Jag exporterar varor temporärt

Om du tar med dig varor tillfälligt till ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller utanför dess skatteområde till exempel till en utställning eller mässa ska du lämna in en exportdeklaration för varan innan du exporterar den. Du kan lämna in exportdeklarationen själv eller ge någon annan part fullmakt att lämna in den i ditt ställe.

Om du exporterar varor för reparation, service eller utbyte, ska du lämna en särskild deklaration för dem. Läs anvisningarna:  Returer, reparationer och utbyten

Hur gå till väga när du själv lämnar in exportdeklarationen:

 • Du kan lämna in exportdeklarationen avgiftsfritt via Tullens deklarationstjänst för export.
 • Logga in i deklarationstjänsten för export med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.
 • Välj ”Deklaration med ekonomisk verkan”.
 • Skriv ut exportföljedokumentet (EAD) ur tjänsten.
 • När du själv tar med dig varorna i ditt bagage ska besöka tullen på utförselstället (utförseltullkontoret) innan du lämnar EU-området.
 • Visa då exportföljedokumentet EAD för tullen samt dokumenten om försändelsen.
 • Om du reser med flyg, läs våra anvisningar.
 • Tullen bekräftar utförseln av varorna när de förs ut ur EU:s tull- och skatteområde, och utifrån den fås ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för exporten.
 • Notera att du behöver det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet när du återimporterar varan.
 • Du kan skriva ut det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet genom att logga in i deklarationstjänsten för export.

Vilka uppgifter behöver jag för exportklareringen?

 • Ett dokument som bevis på varans värde, t.ex. en proformafaktura.
 • En utredning om för vilket syfte varan exporteras; till exempel till en mässa eller utställning.
 • Produktens varukod. Du kan söka varukoder med hjälp av Tullens Fintaric-varukodssökning.

Varorna måste förtullas

Du ska förtulla de temporärt exporterade varorna för vilka du lämnat in en deklaration om temporär export. Anmäl varorna till Tullen när du anländer till Finland. Läs anvisningarna:  Hur ska jag göra vid tullen?

Beakta följande

Om du tillfälligt för ut varor i ditt bagage till ett område utanför EU i kommersiellt syfte, bekanta dig med anvisningarna om kommersiell export.


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning