Resanden har ATA-carnet

ATA-carnet används vid tillfällig utförsel, tillfällig införsel och transitering av varor. ATA-carnet kan ersätta export- och importdeklareringar men inte övriga handlingar eller tillstånd som eventuellt behövs (bl.a. hälsointyg, importtillstånd för skjutvapen). ATA-carnet beviljas av handelskammaren. ATA-carnet fungerar även som en garanti för en eventuell tullskuld. Fristen för återimport eller återexport av varor är lika med ATA-carnets giltighetstid, som i regel är ett år eller en för vissa varor separat fastställd tid.

Resanden ska visa upp varorna som ska exporteras och ATA-carnet för att bestyrkas av tullen i avgångslandet före incheckning.

Tullens serviceställe på Helsingfors-Vanda flygplats i terminal T2B i samma plan som ankommande passagerare är öppet dygnet runt. Resande som fortsätter med ett anslutningsflyg får vid behov kontakt med Tullen via snabbtelefonen på transitdisken.

Den som reser sjöledes ska försäkra sig om tullens öppettider i hamnen i förväg.

Tågresenärer kan visa upp ATA-carnet för att bestyrkas av tullen på Allegro-tågen. Be om denna service i god tid före resan per e-post: vainikkala(at)tulli.fi

Resenären kan även öppna ATA-carneten på närmaste tullkontor som erbjuder denna service.

ATA-carnet beviljas bl.a. för:

  • Utställningsvaror: Varorna får inte lånas ut, användas mot ersättning eller förflyttas från utställningsplatsen. Modellexemplar eller prover tillhör innehavaren av ATA-carnet. De får inte säljas eller användas för annat ändamål än förevisning och de är avsedda att föras tillbaka eller användas under utställningen.  
  • Yrkesutrustning som ska tillhöra en person eller ett företag och inte vara hyrd.
  • Kommersiella varuprover som inte säljs utan som är avsedda att användas eller föras tillbaka efter utställningen.

Läs mer

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning