Resandeinförsel av bär, frukt och grönsaker

Växtskyddslagstiftningen begränsar resandeinförsel av växter och växtprodukter utan sundhetscertifikat från länder utanför Europeiska unionen.

Sundhetscertifikat behövs för:

  • plantor, krukväxter, grönväxter,
  • sticklingar, grenar, knölar, rhizom och motsvarande förökningsmaterial,
  • fröer avsedda för sådd,
  • snittblommor och -grenar samt
  • färska frukter, bär, grönsaker och rotfrukter.

Banan, dadlar, durian, ananas och kokos lämnas utanför kraven på växters sundhet.

Detta innebär alltså att inte ens ett äpple eller en apelsin som saknar sundhetscertifikat från avgångslandet får föras in eller beställas från en nätbutik utanför EU.

Det är nästintill omöjligt för en privatperson att få ett sundhetscertifikat, därför kan man i praktiken inte längre föra in färska frukter, bär och grönsaker från områden utanför EU.

Importvillkoren för växter har skärpts så att växtskadegörare på ett effektivare sätt kan stoppas från att spridas i EU området.

Tullen övervakar resandeinförsel – frivilligt överlåtande medför inga sanktioner   

Tullen övervakar resandeinförsel vid gränsövergångsställena. Förbjudna växter och växtprodukter kan lämnas i sopkärl vid gränsövergångsställen på östra gränsen (separata kärl finns för kött- och mjölkprodukter) och på flygplatserna kan de lämnas till tulltjänstemännen. Frivilligt överlåtande medför inga sanktioner. Upprepat eller allvarligt brott mot importförbudet är straffbart.

Beakta följande

Nej, Norge är inte ett EU-land. Utan ett sundhetscertifikat för växter får du föra in färska frukter och grönsaker endast från EU-länder samt från Schweiz och Liechtenstein, i vilka man har en motsvarande lagstiftning. Ett sundhetscertifikat krävs också då växter eller växtprodukter förs in från vissa områden som hör till EU, såsom Kanarieöarna. Mera information på Livsmedelsverkets webbplats.


Läs mer

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning