Hoppa till innehåll

Vanliga frågor ställda av privatpersoner

På denna sida finns vanliga frågor om de mest populära ämnesområdena. Du kan bläddra bland frågorna eller skriva ämnet för din fråga direkt i fältet nedan, t.ex. nikotin.


Beställa på nätet

Avsändningslandet kan vara ett EU-land i transportfirmans ankomstavi och i tjänsten Importförtullning för privatpersoner, fastän försändelsen ursprungligen skickats från ett land utanför EU. Så kan det vara om varan t.ex. mellanlagrats oförtullad inom EU. Byt avsändningslandet i Importförtullningstjänsten till det verkliga avsändningslandet för att du ska kunna förtullas försändelsen. Det här gäller inte t.ex. för varor som skickas från Kanarieöarna eller levereras till Åland.

Fråga vid behov säljaren från vilket land utanför EU försändelsen kommer. Mera information om behovet av förtullning vid import får du på förhand av säljaren av varan eller i leveransvillkoren för den nätbutik du använt.

Felaktig förtullningsbegäran för paket som anlänt från EU-land

Kontrollera att

 • varans ursprungsland är ett EU-land eller 
 • att den har skickats från ett annat EU-land där den redan har förtullats.

Om du felaktigt har fått en förtullningsbegäran av Posten för en sådan här vara, ska du via Postens webbsida be att ditt paket frisläpps. Bifoga ett verifikat (t.ex. faktura, orderbekräftelse eller kvitto), ur vilket framgår att varans avsändningsland är ett EU-land. Om varans avsändningsland inte framgår av verifikatet, be säljaren om ett T2L-dokument eller någon annan tilläggsutredning som visar avsändningslandet.


På betalningen av mervärdesskatt i Finland inverkar bland annat det om nätbutiken har ett IOSS-nummer eller inte.

 • Om säljaren har ett IOSS-nummer, betalar du finsk moms i samband med att du köper varan. Posten eller en annan transportfirma sköter vanligtvis förtullningen i ditt ställe och du behöver inte betala moms i samband med förtullningen. (Detta gäller dock inte för produkter som omfattas av punktskatter, såsom alkoholprodukter. För dessa produkter betalas importskatterna alltid först i samband med förtullningen.)
 • Om säljaren inte har ett IOSS-nummer, blir du vanligtvis tvungen att betala momsen till Finland i samband med importen. Du måste betala momsen till Finland även om du redan har betalat försäljningslandets moms till säljaren.
 • Vissa nätbutiker inkluderar momsen som betalas till Finland i varornas pris, fastän de inte har ett IOSS-nummer. I nätbutikens faktura kan det då stå t.ex. ”DDP” (Delivered Duty Paid) eller ”levererat förtullat”. Ta reda på av säljaren om din beställning har levererats av en sådan transportfirma som sköter förtullningen åt dig i Finland och som betalar momsen till Finland.

Läs mer om IOSS-nummer.


Förtulla inte postförsändelsen om du inte vill ta emot den. Om postförsändelsen inte förtullas, dvs. tullklareras, inom 20 dagar skickas den tillbaka till avsändaren. Om det handlar om en beställd vara, underrätta säljaren om att du häver köpet.


Utländska försändelseuppföljningar informerar ofta om att  ”Lähetys on Tullissa” (Försändelsen finns hos Tullen) eller ”Held by Customs”. Försändelserna finns dock inte hos Tullen utan i Postens eller någon annan transportfirmas lager. Om en försändelse ska förtullas skickar Posten eller en annan transportfirma i Finland ett meddelande om det.

Posten eller transportfirman

 • vet var ditt paket är
 • skickar ankomstavier
 • lagrar de paket som ska förtullas
 • transporterar paketen när de har förtullats
 • returnerar paket.

Importförtullning för privatpersoner

Uppladdning av bilagor varierar beroende på situationen.

- Om du genast efter att du skickat förtullningen kommer åt att betala din förtullning behöver du inte lägga till några bilagor. Du måste likväl förvara dokumenten (t.ex. orderbekräftelse eller faktura) i sex år.

- Om det efter att förtullningen skickats på sidan ”Klar” är möjligt att ladda upp bilagor, lägg till de dokument som behövs som bilaga, t.ex. orderbekräftelse eller faktura. På så sätt snabbar du upp handläggningen av din förtullning. Följ läget med din förtullning under Mina förtullningar.

