Genomlysning

Tullen använder teknik, taktik och förhandsuppgifter vid sin övervakning av godstrafiken. Med hjälp av riskprofilering och andra observationer väljer Tullen ut varor, fordon och personer för kontroll. Ibland utför Tullen även kontroller av stickprovskaraktär. Avsikten med samtliga av de kontroller som Tullen utför är att skydda samhället och främja en lagenlig skatteuppbörd.

Teknisk utrustning gör Tullens jobb lättare, kontrollerna snabbare och säkerställer verksamhetens laglighet. Förutom kameror, vågar och olika mätare har Tullen dessutom ett överlägset hjälpmedel till sitt förfogande, nämligen röntgenutrustning. Med samma röntgenteknik som en läkare kontrollerar om en patient har brutit några ben, genomlyser Tullen varor för att skydda samhället.

Vid passagerarterminaler och bilinspektionshallar kontrollerar Tullen resväskor och reservdäck med hjälp av små genomlysningsapparater. Med fasta genomlysningsapparater, som finns vid Vaalimaa tull och i Nordsjö hamn, kan man genomlysa hela långtradare.

Tullen har även genomlysningsutrustning inbyggd på lastbilar som används i hela landet; med andra ord kan en långtradare komma att bli genomlyst av Tullen vid alla hamnar och gränsövergångsställen. I Vainikkala i sin tur kan ett helt tåg genomlysas. Med hjälp av Tullens genomlysningsutrustning avslöjas årligen ett betydande antal smugglingsförsök.

Beakta följande

Nej. Föraren ger Tullen en skriftlig försäkran om att det inte finns några människor i fordonet som ska genomlysas. Dock är stråldosen vid genomlysning så pass liten att den inte utgör någon fara för en människa. Stråldosen är större vid en normal medicinsk röntgenundersökning.

Tullen genomlyser under inga omständigheter människor. Tullen kan bestämma att en person ska genomgå en kroppsbesiktning som utförs genom en röntgenundersökning. Genomlysning av personer är en medicinsk åtgärd och den utförs alltid under uppsikt av läkare.

Läs mer: Övervakning


                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning