Hoppa till innehåll

Tullrådgivning

Tullrådgivningen betjänar i alla frågor som gäller tullverksamhet. Sök bland de vanligaste frågorna eller ställ en egen fråga.

Tullrådgivning, privatkunder
måndag–fredag 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)


Just nu

I bilbeskattningsfrågor kan du vända dig till Skatteförvaltningen. Lämna in en anmälan om ibruktagande och en bilskattedeklaration till Skatteförvaltningen gällande fordonet du köpt. Du behöver inte lämna någon tulldeklaration till Tullen eller betala skatt, om bilen eller motorcykeln tillverkats i EU eller införtullats i EU. Läs mer om anskaffning av fordon från utlandet.

Kom ihåg, om du kör in fordonet till Finland så ska det ha en giltig registrering i en annan EES-stat, eller så måste du skaffa ett finskt förflyttningstillstånd (Traficom). Om du behöver ha ett förflyttningstillstånd, skaffa det på förhand på ett besiktningskontor. För förflyttningstillståndet behöver du fordonets identifieringsuppgifter (tillverkningsnummer). Hur förflyttar jag en bil jag köpt i Sverige till Finland? (på finska)


Om du inte vet vad postförsändelsen innehåller och inte heller får reda på det av avsändaren, kan du göra ett speditionsavtal med Posten som sedan sköter förtullningen åt dig. Posttjänsten är avgiftsbelagd. Kontakta Posten på numret 0200 27100 eller huolinta@posti.com.

OBS. Tullen utreder inte på uppdrag av kunden vad försändelserna innehåller.

Läs mer: Postens och Tullens roll vid nätköp


Du kan förtulla postförsändelsen genast när texten ”Försändelsen har anlänt till tullagret. Ni har 20 dagar från försändelsens ankomstdag för att ta hand om tulldeklarationen.” visas i Postens försändelseuppföljning.

Kontakta vid behov Posten; Tullen skickar inte ankomstavier. Tullen transporterar eller förvarar inte heller försändelser.

Läs mer: Postens och Tullens roll vid nätköp


 Sök bland vanliga frågor