- Om du fått en begäran om tilläggsutredning gällande din förtullning, hittar du begäran och närmare anvisningar under ”Mina förtullningar”. Vanligtvis ombes du skicka en orderbekräftelse, faktura eller ett annat dokument.


I Importförtullningstjänsten för privatpersoner, om högst 90 dagar har gått sedan förtullningen

När du har förtullat din försändelse själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner hittar du förtullningsbeslutet, beslutet om frigörande och tullfakturan samt deras förtullningsreferens, dvs. MRN-numret, i Importförtullningstjänsten för privatpersoner i 90 dagar. Ett kvitto över förtullningen du betalat får du av din bank.

 1. Identifiera dig i tjänsten.
 2. Välj ”Mina förtullningar”. Om du använder en mobilapparat hittar du rubriken genom att öppna menyn uppe till höger i tjänsten.
 3. Välj förtullning och dokumenten som hör till den.

I Tullklareringstjänsten, om mer än 90 dagar har gått sedan förtullningen

Om du har förtullat din försändelse själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner och om det har gått över 90 dagar sedan förtullningen, hittar du förtullningsdokumenten i Tullklareringstjänsten. För sökningen behöver du förtullningens MRN-nummer (MRN-numret för förtullningar som gjorts år 2023 börjar med 23FIU000…).

 1. Identifiera dig i tjänsten.
 2. Välj fliken ”Sökning av deklarationer”. Välj sökvillkoret ”MRN eller annan referens för deklarationen” och som deklareringssätt ”Övriga transaktionskanaler”.
 3. Förtullningsdokumenten finns på sidan ”Sammandrag och sändning”.

I Tullklareringstjänsten, om du gjorde förtullningen där

Dokumenten till förtullningar du gjort i Tullklareringstjänsten hittar du i Tullklareringstjänsten.

 1. Identifiera dig i tjänsten.
 2. Sök fliken ”Färdiga” och där den förtullning du önskar. Om du vet din förtullnings MRN-nummer, kan du söka den via fliken ”Sökning av deklarationer” i Tullklareringstjänsten.
 3. Dokumenten till förtullningen finns på sidan "Sammandrag och sändning".

Av transportfirman, om den gjorde förtullningen åt dig

Om en transport- eller speditionsfirma har förtullat försändelsen åt dig, ska du be firman om dokumenten.

Förvara förtullningsdokumenten när du förtullar!

Som privatperson är du skyldig att förvara de dokument som hänför sig till förtullningen under innevarande år + följande sex år efter förtullningen. Tullen kan be dig uppvisa dokumenten.

Spara dokumenten åt dig själv genast när förtullningen som du har gjort är färdig. Du kan t.ex. behöva förtullningsbeslutets MRN-nummer senare när du sköter ärenden med Tullen.


Har du fått en förtullningsbegäran för ett brev, kort eller en försändelse som till exempel innehåller ett intyg, pass eller annat dokument? Dessa har vanligtvis inget kommersiellt värde, men du ska ändå förtulla försändelsen eftersom ett värde har angetts när försändelsen skickades.

Du kan förtulla försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på startsidan att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange försändelsens värde på sidan ”Uppgifter om försändelsen”. Vanligtvis är dokumentets värde mycket lågt. Det angivna värdet kan dock inte vara 0 euro. Det lägsta värdet som kan deklareras är 0,01 €. Om du inte vet värdet fråga avsändaren.

Ange eventuella transportkostnader i fältet ”Försändelsens transportkostnader”. 

På sidan ”Uppgifter om varan” skriv in sökordet ”Tryckta produkter ” i sökfältet och ange värdet på varan som ska förtullas. Lägg till varan i förtullningskorgen. Fyll i övriga uppgifter som behövs.

Om din försändelse transporteras av Posten och du betalade skatt för förtullningen, kom ihåg att också betala Postens behandlingsavgift så Posten levererar varan. Detta gäller inte för Åland Posts kunder.

Så här förtullar du dokument, om du inte kan sköta ärenden elektroniskt

Om du inte kan använda Förtullningstjänsten för privatpersoner, eftersom du t.ex. inte har finländska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, ska du förtulla dokument med blanketten En privatpersons anmälan för förtullning av varor från ett område utanför EU:s tull och skatteområde (1143). Läs också de närmare ifyllningsanvisningarna för blanketten.


Om t.ex. en vän eller familjemedlem ber dig att förtulla ett paket kan du förtulla paketet i mottagarens ställe i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.

För att kunna förtulla paketet åt mottagaren behöver du

 • en fullmakt, dvs. tillstånd att förtulla paketet i mottagarens ställe (muntligt, skriftligt eller Suomi.fi-fullmakt)
 • finländska nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort (för identifieringen krävs någon av dessa)
 • paketets ankomstavi och uppgifter som anges i den
 • uppgifter om paketets innehåll och innehållets värde
 • mottagarens namn- och adressuppgifter
 • mottagarens personsignum, om mottagaren har finsk nationalitet och mottagarens födelsedatum, om nationaliteten är någon annan.

Tullen kan dessutom separat begära skriftlig information om paketets innehåll och värde (t.ex. kvitto eller orderbekräftelse). Be att få denna information av mottagaren av paketet.

Obs! Du kan inte identifiera dig i Importförtullningstjänsten för privatpersoner med appen Finnish Authenticator, som är en identifieringstjänst för utländska medborgare.

Hur får jag en fullmakt, dvs. tillstånd att förtulla åt annan person?

Du har tre sätt att få en fullmakt: muntligt, med ett fritt formulerat dokument eller i Suomi-fi-tjänsten.

Exempel: Mats Medelsvensson vill att du förtullar en försändelse åt honom. Mats har personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller certifikatkort, som han kan använda sig av för att logga in i tjänsten Suomi.fi. Mats loggar in i Suomi.fi-tjänsten och befullmäktigar dig, dvs. ger dig tillstånd, att sköta förtullningen åt honom. Han väljer fullmakten Tullklarering i tjänsten och anger att du är en befullmäktigad person. Därefter har du en Suomi.fi-fullmakt.

Så här förtullar du åt en annan person i Importförtullningstjänsten för privatpersoner:

När du förtullar åt en annan person och du har Suomi.fi-fullmakt

Om du förtullar en försändelse åt en annan person i Importförtullningstjänsten för privatpersoner med en Suomi.fi-fullmakt, välj som deklarationssätt (Åt vem vill du sköta tullärendet?) ”På en annan persons vägnar med Suomi.fi-fullmakter”. Välj därefter personen du vill förtulla försändelsen åt.

På sida 1, startsidan, fyll i mottagarens adressuppgifter. Ange på sidan 5 ”Kontaktuppgifter” en e-postadress där Tullen vid behov kan kontakta dig.

När du förtullar åt en annan person utan Suomi.fi-fullmakt eller du förtullar en försändelse åt ditt minderåriga barn eller åt någon du försörjer

Om du inte har fått en Suomi.fi-fullmakt eller du förtullar en försändelse åt ditt minderåriga barn eller åt någon du försörjer, välj som deklarationssätt (åt vem du vill sköta tullärendet) ”På mina vägnar”.

På sida 1, startsidan, välj som mottagare av försändelsen ”En annan person”.
Ange därefter uppgifterna om personen du gör förtullningen åt. Fyll i hens namn och välj nationalitet. Ange hens personbeteckning eller en utländsk persons födelsedatum (dd.mm.åååå) samt personens adress i Finland. Om paketets mottagare har en spärrmarkering, läs anvisningarna i Importförtullningstjänsten för privatpersoner om hur adressen ska anges när du fyller i deklarationen.

Ange på sidan 5 ”Kontaktuppgifter” också en e-postadress där Tullen vid behov kan kontakta dig. Notera att du på begäran ska kunna påvisa för Tullen att du har tillstånd att göra förtullningen på en annan persons vägnar.

Vem bär ansvaret om jag förtullar ett paket åt en annan person?

Personen du representerar ansvarar för betalningen av tullavgifter och skatter samt för avgifter som ska betalas i efterhand på grund av eventuella fel. Om du gör förtullningen åt en annan person är du ansvarig, om du vet eller borde veta att de uppgifter som du anger i tulldeklarationen är felaktiga. Detta kallas för direkt ombudskap.

Fastän du förtullar åt någon annan, så levererar posten försändelsen till den mottagare som anges på försändelsen eller till ett avhämtningsställe. Andra fraktförare utlämnar eller levererar försändelsen till mottagaren på överenskommet sätt. Tullen kan inte ändra paketets leveransadress. Om du vill ändra paketets leveransadress, kontakta fraktföraren.


Du kan be att någon annan förtullar ett paket åt dig i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Du kan be om hjälp av t.ex. en familjemedlem, vän, kollega eller studiekompis. Personen som förtullar åt dig måste kunna identifiera sig i den elektroniska tjänsten med sina egna uppgifter.

För att någon annan ska kunna förtulla ett paket åt dig i Importförtullningstjänsten för privatpersoner måste personen ha

 • en fullmakt, dvs. tillstånd att förtulla paketet åt dig (muntligt, skriftligt eller Suomi.fi-fullmakt)
 • finländska nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort (för identifieringen krävs någon av dessa)
 • paketets ankomstavi och uppgifter som anges i den
 • uppgifter om paketets innehåll och innehållets värde
 • ditt namn- och dina adressuppgifter
 • ditt personsignum, om du har finsk nationalitet eller ditt födelsedatum, om din nationalitet är någon annan.

Tullen kan dessutom be om skriftlig information om paketets innehåll och värde (t.ex. kvitto eller orderbekräftelse). Förmedla denna information till personen som gör förtullningen i ditt ställe.

Obs! Den som förtullar paketet kan inte identifiera sig i Importförtullningstjänsten med appen Finnish Authenticator, som är en identifieringstjänst för utländska medborgare.

Hur befullmäktigar jag en annan person att förtulla ett paket åt mig?

Det finns tre sätt att befullmäktiga, dvs. ge tillstånd åt någon annan att förtulla åt dig: muntligt, med ett fritt formulerat dokument eller i Suomi-fi-tjänsten.

Läs hur du befullmäktigar en annan person i Suomi.fi-tjänsten.

Vem bär ansvaret, om en annan person förtullar ett paket åt mig?

Du ansvarar själv för betalningen av tullavgifter och skatter samt för avgifter som ska betalas i efterhand på grund av eventuella fel. Om en annan person gör förtullningen åt dig är denna person ansvarig om hen vet eller borde veta att de uppgifter som hen anger i tulldeklarationen är felaktiga. Detta kallas för direkt ombudskap.

Fastän försändelsen förtullas av någon annan, så levererar posten försändelsen till den angivna mottagaren eller till ett avhämtningsställe. Andra fraktförare utlämnar eller levererar försändelsen till mottagaren på överenskommet sätt. Tullen kan inte ändra paketets leveransadress. Om du vill ändra paketets leveransadress, kontakta fraktföraren.

Hur informeras jag om förtullningar som gjorts åt mig?

Om en annan person gör förtullningen åt dig är denne skyldig att berätta för dig om förtullningarna som hen gjort på dina vägnar. Be att få förtullningens förtullningsreferens, dvs. MRN-numret, av den som gjort förtullningen. Därefter kan du kontrollera uppgifterna om din förtullning i Tullklareringstjänsten.

Om du inte får förtullningens MRN-nummer av personen som gjort förtullningen, ska du be att få MRN-numret av Tullrådgivningen. Som privatperson kan du vid behov också få information om förtullningar som gjorts åt dig genom att göra en begäran om kontroll av personuppgifter.

Läs mer: Så här förtullar du ett paket i mottagarens ställe i Importförtullningstjänsten för privatpersoner


Gåvoförsändelser

En gåva som skickats från ett område utanför EU kan endast vara skattefri om du får den gratis av en annan privatperson. Varor som skickas av företag ska förtullas och importskatter ska betalas för dem, fastän du inte skulle ha köpt varan i fråga. Detta gäller också t.ex. för tidningsprenumeranters prenumerationsgåvor eller provexemplar av tidningar.

När du i Importförtullningstjänsten för privatpersoner förtullar en vara som skickats av ett företag, ska du på tjänstens startsida välja att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange som varans värde det pris som en motsvarande vara skulle ha t.ex. i en webbutik. Du kan också be att avsändaren av varan ger dig uppgifter om varans värde.


Om du inte själv kan förtulla gåvan i Importförtullningstjänsten för privatpersoner kan du be någon annan förtulla den åt dig. Du kan be om hjälp av t.ex. en familjemedlem, vän, kollega eller studiekompis. Denna person måste kunna identifiera sig i den elektroniska tjänsten med sina egna uppgifter.

För att kunna förtulla en gåva i gåvomottagarens ställe i Importförtullningstjänsten för privatpersoner måste personen ha

 • finländska nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort (för identifieringen krävs någon av dessa)
 • paketets ankomstavi och uppgifter som anges i den
 • uppgifter om gåvans innehåll och värde
 • gåvomottagarens namn- och adressuppgifter
 • gåvomottagarens personbeteckning eller födelsedatum.

Om gåvomottagaren inte har någon finländsk personbeteckning, ange mottagarens födelsedatum.

Tullen kan därutöver också be dig om skriftlig information om gåvans innehåll och värde. Förmedla denna skriftliga information till personen som gör förtullningen i ditt ställe.

Obs! Den som förtullar gåvoförsändelsen kan inte identifiera sig i Importförtullningstjänsten med appen Finnish Authenticator.

Vem bär ansvaret?

Du ansvarar själv för betalningen av tullavgifter och skatter samt för avgifter som ska betalas i efterhand på grund av eventuella fel. Om en annan person gör förtullningen åt dig är denna person ansvarig om hen vet eller borde veta att de uppgifter som hen anger i tulldeklarationen är felaktiga. Detta kallas för direkt ombudskap.

Fastän försändelsen förtullas av någon annan kan du få försändelsen levererad direkt till dig. Posten levererar postförsändelsen till den mottagare som anges på försändelsen eller till ett avhämtningsställe. Andra fraktförare utlämnar eller levererar försändelsen till mottagaren på överenskommet sätt.


Om du inte vet vilka gåvor försändelsen innehåller eller deras värde, fråga avsändaren. Utan dessa uppgifter kan du inte förtulla försändelsen.

Om det behövs, be att avsändaren uppger försändelsens innehåll och värde, t.ex. ”bok 20 USD”. Om gåvan är egentillverkad, be avsändaren om en uppskattning av dess värde, t.ex. ”handstickade sockor 10 USD”.  Värdet kan motsvara det pris som gåvan kunde säljas för i avsändningslandet. 


Förtulla försändelsen i tjänsten för importförtullning för privatpersoner. Välj ”Jag vill förtulla en gåva som skickats av en privatperson”.

För att du ska kunna förtulla gåvan måste du veta vad gåvan innehåller och vad dess värde är samt ha dess ankomstavi.

Du behöver dock inte betala importskatter om det är fråga om en tull- och skattefri gåva.

Läs mer: Tullklarering av en gåva.

 

 


På postens webbplats finns anvisningar om hur du skickar paket till utlandet. På postens webbplats finns också information om farliga och förbjudna ämnen och landspecifika förbud och restriktioner.

Många exportrestriktioner gäller också för gåvoförsändelser. Sådana varor är till exempel produkter av utrotningshotade djur och växter.

Kom ihåg att avsändaren ska ta reda på gällande exportrestriktioner samt vilka restriktioner som gäller för införsel i destinationslandet. Mera information om restriktionerna får du till exempel från destinationslandets ambassad eller myndigheter. Finska tullen ger inte information om andra länders importrestriktioner.


För sådana gåvor på högst 45 euro som privatpersoner från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde sporadiskt har skickat till privatpersoner och som är avsedda för mottagarens eller familjens personliga bruk, behöver vanligtvis ingen tull eller skatt betalas, om deras beskaffenhet och kvantitet inte anses ha kommersiellt syfte. Undantag till skattefriheten/tullfriheten utgör gåvoförsändelser som innehåller alkohol- eller tobaksprodukter, parfymer, eau de toilette-produkter, kaffe eller te.

Om en gåva som skickats från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde innehåller cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och cigarettobak, alkohol eller alkoholdrycker, uppbärs alltid mervärdesskatt och punktskatt för gåvan. Mer detaljerad information: Gåvoförsändelser

 


Begränsningar

Ja, det kan du. Nikotinpåsar klassificeras fr.o.m. den 4 april 2023 inte längre som läkemedel. Läs mera i vårt meddelande: Nikotinpåsar klassificeras inte längre som läkemedel (4.4.2023)

Beakta dock att Fimeas ändrade riktlinje inte påverkar nikotinpåsar som används i munhålan, när de  är avsedda att användas som läkemedel och beviljats försäljningstillstånd som läkemedel. Dessa nikotinpreparat marknadsförs t.ex. för att användas vid avvänjning från tobak och vid behandling av abstinenssymptom.

Punktskatt på tobak ska betalas för rökfria nikotinprodukter från och med den 1 januari 2024. Läs mer om tobaksskatt på Skatteförvaltningens webbplats.


Du kan beställa läkemedel som motsvarar 3 månaders användning från EES-området, förutsatt att vissa villkor uppfylls.

Observera att import av receptbelagda läkemedel kräver ett recept.

Läs mer: Läkemedel


Nikotinvätska som inte innehåller mer nikotin än 20 milligram per milliliter och inte ska användas för de ändamål som avses i 3 § 1 mom. i läkemedelslagen (395/1987) omfattas av tobakslagen. En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

I konsumentskyddslagen avses med ett medel för distanskommunikation telefon, post, television och datanät samt andra medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.

En privatperson får inte föra in, skaffa och ta emot per post eller på något annat motsvarande sätt från andra länder sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt 3 § 1 mom. i läkemedelslagen.

 


En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

Med ett medel för distanskommunikation avses telefon, post, television och datanät samt andra medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter

 


Flyttare

Du kan föra in dina flyttsaker tull- och skattefritt inom 12 månader efter att du flyttat.

Läs mer: Jag flyttar till Finland från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde


Resande

De flesta länder har egna restriktioner för införsel av varor. Det är resandens ansvar att ta reda på vilka restriktioner som gäller för införsel i destinationslandet. Mera information om restriktionerna får du t.ex. från destinationslandets ambassad eller myndigheter.

Finska tullen kan inte ge information om vilka bestämmelser som gäller för varor eller gåvor som förs ut till andra länder. Vid finska tullen känner vi bara till de finska tullbestämmelserna.


Om tobaksprodukternas förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska och de figurativa varningar som krävs får man inte föra in mer än 200 cigaretter, inte ens genom att betala skatterna.

Mer information: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


Skatteförvaltningens webbplats finns en skattetabell för alkohol- och alkoholdrycker där du kan se gällande skattebelopp produktgruppsvis. För produkterna uppbärs också tull som bestäms enligt varukoden samt moms (24 %).


Bevakning


Tullen övervakar resandeinförsel av alkohol i EU-intern trafik och kan kontrollera medförda alkoholdrycker. Även om du efter kontrollen skulle få ta med dig alkoholprodukterna kan kontrollen leda till skattebedömning. Skattebedömningen genomförs sedan den 1 januari 2017 av Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen tar vid behov kontakt med dig, och du ska även efter införseln redogöra för användningsändamålet med de alkoholdrycker du fört in.

Enligt 103 § i punktskattelagen har Tullen rätt att omhänderta punktskattepliktiga produkter, om det t.ex. råder oklarhet vad gäller skattskyldighet, skattepliktighet, tillämpning av bestämmelserna om punktbeskattning eller syftet med importen, eller om det finns någon annan grundad anledning att omhänderta produkterna.

För produkter som förs in för annat än för en privatpersons eget bruk ska punktskatt tas ut. Sedan den 1 januari 2017 är det Skatteförvaltningen som svarar för beskattningen. Om Tullen omhändertagit punktskattepliktiga produkter som du fört in från utlandet, vänta på att Skatteförvaltningen tar kontakt med dig.

 


Nej. Föraren ger Tullen en skriftlig försäkran om att det inte finns några människor i fordonet som ska genomlysas. Dock är stråldosen vid genomlysning så pass liten att den inte utgör någon fara för en människa. Stråldosen är större vid en normal medicinsk röntgenundersökning.

Tullen genomlyser under inga omständigheter människor. Tullen kan bestämma att en person ska genomgå en kroppsbesiktning som utförs genom en röntgenundersökning. Genomlysning av personer är en medicinsk åtgärd och den utförs alltid under uppsikt av läkare.

Läs mer: Övervakning


För tullkontroll av en person krävs ingen bevisning eller misstanke för ett brott. Valet grundar sig på Tullens riskbedömning eller andra iakttagelser.

Enligt ett beslut av riksdagens justitieombudsman är det ännu inte fråga om en tullkontroll när en person stoppas och samtalas med.

Läs mer: ÖvervakningI lagen används uttrycket ”göra sannolikt”. I Tullens anvisningar används uttrycken ”redogöra för” och ”utreda”. 

I praktiken behöver resanden inte göra någonting när hen stiger i land med sina alkoholdrycker, om tulltjänstemannen inte uttryckligen frågar någonting.

Om tulltjänstemannen däremot frågar i vilket sammanhang resanden kommer att använda de alkoholdrycker som överstiger referensnivåerna, räcker det med en muntlig förklaring eller redogörelse i samband med införseln. Tulltjänstemannen kan ställa närmare frågor på basis av resandens förklaring eller redogörelse. De införda varornas art och mängd kan kontrolleras och resandens person- och kontaktuppgifter kan antecknas. Någon skriftlig dokumentation behöver inte visas upp eller upprättas men det finns förstås inget hinder för att man gör så. I de flesta fall räcker det att man talar med tulltjänstemannen och att de införda varornas mängd konstateras.

I vissa fall kan Tullen i efterhand be resanden lämna en skriftlig tilläggsutredning.                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Vanliga frågor