Kulturföremål

Utförsel av kulturföremål kräver tillstånd

Utförsel av kulturföremål omfattas av restriktioner. Föremål som kräver utförseltillstånd räknas upp på Museiverkets webbplats. I fråga om utförsel av kulturföremål är Museiverket den rådgivande och styrande tillståndsmyndigheten som kan kontaktas för att reda ut tillståndsbehovet. Ansökan om utförseltillstånd ska göras i förväg. 

Tullen beviljar inga utförseltillstånd för kulturföremål.

Observera dock att utförseltillståndet ska visas upp för Tullen.

Utförsel till EU-området

  • EU-länderna
  • För utförsel av kulturhistoriskt värdefulla föremål behövs nationellt utförseltillstånd som beviljas av Museiverket.
  • Visa upp utförseltillståndet i samband med utförseln av föremålet för finska tullen vid exporttullkontoret.

Utförsel till länder utanför EU

  • Export av vissa kulturföremål till länder utanför EU förutsätter en särskild EU-exportlicens. På Museiverkets webbplats finns en förteckning över de föremål som kräver EU-exportlicens samt ålders- och värdegränser för dem. Exportlicensen beviljas av Museiverket.
  • Andra föremål kräver ett tillstånd enligt finsk lagstiftning.
  • För ett föremål för vilket utförseltillstånd beviljats ska en elektronisk exportdeklaration lämnas till Tullen. Exportdeklarationen kan lämnas via Tullens webbexporttjänst.
  • Observera att du måste visa upp utförseltillståndet för Tullen vid närmaste tullkontor för Tullens anteckningar innan transporten av varan börjar.
  • Utförseltillståndet ska medfölja varan, och tillståndet ska också visas upp för Tullens anteckningar vid det tullkontor via vilket varan förs ut ur EU. Tullen skickar ett exemplar av tillståndet till den myndighet som beviljat den.

 

Beakta följande

Bestämmelserna om påföljder av lagstridig utförsel eller av försök därtill finns i strafflagen.

För smuggling kan man dömas till böter eller fängelse i högst två år. Gärningsmannen kan också dömas till en förverkandepåföljd.


Läs mer

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning