Hotade arter (CITES)

Hotade arter omfattas av den internationella CITES-konventionen. I EU regleras införsel, utförsel, flyttningar och transporter av dessa arter genom EU:s CITES-förordningar. Köp inte en produkt, om du inte är säker på om det är fråga om en växt, ett djur eller något annat exemplar som kräver tillstånd.

Om du är osäker, kontakta CITES-tillståndsmyndigheten och kolla om det är fråga om utförsel eller införsel av ett tillståndspliktigt exemplar. I Finland beviljas CITES-tillstånd av Finlands miljöcentral. Tullen beviljar inte CITES-tillstånd.

Den som för in varorna är alltid ansvarig för dem. De tillstånd som krävs ska man skaffa i god tid innan man för in varorna till Finland. När du anländer till Finland, välj den röda filen och visa upp tillstånden för Tullen. Beakta också att CITES-arter bara får föras in via vissa gränsövergångsställen.

Exempel på produkter som kan vara tillverkade av CITES-arter:

 • urarmband, bälten, väskor eller skor av reptilläder
 • skinnfäll och pälsprodukter av hotade däggdjur
 • musikinstrument tillverkade av ben, sköldpaddsskal eller av ett sällsynt träslag
 • bruks- och prydnadsföremål, såsom kammar och skulpturer
 • kosmetiska produkter som innehåller djur- och växtextrakt
 • produkter inom asiatisk medicin.

Läs CITES-anvisningar för resande på Finlands miljöförvaltnings webbplats.

Tullen avslöjer med jämna mellanrum fall som strider mot CITES-konventionen.
En finsk privatperson förde med sig 12 stenkoraller till Finland. Personen hade under sin resa i Thailand samlat stenkorallerna på strandområden i Phuket. Stenkorallen är en CITES-art som är upptagen i bilaga B till kommissionens förordning. Personen överlät de beslagtagna korallerna till staten.

Läs CITES-anvisningar för resande på miljöförvaltningens webbplats (på finska).

Beakta följande

CITES-produkter är hotade djur och växter samt delar eller produkter av dem. Införsel av dem är förbjudet eller kräver tillstånd. Mera information: Miljo.fi

 • Sällskapsdjur (t.ex. papegojor, landsköldpaddor och många reptiler) och växter (t.ex. orkidéer)
 • Kosmetika och läkemedel som innehåller delar av CITES-arter 
 • Kläder och accessoarer (t.ex. vargskinnspäls eller väska av krokodilskinn)
 • Jakt- och fiskeutrustning (t.ex. fluga med björnhår)
 • Fisk och produkter av fisk (t.ex. stör, kaviar, ål).

Det är förbjudet att införa och utföra vissa arter, men vissa produkter som omfattas av CITES-konventionen kan införas och utföras lagligt med tillbörliga tillstånd. Om den produkt som säljs är tillverkad av en CITES-art ska man skaffa ett exporttillstånd av tillståndsmyndigheten i det aktuella landet. För en del av arterna, för levande djur och växter samt för post- eller fraktförsändelser krävs utöver exporttillståndet också ett importtillstånd från Finlands miljöcentral.

Tullen beviljar inte CITES-tillstånd. Kontakta vid behov Finlands miljöcentral för att utreda om tillstånd behövs.


Exemplar (växter, djur samt delar eller produkter av dem) av CITES-arter som införs till Finland från länder utanför EU eller utförs via Finland till länder utanför EU ska införas och utföras via godkända gränsövergångsställen.

Kolla alltid hos Livsmedelsverket vilka veterinära kontroller och tillstånd som krävs när du för in djur eller produkter av animaliskt ursprung till Finland. De godkända gränsövergångsställena hittar du på Livsmedelsverket webbplats.

Kolla också alltid hos Livsmedelsverket vilka kontroller och tillstånd eller intyg som krävs när du för in eller för ut växter.

Om du inte skaffar tillstånd

Utan tillbörliga dokument är gränsöverskridande transporter och handel olagliga. Om man inte har de tillstånd som krävs kan produkterna beslagtas.


Tullen övervakar importvaror som omfattas av restriktioner genom riskanalys och genomlysning, med hjälp av tullhundarna och genom att utföra varukontroller vid behov.


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning