Hur ska jag göra vid tullen?

När du kommer tillbaka från en resa kan du avge en tulldeklaration till tullen genom att välja den gröna eller röda filen. Du kan också anmäla till tullen att du har varor som ska förtullas.

Är du osäker på vad du får föra in?

Om du är osäker på vilka importrestriktioner som gäller, välj röd fil. Därefter kan du fråga tulltjänstemänen om råd - vi hjälper dig gärna.

Kom ihåg att om du valt den gröna filen och det hos dig vid en tullkontroll påträffas skattepliktiga varor, kan skatten höjas med hundra procent eller du kan åklagas för tullbrott. Därtill kan dina varor beslagtas om de omfattas av importförbud eller -restriktioner.

Välj rätt fil vid tullen – valet av filen är samtidigt en tulldeklaration

Jag kommer från EU Jag kommer från ett land utanför EU

Jag kommer från EU

 • Välj den blåa filen när du kommer från EU per flyg och du inte har någonting att förtulla eller deklarera.
 • Välj den röda filen om du har med dig varor som ska förtullas eller beskattas eller varor som omfattas av restriktioner.
 • Välj den röda filen också om du är osäker på vilka bestämmelser som gäller – vi hjälper dig gärna.

Jag kommer från ett land utanför EU

 • Anmäl till Tullen alla varor för vilka tull, punktskatt, moms eller annan skatt eller avgift ska betalas eller som omfattas av införselrestriktioner.
 • Anmäl också om du har med dig kontanter till ett värde av 10 000 euro eller mer.  
 • Mera information om kontanter

Välj också med vilket fortskaffningsmedel du anländer

 

Jag anländer med flyg Jag anländer landvägen Jag anländer med tåg

Jag anländer med flyg

 • Välj den gröna filen om du inte har någonting att förtulla eller deklarera.
 • Välj den röda filen om du har med dig varor som ska förtullas eller beskattas eller varor som omfattas av restriktioner.
 • Välj den röda filen också om du är osäker på vilka bestämmelser som gäller – vi hjälper dig gärna.

Jag anländer landvägen

På gränsövergångsstället är den gröna filen ofta den fil där gränsbevakningsväsendet kontrollerar passet. Om du väljer den gröna filen behöver du inte stiga av bilen eller besöka tullkontoret för att visa upp dina varor.

Tullen kan kontrollera bussresenärers varor i bussen. Om tullkontrollen inte görs i bussen ska bussresenärerna gå via tullens konstrollställe med sina varor.

Välj grön fil när

 • du inte har varor som ska förtullas eller varor som omfattas av restriktioner.
 • mängden av de varor som du för med dig från resan inte överskrider den tillåtna mängden och du har rätt att föra in dem. 
 • försäkringen för den bil du använder är i kraft under hela den tid du vistas i Finland.

Välj röd fil om

 • du har varor som ska förtullas eller varor som omfattas av restriktioner.
 • den bil du använder inte har gällande försäkring (du kan köpa försäkringen på tullkontoret)
 •  du är osäker på vilka bestämmelser som gäller – vi hjälper dig gärna.

 

Jag anländer med tåg

Tågresenärerna berörs av samma förbud och restriktioner som andra resenärer. Gränsen för tullfria och skattefria varor är 300 euro.

Tullklarering på tåget

 • Varor som ska tullklareras och varor som omfattas av importrestriktioner tullklareras när tåget är i rörelse. 
 • Resandeinförda varor kan anmälas till tullen muntligen.
 • För varor som kommer att säljas ska en skriftlig tulldeklaration lämnas in. Också den görs när tåget är i rörelse.
 • När varorna tullklareras på tåget i rörelse kan också tullavgifterna betalas kontant. Efter betalningen får resanden föra in varorna.
 • Observera att Tullen inte överlåter varorna om importskatterna inte betalas kontant.
 • När skatterna betalas med girering ska betalningen synas i Tullens system innan Tullen överlåter varan. Därefter kan resanden lösa ut varorna vid Vainikkala tullkontor.

Tullkontroll på tåget
Finska och ryska tullmyndigheter granskar resgods antingen när tåget väntar vid gränsstationen eller när tåget är i rörelse (Allegro-tåget). Resanden som kontrolleras ska själv packa upp sitt resgods för kontrollen och packa det igen efter kontrollen. Resanden ska visa upp sina resedokument när tullmyndigheten så begär.

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag