Hoppa till innehåll

Beställa på nätet

Bläddra bland frågorna eller skriv din fråga direkt i sökfältet nedan.

Skriv din fråga och sök svar

Vanliga frågor om att beställa på nätet

Avsändningslandet kan vara ett EU-land i transportfirmans ankomstavi och i tjänsten Importförtullning för privatpersoner, fastän försändelsen ursprungligen skickats från ett land utanför EU. Så kan det vara om varan t.ex. mellanlagrats oförtullad inom EU. Byt avsändningslandet i Importförtullningstjänsten till det verkliga avsändningslandet för att du ska kunna förtullas försändelsen. Det här gäller inte t.ex. för varor som skickas från Kanarieöarna eller levereras till Åland.

Fråga vid behov säljaren från vilket land utanför EU försändelsen kommer. Mera information om behovet av förtullning vid import får du på förhand av säljaren av varan eller i leveransvillkoren för den nätbutik du använt.

Felaktig förtullningsbegäran för paket som anlänt från EU-land

Kontrollera att

 • varans ursprungsland är ett EU-land eller 
 • att den har skickats från ett annat EU-land där den redan har förtullats.

Om du felaktigt har fått en förtullningsbegäran av Posten för en sådan här vara, ska du via Postens webbsida be att ditt paket frisläpps. Bifoga ett verifikat (t.ex. faktura, orderbekräftelse eller kvitto), ur vilket framgår att varans avsändningsland är ett EU-land. Om varans avsändningsland inte framgår av verifikatet, be säljaren om ett T2L-dokument eller någon annan tilläggsutredning som visar avsändningslandet.


När du beställer och laddar inträdesbiljetten från nätet:

 • du behöver inte tullklarera biljetter som levereras över internet och inte betala importskatter på dem till Tullen.

När den beställda inträdesbiljetten levereras till dig:

 • tull och importmoms uppbärs endast på varor, inte på tjänster. Med t.ex. en konsertbiljett eller en biljett till en fotbollsmatch köper du rätten att delta i ett evenemang, och som dess värde betraktas endast värdet på pappret, inte på inträdesbiljetten.

Så här förtullar du en inträdesbiljett i pappersform


Om ditt paket har försvunnit efter förtullningen i Finland, kan du inte ansöka om återbetalning av importskatterna hos Tullen.

Om Posten eller en annan transportfirma har returnerat ditt förtullade paket till avsändaren i utlandet, kan du ansöka om återbetalning av importskatterna enligt följande:

 1. När du har förtullat försändelsen själv i Tullens e-tjänst: Du kan ansöka om återbetalning av importskatterna (omprövning) hos Tullen eller befullmäktiga ett ombud att göra det.
   
 2. När Posten eller en annan transportfirma har förtullat försändelsen åt dig: Du kan ansöka om återbetalning av importskatterna (omprövning) hos Tullen eller befullmäktiga ett ombud att göra det.
   
 3. När du har betalat importskatterna i samband med inköpet till en IOSS-registrerad nätbutik: Begär återbetalning av skatterna av nätbutiken.

Till din ansökan om återbetalning ska du bifoga ett verifikat på att försändelsen lämnat landet. Verifikatet får du från det företags försändelseuppföljningstjänst som transporterat paketet. Läs hur du ansöker om omprövning.


Om du t.ex. har returnerat varan till försäljaren utanför EU, kan du ansöka om återbetalning av skatterna. Anvisningar för upprättande av begäran om omprövning

 


Om du har fått ett inköp som borde ha förtullats direkt hem till dig, ska du förtulla det i efterhand. Du kan förtulla varan i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Läs mer: Förtullning av försändelse i efterhand


Det är alltid företaget som transporterar försändelsen som skickar ankomstavin till dig och som ger dig råd.

Läs mer: Var är mitt paket?


På betalningen av mervärdesskatt i Finland inverkar bland annat det om nätbutiken har ett IOSS-nummer eller inte.

 • Om säljaren har ett IOSS-nummer, betalar du finsk moms i samband med att du köper varan. Posten eller en annan transportfirma sköter vanligtvis förtullningen i ditt ställe och du behöver inte betala moms i samband med förtullningen. (Detta gäller dock inte för produkter som omfattas av punktskatter, såsom alkoholprodukter. För dessa produkter betalas importskatterna alltid först i samband med förtullningen.)
 • Om säljaren inte har ett IOSS-nummer, blir du vanligtvis tvungen att betala momsen till Finland i samband med importen. Du måste betala momsen till Finland även om du redan har betalat försäljningslandets moms till säljaren.
 • Vissa nätbutiker inkluderar momsen som betalas till Finland i varornas pris, fastän de inte har ett IOSS-nummer. I nätbutikens faktura kan det då stå t.ex. ”DDP” (Delivered Duty Paid) eller ”levererat förtullat”. Ta reda på av säljaren om din beställning har levererats av en sådan transportfirma som sköter förtullningen åt dig i Finland och som betalar momsen till Finland.

Läs mer om IOSS-nummer.


Tullen tar inte emot eller förvarar paket eller andra försändelser. Om du får ett meddelande från t.ex. säljaren eller transportfirman om att försändelsens status är ”Lähetys on tullissa” (Försändelsen finns hos Tullen) eller ”Held by Customs” är det vanligtvis fråga om att försändelsen ska förtullas innan du kan få den.

Lättast går det om du förtullar försändelsen själv på nätet. Du kan också köpa förtullningen som en tjänst av Posten eller transportfirman.

Försändelserna som ska förtullas finns alltid hos det företag som transporterar dem. Kontakta Posten eller transportfirman för mer information.

 


Kontakta det tullkontor som nämns i meddelandet du fått. Tullaboratoriet svarar inte på privatpersoners förfrågningar.


Utländska försändelseuppföljningar informerar ofta om att  ”Lähetys on Tullissa” (Försändelsen finns hos Tullen) eller ”Held by Customs”. Försändelserna finns dock inte hos Tullen utan i Postens eller någon annan transportfirmas lager. Om en försändelse ska förtullas skickar Posten eller en annan transportfirma i Finland ett meddelande om det.

Posten eller transportfirman

 • vet var ditt paket är
 • skickar ankomstavier
 • lagrar de paket som ska förtullas
 • transporterar paketen när de har förtullats
 • returnerar paket.

För sådana varor som tillverkats i Storbritannien och som skickats från Storbritannien är tullavgiften 0 %. För sådana varor som tillverkats i Storbritannien och som skickats från Storbritannien är tullavgiften 0 %, om du har säljarens faktura med en formbunden ursprungsförsäkran om  att varan har sitt ursprung i Storbritannien. För alla försändelser som levereras från Storbritannien ska man betala mervärdesskatt.

Om du beställer från Storbritannien en herrkostym som har tillverkats där och som är värd 200 euro och vars transportkostnader är 20 euro, bildas mervärdesskatten som uppbärs för försändelsen enligt följande:

 • tullavgiften är 0,00 euro (0 % x tullvärdet 220 euro)
 • mervärdesskatten är 52,80 euro (24 % x (tullvärdet 220 euro + tullavgiften 0,00 euro))
 • det totala priset för kostymen är 272,80 euro (varans inköpspris + transportkostnader + mervärdesskatt)

Om en försändelse som ska förtullas transporteras av Posten, läggs även Postens eventuella behandlingsavgift (till exempel 3.10 euro) till det pris på vilket mervärdesskatten beräknas.

Beakta också:  Hur får jag tullförmånen?


För sådana försändelser som skickats från Storbritannien och som innehåller varor som tillverkats utanför Storbritannien ska man betala mervärdesskatt. För försändelser värda mer än 150 euro ska man betala en allmän tullavgift, s.k. tredjelandstull.

Om du beställer från Storbritannien sportskor värda 200 euro som tillverkats utanför Storbritannien (t.ex. i Indien) och transportkostnaderna är 20 euro, bildas tullavgiften och mervärdesskatten som uppbärs enligt följande:

 • tullavgiften är 37,18 euro (16,9 % x tullvärdet 220 euro)
 • mervärdesskatten är 61,72 euro (24 % x (tullvärdet 220 euro + tullavgiften 37,18 euro))
 • det totala priset för sportskorna är 318,90 euro (varans inköpspris + transportkostnader + tullavgift + mervärdesskatt)

Om sportskorna är värda högst 150 euro, behöver man endast betala mervärdesskatt vid import för dem. Om en försändelse som ska förtullas transporteras av Posten, läggs även Postens eventuella behandlingsavgift (till exempel 3,10 euro) till det pris på vilket mervärdesskatten beräknas.

Här finns mera information om tullavgifter och mervärdesskatt


Ja, det måste du. Begagnade varor ska förtullas på samma sätt som varor som köpts som nya. Skatterna betalas på basis av det pris du betalat.


Nej. Du kan ladda ner t.ex. spel, dataprogram och musik från nätet, och du behöver inte lämna en tulldeklaration för dem till Tullen. Tullen uppbär inte heller importskatter för dem. Läs mera om beskattningen av elektroniska tjänster på Skatteförvaltningens webbplats: Mervärdesbeskattning av teletjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster


En försändelse är tullfri om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen är högst 150 euro.

Undantag: Tull ska alltid betalas för tobak och tobaksprodukter, alkohol och alkoholdrycker samt för parfymer och eau de toilette-produkter.

Mera om tullavgifter

 


Förtulla inte postförsändelsen om du inte vill ta emot den. Om postförsändelsen inte förtullas, dvs. tullklareras, inom 20 dagar skickas den tillbaka till avsändaren. Om det handlar om en beställd vara, underrätta säljaren om att du häver köpet.


Om din beställning levereras till dig från EU behöver du inte förtulla försändelsen eller betala importskatter till Tullen.

Beakta att privatinförsel av matvaror av animaliskt ursprung avsedda för sällskapsdjur är förbjuden från länder utanför EU.


I EU-länder kan man bara sälja och använda radioutrustningar som uppfyller EU-kraven. Radioutrustningar som säljs i länder utanför EU och EES uppfyller nödvändigtvis inte dessa krav. Utrustningarna kan fungera på fel frekvens, med för stor effekt eller vara annars inkompatibla med de radioutrustningar och -system som används inom EU. Radioutrustningar som har för stor effekt eller fel frekvens kan medföra störningar för andra användare av radioutrustningar. Utländska nätbutiker kan saluföra radioutrustningar som fungerar på fel frekvens eller med för stor effekt, men import av sådana utrustningar till Finland samt återförsäljning och användning av dem i Finland är förbjudet.

CE-märkning är ett tecken på att tillverkaren har sett till att utrustningen uppfyller EU-kraven. När du beställer radioutrustningar från länder utanför EU kontrollera att utrustningen har en CE-märkning. Därtill lönar det sig att kontrollera på förpackningen, i bruksanvisningen eller hos säljaren om användningen av utrustningen i Finland omfattas av begränsningar.

Mera information finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats:


Om varor som tillverkats i eller förtullats in i Tyskland levereras till dig, behöver du inte betala några importskatter till Tullen.

Notera att varor som du beställer från Tyskland kan levereras till dig från ett land utanför EU. Då ska de förtullas och då ska också importskatt i regel betalas för dem. Du får ett meddelande från fraktföraren om att du ska tullklarera försändelsen.

Om du beställer alkohol, läs anvisningarna om dem på Tullens webbplats.


Kontakta transportfirman och kontrollera att din försändelse inte redan har skickats tillbaka till avsändaren. Om försändelsen inte har skickats tillbaka till avsändaren, ska du kontakta Tullen för att ta reda på beloppet av dröjsmålsräntan.

Du ska också betala dröjsmålsräntan innan du kan få din försändelse. Notera att en faktura vars förfallodag har passerats inte kan betalas i förtullningstjänsten. Betala förtullningen i nätbanken samma dag som du tar reda på beloppet av dröjsmålsräntan. Kom ihåg att det kan ta 2–3 dagar för uppgiften om betalningen att förmedlas till Tullen.


Med importskatter avses mervärdesskatt och eventuell tullavgift som ska betalas för varor som importeras. För vissa produkter betalas också t.ex. punktskatter.

Beloppet av importskatter beräknas på tullvärde och på mervärdesskattegrund.

Med tullvärde avses ett belopp på basis av vilket tull betalas.

Tullvärdet består oftast av varans inköpspris och transportkostnaderna fram till EU. I tullvärdet på försändelser som transporteras per post räknas också postavgifterna fram till mottagaren. Tullavgift behöver vanligtvis inte betalas för inköp med ett värde på högst 150 euro. En försändelse kan också vara tullfri på grund av att tull inte tas ut för vissa produkter.

Med grund för mervärdesskatt avses ett belopp på basis av vilket mervärdesskatt betalas.

Grunden för mervärdesskatt består av tullvärde, eventuell tullavgift samt t.ex. av Postens eventuella behandlingsavgift. I skattgrunden ingår också skatter och andra avgifter som betalas utanför Finland. I Finland betalas 24 %, 14 % eller 10 % i mervärdesskatt. Till exempel för nätinköp ska man alltid betala mervärdesskatt sedan den 1 juli 2021.

I tullräknaren kan du beräkna hur mycket importskatter du behöver betala för de varor du importerat.

Läs mer: Förtullning, mervärdesskatt och tullavgift

Se exempel på hur skatterna räknas ut

Momsgrund vid import - skatt.fi


Tullen skickar inte separata tullräkningar. Betala förtullningen när du förtullar en försändelse i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller i Tullklareringstjänsten (där man förtullar t.ex. levande djur). Om du behöver en räkning, hittar du den i tjänsten du använder.


 Du får ankomstavin eller meddelandet om att en försändelse som ska förtullas har anlänt alltid från Posten eller expresstransportfirman. Du behöver uppgifterna från dessa om du själv förtullar försändelsen. Om du har frågor om ankomstavin, kontakta Posten eller expresstransportfirman.


                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Nätbeställning