Bilskatt – Skatteförvaltningen svarar för bilbeskattning och därtill hörande anvisningar

Bilbeskattningen flyttades till Skatteförvaltningen 1.1.2017. Anvisningar om och webbtjänster för bilskatt finns på webbplatsen skatt.fi. Om du har frågor om bilskatt, ta kontakt med Skatteförvaltningen – Bilskatt.

Också avskaffande av överlåtelseförbudet (karens) söks hos Skatteförvaltningen

Om fordonet belagts med ett överlåtelseförbud i samband med inflyttning, dvs. med en karenstid, kan du ansöka om avskaffande av karensen hos Skatteförvaltningen, fastän du i tiden hade lämnat bilskattedeklarationen till Tullen. Vid frågor om överlåtelseförbudet kontakta Skatteförvaltningen. 

Anvisningar för personer som infört ett fordon som flyttgods - skatt.fi

När måste man uträtta bilskatteärenden hos Tullen?

1. Om du för in en bil eller ett annat fordon som flyttgods från ett land utanför EU

Tullklarera ditt flyttfordon hos Tullen när du anlänt till landet. Tullen fastställer i ett beskattningsbeslut att fordonet är tullfritt och mervärdesskattefritt, om villkoren för flyttgods uppfylls. Bekanta dig med anvisningarna på Tullens webbplats: Fordon införda som flyttgods

2. Om du köper en bil eller att annat fordon från ett land utanför EU, ska du tullklarera fordonet. Bekanta dig med anvisningarna på Tullens webbplats: Köp av fordon från utlandet

3. Om du för ut en bil utanför EU för reparation, ska den tullklareras innan den lämnar landet och igen när den reparerade bilen kommer tillbaka till Finland. Bekanta dig med anvisningarna på Tullens webbplats: Utförsel av en bil för reparation till ett land utanför EU

Tullen svarar också för handläggning av skadeståndsärenden avseende mervärdesskatt på bilskatt (elv) samt för svaromål på skadeståndstalan.