Resedokument

Gränsbevakningsväsendet svarar för gränskontroll av personer vid gränsövergångsställen. Om du har frågor om de resedokument som behövs vid gränspassage ta kontakt med Gränsbevakningsväsendet. Kontaktinformation och anvisningar om resedokument finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats. Ta också del av Gränsbevakningsväsendets svar på frågor om resande.

Mera information om resedokument får du också från polisen som ansvarar för beviljande av pass och identitetskort: Polis - pass, identitetskort, tillstånd.

Mera information om resedokument för finska medborgare hittar du på utrikesministeriets webbplats.

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning