar reda på beloppet av dröjsmålsräntan. Kom ihåg att det kan ta 2–3 dagar för uppgiften om betalningen att förmedlas till Tullen.


Mervärdesskattesatsen för importvaror är vanligtvis 24 procent. Undantag utgör till exempel livsmedel (14 %), böcker (10 %) och tidskrifter som prenumererats i minst en månad (10 %). Om du anger en nedsatt mervärdesskattesats undersöker tullen om villkoren uppfylls.


Tullen skickar inte separata tullräkningar. Betala förtullningen när du förtullar försändelsen i Importförtullningstjänsten.


Tullen skickar inga automatiska svarsmeddelanden om genomförda förtullningar. Tjänsten informerar dig om genomförda förtullningar. När du loggar in i tjänsten hittar du förtullningarna och besluten på sidan Mina förtullningar. Uppgifterna sparas i 90 dagar.


Om du har gjort förtullningen före 11.2.2020, hittar du den genom att logga in i den gamla tjänsten. Förtullningar som gjorts i den gamla tjänsten överförs till den nya Importförtullningstjänsten för privatpersoner.


Beroende på betalningssätt kan det ta 2–3 bankdagar för betalningen att registreras på Tullens konto. När betalningen har registrerats är förtullningen klar och dess status ändras. När din förtullning är klar, meddelar Tullen automatiskt Posten om att försändelsen kan levereras till dig. Notera också Postens behandlingsavgift. Kolla upp saken på Postens webbplats.

Om en annan transportfirma behöver få överlåtelsebeslutet av dig, hittar du det på sidan Mina förtullningar.


 Du får ankomstavin eller meddelandet om att en försändelse som ska förtullas har anlänt alltid från Posten eller expresstransportfirman. Du behöver uppgifterna från dessa om du själv förtullar försändelsen. Om du har frågor om ankomstavin, kontakta Posten eller expresstransportfirman.


                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16

Vår tjänst är just nu ofta överbelastad, var vänlig och bekanta dig också med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag