Införsel av varor för returnering, reparation eller utbyte

Dessa anvisningar är avsedda för resanden som anländer från ett område utanför EU och för in till Finland för returnering, reparation eller utbyte sådana varor som köpts i Finland eller någon annanstans inom EU:s tull- och skatteområde.

Om du har fört ut en vara du köpt i Finland eller annanstans i EU till ett område utanför EU, men för med dig den tillbaka till Finland antingen för att returnera den till säljaren eller för reparation eller utbyte av den, så är införseln av varan inte tull- och momsfri resandeinförsel.

När du anländer till landet ska du inge en tulldeklaration till Tullen för varan som du för in för returnering, reparation eller utbyte.

Mer detaljerade anvisningar hittar du under flikarna nedan.

Välj

När du för in varan för att returnera den slutligt till säljaren, ska varan tullklareras och mervärdesskatt kan uppbäras för den

 • När du vill returnera en vara som du köpt, ska du tullklarera den vid ankomsten till Finland. Varan ska återinföras (returneras) inom tre år från dess utförsel från EU:s tullområde. Inge en tulldeklaration till Tullen när du anländer till landet. Läs mer på sidan Hur ska jag göra vid tullen?. Vid behov ger Tullen dig råd om inlämnandet av rätt deklaration.
 • Mervärdesskatt uppbärs vanligtvis för återinförda varor (returvaror). Mervärdesskatt uppbärs om den återinförda varan har förts ut ur EU utan mervärdesskatt eller om säljaren har återbetalat dig den mervärdesskatt som du betalat inom EU:s tull- och skatteområde, och varan återinförs inom tre år från utförseln.
 • Om mervärdesskatt redan betalats för varan i EU, och säljaren inte har återbetalat eller kommer att återbetala den till dig, uppbärs inte mervärdesskatt på nytt, om varan återinförs till EU inom tre år från utförseln. Tullen kan be att du uppvisar dokument över utförseln av varorna och betalningen av skatterna.

Om över tre år gått från det att den återinförda varan fördes till ett område utanför EU

 • Om över tre år gått från det att varan fördes till ett område utanför EU, uppbärs i samband med förtullningen av varan importskatterna normalt, dvs. vanligtvis mervärdesskatt och importtull enligt varukod.

För tullklareringen behöver du:

 • Bevis på utförseln av varan, t.ex. ett tax free-kvitto, en kopia av en stämplad faktura som du får av säljaren eller ett av Finska tullen utfärdat utförselbekräftat överlåtelsebeslut.
 • Var också beredd att vid tullen presentera en utredning om varans värde och eventuella transportkostnader. I fråga om defekta eller söndriga återinförda varor lönar det sig också att ha bevis tillgängliga, t.ex. brevväxling med säljaren.

Back to top

När du för in varan för reparation ska den tullklareras

 • När du för in en vara till EU:s område för reparation, ska du tullklarera den vid ankomsten till Finland.
 • Välj röd fil vid tullen och inge en tulldeklaration. Tullklareringen kallas för ett särskilt förfarande (aktiv förädling) och det kräver ett av Tullen beviljat tillstånd.
 • Ange att du för in varan för reparation och att du efter reparationen för varan, antingen i reparerad eller oreparerad form, tillbaka ut ur EU. Vid behov ger Tullen dig råd om inlämnandet av rätt deklaration.
 • Var beredd att för reparationstiden ställa Tullen en garanti för värdet på varan (ca 30 % av värdet på varan och transportkostnaderna). Tullen återbetalar garantin till dig när du för den reparerade eller oreparerade varan tillbaka till ett område utanför EU, förutsatt att du för varan har ingett en elektronisk återexportdeklaration till Tullen och uppvisat exportdokumenten och varorna för Tullen innan du lämnar landet.
 • Betalningsmedel vid Tullen.

För tullklareringen behöver du:

 • Bevis på utförseln av varan, t.ex. ett tax free-kvitto, en kopia av en stämplad faktura som du får av säljaren eller ett av Finska tullen utfärdat utförselbekräftat överlåtelsebeslut.
 • Var också beredd att vid tullen presentera en utredning om varans värde och eventuella transportkostnader. I fråga om defekta eller söndriga återinförda varor lönar det sig också att ha bevis tillgängliga, t.ex. brevväxling med säljaren.

När du för den reparerade eller oreparerade varan tillbaka till ett område utanför EU:s tullområde ska du inge en återexportdeklaration till Tullen

 • Inge en elektronisk exportdeklaration till Tullen eller ge t.ex. en speditionsfirma fullmakt att lämna in den på dina vägnar. Du kan inge deklarationen själv i Tullens deklarationstjänst för export.
 • Om du har ingett deklarationen själv, ska du för Tullen visa upp webbreferensen som du fått från deklarationstjänsten för export (NETT000012345), varorna som förs ut och dokumenten innan du för ut varorna från landet. Om deklarationen har ingetts av en speditionsfirma, ska du för Tullen visa upp exportföljedokumentet (EAD) som speditionsfirman skickat dig. Tullen avslutar återexportförfarandet och skriver ut ett exportbeslut till dig.
 • Tullen återbetalar garantin till dig kontant mot pantsättningsförbindelsen, efter att Tullen har avslutat exportförfarandet.

Om varan som förts in för reparation inte kan repareras och varan inte förs tillbaka ut ur EU
Om varan som förts in för reparation inte förs tillbaka ut ur EU, ska varan förtullas på normalt sätt in i landet. Som förfarandekod används då 4051.

För tullklareringen behöver du:

 • En redogörelse för reparationskostnaderna, t.ex. ett kvitto.
 • En redogörelse för införseln av varan, t.ex. ett förtullningsbeslut, och pantsättningsförbindelsen över garantin du betalat.

Back to top

När du för in varan för att byta ut den och säljaren ger dig en motsvarande ersättningsprodukt i enlighet med garantiförpliktelserna

Kontakta säljaren på förhand för du måste tullklarera en vara som du för in för utbyte. Tullklareringen kan göras på olika sätt. Ett sätt är att göra tullklareringen som ett s.k. särskilt förfarande (aktiv förädling). Det kräver dock ett tillstånd som säljaren ska ha sökt hos Tullen på förhand. Om säljaren har ett tillstånd för aktiv förädling, kan säljaren sköta förtullningen och ställa en garanti för varan på dina vägnar.

Andra sätt att göra tullklareringen är att förtulla varan in i landet som en återinförd vara (se anvisningarna under fliken "När du för in varan för att returnera den till säljaren") eller som en normal importförtullning, varvid du måste betala mervärdesskatt och eventuell importtull för varan.

När du för ut en utbytt vara ur landet ska du inge en exportdeklaration till Tullen för varan

 • Om förtullningen gjorts av säljaren, kan säljaren inge en elektronisk exportdeklaration till Tullen.
 • Om säljaren inte inger en exportdeklaration, ska du själv inge en elektronisk återexportdeklaration till Tullen eller ge t.ex. en speditionsfirma fullmakt att lämna in den på dina vägnar. Du kan inge deklarationen själv i Tullens deklarationstjänst för export.
 • Om du har ingett deklarationen själv, ska du för Tullen visa upp webbreferensen som du fått från deklarationstjänsten för export (NETT000012345), varorna som förs ut och dokumenten innan du för ut varorna från landet. Om deklarationen har ingetts av en speditionsfirma, ska du för Tullen visa upp exportföljedokumentet (EAD) som speditionsfirman skickat dig. Tullen avslutar återexportförfarandet och skriver ut ett exportbeslut till dig.
 • Tullen återbetalar garantin till dig kontant mot pantsättningsförbindelsen, efter att Tullen har avslutat exportförfarandet.

För tullklareringen behöver du:

 • En redogörelse för reparationen eller utbytet, t.ex. en faktura/ett kvitto eller en skriftlig redogörelse.
 • En redogörelse för införseln av varan, t.ex. ett förtullningsbeslut.

Back to top

                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning