Hem från en resa

Läs våra anvisningar innan du kommer till Finland. Du hittar information om resandeinförsel och införselrestriktioner på dessa sidor. 

Om du inte hittar svaret på de här sidorna eller om du är osäker, kontakta tullen, vi hjälper dig gärna.

Beakta följande

 • Tullen behörigheter fastställs i olika lagar.
 • Tullens agerande grundar sig alltid på lagstiftningen.
 • Tullen har rätt att granska resande, resgods och fordon. Tullen kan samtala med resande också i EU-intern trafik.
 • Tullen kan vid en tullkontroll ta hjälp av en hund, genomlysning eller andra tekniska hjälpmedel.
 • Resanden som kontrolleras ska själv packa upp sitt resgods för kontrollen och packa det igen efter kontrollen.
 • Resande ska uppge sina personuppgifter till Tullen.

Tullen övervakar växtbaserade livsmedel som förs in i landet, men privatpersoners införsel av kryddor för eget bruk eller som gåva omfattas inte av övervakningen. Kryddorna innebär dock risker eftersom de till exempel kan innehålla mögeltoxiner eller salmonella. Vissa kryddor har intensivövervakats av EU just därför att de konstaterats orsaka problem för hälsan. Dålig kvalitet upptäcks bara med laboratorieundersökningar.


Du ska först kontrollera CITES-begränsningarna gällande musslor på Miljöcentralens webbplats.

För ditt eget bruk får du utan veterinär gränskontroll föra in högst 20 kg döda ätbara musslor. Du får också föra in stenar, men korallerna omfattas av CITES-begränsningar.


Läkarrecepten ska vara på finska eller svenska eftersom dessa språk är Finlands officiella tjänstespråk. I vissa fall accepteras också recept på engelska, om tjänstemannen förstår språket. Kunden ska redogöra för innehållet i receptet.

Läs mer: Läkemedel


Varor som glömts kvar i hotellrum, flygplatser osv. ska tullklareras på normalt sätt.

När du på ett tillförlitligt sätt kan visa att du fört ut varorna ur EU och att varorna är dina personliga varor, kan du förtulla dem enligt bestämmelserna om returvaror.


En fysisk person bosatt i EU:s tullområde kan för kommersiellt eller privat bruk tillfälligt fullständigt tullfritt föra in ett transportmedel som registrerats utanför EU:s tullområde, om personen uppfyller följande villkor:

 • Hen har ingått ett arbetsavtal med den som äger, hyr ut eller leasar ut transportmedlet, och arbetsgivaren är etablerad utanför EU.
 • Hen kan på begäran visa upp en kopia av arbetsavtalet.
 • Det privata bruket begränsar sig endast till resor mellan den anställdes arbets- och bostadsort eller för att utföra arbetsuppgifter enligt arbetsavtalet.

Med kommersiellt bruk avses användning av transportmedel för transport av personer mot ersättning eller för transport av varor i industriellt eller kommersiellt syfte mot eller utan ersättning.

Med privat bruk avses annat än kommersiellt bruk.

Bevis på anställning

Om föraren av transportmedlet på begäran inte kan visa upp en kopia av arbetsavtalet och således påvisa att hen har ett anställningsförhållande till den som äger, hyr ut eller leasar ut transportmedlet, får transportmedlet i fråga inte föras in till EU:s tullområde utan betalning av importtull.

Användning av transportmedlet på EU:s tullområde

Personen som fört in transportmedlet till EU:s tullområde svarar för att

 • transportmedlet i privat bruk inte används för andra ändamål än för resor mellan arbets- och bostadsorten eller för att utföra arbetsuppgifter enligt arbetsavtalet
 • och för att hen inte överlåter transportmedlet till en sådan person som inte uppfyller alla ovannämnda krav.

Brott mot dessa villkor leder till uppkomst av en tullskuld och mervärdeskatteskuld vid import samt till uppbörd av dem.

Tillämplig lagstiftning:

 • Delegerad förordning art. 215
 • UTK art. 250.2 d
 • I vissa fall som gäller privat bruk ska man också beakta de bestämmelser och ansökningsförfaranden gällande tillfällig skattefri användning av ett fordon som föreskrivs i bilskattelagen (1482/1994).

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16

Vår tjänst är just nu ofta överbelastad, var vänlig och bekanta dig också med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag