Förtullningsbok

Personer som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför EU får föra med sig varor skattefritt från sina arbetsresor. Mängden införda varor får under en kalendermånad inte överstiga den mängd som en resande tullfritt får föra in på en gång. 

Skattefriheten förutsätter att den som för in varorna antecknar dem i en förtullningsbok som bevisar att personen arbetar på ett transportmedel som går i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför EU. Förtullningsboken beviljas av tullen, och den ska visas upp på begäran.

Hur ansöker jag om förtullningsbok?

Du kan ansöka om en förtullningsbok personligen på ett tullkontor som erbjuder kundservice och beviljar förtullningsböcker. Förtullningsboken beviljas medan du väntar. Om ett tullkontor som beviljar förtullningsböcker inte har kundservice kan du också ansöka om förtullningsbok per post genom att skicka alla behövliga dokument till tullkontoret i fråga (i sådant fall räcker det med en kopia av identitetsbeviset). Då får du den beviljade förtullningsboken per post till dig till den adress du uppgett. I tidsbokningstjänsten beviljas inga förtullningsböcker.

Vid ansökan om förtullningsbok behövs

  • identitetsbevis
  • fotografi (passfoto)
  • utredning om anställningen, t.ex. arbetsavtal.

I samband med att förtullningsboken förnyas måste den tidigare förtullningsboken återlämnas. Om den inte kan återlämnas ska en utredning om orsaken ges. Förtullningsboken kostar ingenting och den beviljas så att den gäller tills vidare.

Beakta följande

                            

                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag