Tullkontroll av resande

Resandetrafiken på finländska flygplatser, hamnar och gränsövergångsställen är livlig. De som reser är både finländska och utländska semesterfirare samt arbetsresande och transitresande. Bland dessa miljontals resande väljer Tullen på basis av riskbedömning ut resande för kontroll i trafiken till och från EU och i trafiken inom EU.

Vad granskar Tullen?

Enligt tullagen har Tullen rätt att stoppa och granska en person som anländer till eller avlägsnar sig från Finland. Vid en tullkontroll övervakas förbud och restriktioner samt transport av varor, t.ex.

 • om skatt ska tas ut för de varor som förs in eller ut
  • kommersiell import från länder utanför EU, kommersiell import av alkohol från EU, resandes skattefria införselrätt
 • om det är tillåtet att transportera de varor som förs in eller ut
  • narkotika, sprängämnen, läkemedel, farliga föremål
 • om de varor som förs in eller ut kräver tillstånd eller anmälan
  • vapen, försvarsmateriel, produkter med dubbla användningsområden, kontanter
 • om de varor som förs in omfattas av kvantitativa begränsningar
  • alkohol, cigaretter.

Hur granskar Tullen?

Tullen tar ut personer för tullkontroll från resandeflödet på basis av riskbedömning. En utmärkt hjälp vid tullkontroller är tullhundarna, som skolats till att söka narkotika, kontanter, cigaretter och sprängämnen.

Vid en tullkontroll undersöks resandens bagage och ytterkläder. Vid en grundligare kontroll kan Tullen be resanden klä av sig. Kontrollen görs finkänsligt. Personen tas till ett kontrollrum där bara den som utför kontrollen och ett eventuellt vittne är närvarande utöver personen.

Beakta följande

 • Tullen behörigheter fastställs i olika lagar.
 • Tullens agerande grundar sig alltid på lagstiftningen.
 • Tullen har rätt att granska resande, resgods och fordon. Tullen kan samtala med resande också i EU-intern trafik.
 • Tullen kan vid en tullkontroll ta hjälp av en hund, genomlysning eller andra tekniska hjälpmedel.
 • Resanden som kontrolleras ska själv packa upp sitt resgods för kontrollen och packa det igen efter kontrollen.
 • Resande ska uppge sina personuppgifter till Tullen.

För tullkontroll av en person krävs ingen bevisning eller misstanke för ett brott. Valet grundar sig på Tullens riskbedömning eller andra iakttagelser.

Enligt ett beslut av riksdagens justitieombudsman är det ännu inte fråga om en tullkontroll när en person stoppas och samtalas med.

Läs mer: Övervakning


I Finland är det tillåtet att fotografera och filma på allmän plats. Men i sådana delar av myndigheters lokaler dit allmänheten inte har fritt tillträde är det förbjudet att fotografera och filma. Detta betyder att man får filma i passagerarhallen men inte i Tullens kontrollrum. När man filmar eller fotograferar ska man beakta personers integritetsskydd.


                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning