Växter, växtdelar, växtprodukter och blommor

Införsel av växter, växtdelar och växtprodukter från EU-länder, från europeiska länder utanför EU och från länder utanför Europa har begränsats för att förebygga spridning av växtsjukdomar och skadedjur. Kraven gällande införsel varierar beroende på växtart, produkt och ursprungsland. Vissa växtarter omfattas av importförbud från länder utanför EU.

Det är importören som ska reda ut vilka importkrav som gäller. Importkraven för växter och produkter av dem finns på Livsmedelsverkets webbplats:

Importören av sådana frukter, bär och grönsaker som kräver sundhetscertifikat ska vara registrerad i Eviras växtskyddsregister, och Tullen granskar importpartiet.

Kontakta vid behov Livsmedelsverket för att reda ut förutsättningarna för införsel.

Införsel av utrotningshotade växter och produkter av dem kräver tillstånd

Införsel och utförsel av utrotningshotade växtarter och växtprodukter kräver tillstånd. CITES-importtillstånd krävs för t.ex. ädelträprodukter, kaktusar och många orkidéer.

Vid införsel från EU räcker det med en kopia av importtillståndet eller återutförselintyget, eller med ett separat EU-CITES-intyg. Tillstånden bör skaffas i god tid före avresan, eftersom de inte kan skaffas i efterhand. Närmare uppgifter finns på Miljöförvaltningens webbplats: Import och export av samt handel med hotade arter.

Beakta följande

Även om du förde in orkidéer för ditt eget bruk, behöver du för vissa orkidéarter ett CITES-exporttillstånd eller -återutförselintyg från exportlandet samt ett importtillstånd som beviljats av Finlands miljöcentral. Fram till 14.12.2019 får upp till 20 st. snittorkidéer föras in utan sundhetscertifikat.

Mer information och anvisningar hittar du på Livsmedelsverkets och Miljöförvaltningens webbplatser.


För kottar från arterna pinus spp. och pseudostuga spp. som införs från länder utanför EU behövs ett sundhetscertifikat om de införs för förökningsändamål. För andra kottar krävs inget sundhetscertifikat vid privatinförsel av icke-yrkesmässig natur.


Ändringen av växtskyddsdirektivet 1.9.2019 medför ändringar i resandeinförseln av bär, frukter och grönsaker från Ryssland. Från och med början av september får man från de europeiska delarna av Ryssland fram till 14.12.2019 för eget bruk och utan sundhetscertifikat föra in endast 3 kilogram av bl.a. följande produkter (begränsningen gäller per produkt och per resande):

  • vinbär och krusbär
  • hallon och hjortron
  • ·odon, tranbär, lingon och blåbär
  • jordgubbar
  • äpplen
  • aprikos, körsbär, plommon, nektarin, persika
  • päron

Den helt nya listan över produkter som kräver sundhetscertifikat finns i Livsmedelsverkets anvisning om sundhetscertifikat. Från de asiatiska delarna av Ryssland kan resande inte alls utan sundhetscertifikat föra in de bär, frukter och grönsaker som nämns i denna bilaga.

Du ska även framöver kontrollera eventuella importförbud i Livsmedelsverkets anvisning om importförbud.

Svampar kräver inget sundhetscertifikat och därmed får du för eget bruk föra in högst 10 kilogram svamp utan provtagning och utredning av strålningsnivån även efter 1.9.2019.

Växtskyddslagstiftningen ändras den 14.12.2019, och efter detta försvinner också detta undantag gällande resanden.

Mera information på Livsmedelsverkets webbplats


Läs mer

Tullens restriktionshandbok (bara på finska): Kasvien terveystarkastus

Närmare anvisningar finns på

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning