Inför resan

Innan du reser, ta del av våra råd på de här sidorna. Information om destinationslandets importrestriktioner och -bestämmelser får du t.ex. från landets ambassad eller myndigheter. Finska tullen ger inte information om andra länders bestämmelser.

Beakta följande

Om du tar med dig personliga värdesaker utanför EU kan du vid Tullen vid utresa fylla i ett intyg över resgods, som är avsett för privatpersoner och med vilket du visar för Tullen att du haft varorna med dig redan när du reste ut.

Om du tar med dig varor till utlandet i kommersiellt syfte t.ex. för försäljning eller tillfälligt för en mässa eller reparation ska du lämna in en elektronisk exportdeklaration till Tullen.


Gränsbevakningsväsendet svarar för gränskontroll av personer vid gränsövergångsställen. Om du har frågor om resedokument ta kontakt med Gränsbevakningsväsendet. Gränsbevakningsväsendets kontaktuppgifter och anvisningar om resedokument finns på www.raja.fi.

Mera information om resedokument för finska medborgare hittar du på utrikesministeriets webbplats.


De flesta länder har egna restriktioner när det gäller införsel av läkemedel. Resanden ska ta reda på vilka restriktioner som gäller för införsel i destinationslandet. Mera information om restriktionerna får du t.ex. från destinationslandets myndigheter. Finska tullen ger inte information om andra länders importrestriktioner.

Ta recepten med dig på resan. Med dem kan du vid behov bevisa att du har rätt att ha med dig dina personliga läkemedel. Om du har elektroniska recept på dina läkemedel (eRecept) ta med något av följande på resan:

  • patientanvisning utskriven av läkare. I anvisningen uppräknas alla läkemedel som du blivit ordinerad på samma gång.
  • sammanställning över dina recept från apoteket.
  • sammanställning över dina recept som du kan skriva ut från Nationella hälsoarkivets tjänst (Kanta) med dina nätbankskoder.

Mer information:


Finska tullen ger inga anvisningar om hur bagaget ska packas. Mera information om packning av bagage och förbjudna varor före en flygresa hittar du på Finavias webbplats.

Mera information om säkerhetskontroller och om hur man packar rätt finns också på Trafis webbplats.


De flesta länder har egna restriktioner för införsel av varor. Det är resandens ansvar att ta reda på vilka restriktioner som gäller för införsel i destinationslandet. Mera information om restriktionerna får du t.ex. från destinationslandets ambassad eller myndigheter. Finska tullen ger inte information om vilka bestämmelser som gäller för varor eller gåvor som förs ut till andra länder.