Växter, växtdelar, växtprodukter och blommor

Den nya växtskyddslagstiftningen begränsar resandeinförsel av växter och växtprodukter utan sundhetscertifikat från länder utanför Europeiska unionen.  Den nya lagstiftningen träder i kraft den 14 december 2019.

Inte ens ett äpple från ett land utanför EU

Införsel av utrotningshotade växter och produkter av dem kräver tillstånd

Införsel och utförsel av utrotningshotade växtarter och växtprodukter kräver tillstånd. CITES-importtillstånd krävs för t.ex. ädelträprodukter, kaktusar och många orkidéer.

Vid införsel från EU räcker det med en kopia av importtillståndet eller återutförselintyget, eller med ett separat EU-CITES-intyg. Tillstånden bör skaffas i god tid före avresan, eftersom de inte kan skaffas i efterhand. Närmare uppgifter finns på Miljöförvaltningens webbplats: Import och export av samt handel med hotade arter.

Beakta följande

Även om du förde in orkidéer för ditt eget bruk, behöver du för vissa orkidéarter ett CITES-exporttillstånd eller -återutförselintyg från exportlandet samt ett importtillstånd som beviljats av Finlands miljöcentral. Fram till 14.12.2019 får upp till 20 st. snittorkidéer föras in utan sundhetscertifikat.

Mer information och anvisningar hittar du på Livsmedelsverkets och Miljöförvaltningens webbplatser.


Den nya växtskyddslagstiftningen begränsar resandeinförsel av växter och växtprodukter utan sundhetscertifikat från länder utanför Europeiska unionen. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 14 december.

Sundhetscertifikat behövs för:

  • plantor, krukväxter, grönväxter,
  • sticklingar, grenar, knölar, rhizom och motsvarande förökningsmaterial,
  • fröer avsedda för sådd,
  • snittblommor och -grenar samt
  • färska frukter, bär, grönsaker och rotfrukter.

Banan, dadlar, durian, ananas och kokos lämnas utanför kraven på växters sundhet.

Du ska även framöver kontrollera eventuella importförbud i Livsmedelsverkets anvisning om importförbud.

Svampar kräver inget sundhetscertifikat och därmed får du för eget bruk föra in högst 10 kilogram svamp utan provtagning och utredning av strålningsnivån.

Mera information på Livsmedelsverkets webbplats


Läs mer

Tullens restriktionshandbok (bara på finska): Kasvien terveystarkastus

Närmare anvisningar finns på

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning