Företagets varor med på arbetsresa

När du åker på en arbetsresa och för med dig exportvaror som ägs av företaget ska en exportdeklaration avges för varorna.

Exportdeklarationen avges av det exporterande företaget

Det exporterande företaget ska avge en elektronisk exportdeklaration till Tullen för exportvaror som ägs av företaget och exporteras till ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, även om företagets representant för med sig varorna i sitt bagage.
 
Exportdeklarationen ska avges på förhand i exportföretagets namn. Exportören får från Tullen ett exportföljedokument (EAD) som ska medfölja varan till EU:s utförseltullkontor. Exportören ska ge EAD till den resande som transporterar varan i sitt bagage.

Resanden som har varan i sitt bagage ska besöka tullen på utförselstället (utförseltullkontoret), innan hen lämnar EU-området.
För exportförsändelser värda högst 1 000 euro kan man i vissa fall avge en muntlig deklaration i stället för den elektroniska exportdeklarationen. Om varor exporteras tillfälligt ska man alltid avge en elektronisk exportdeklaration, om inte handelskammaren beviljat en ATA-carnet för varorna.

Vad ska resanden göra?

Resanden som har med sig exportdeklarerat gods ska för Tullen visa upp
•    exportföljedokument EAD och
•    handlingar som hänför sig till godset
innan godset förs ut ur EU-området.

Flygresenärer

Tullens serviceställe betjänar flygresenärer på Helsingfors-Vanda flygplats i terminal 2 B dygnet runt. Om resanden lämnar EU med direktflyg från någon annan flygplats än Helsingfors-Vanda flygplats kan exportdeklarationen skickas till e-postadressen spake.vienti(at)tulli.fi för att få utförseln bekräftad. Exportören ska bifoga EAD-dokumentet och en kopia av resebiljetten till e-postmeddelandet.

Exportören får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut från Tullen som bevis på att varan förts ut ur EU:s tull- och skatteområde.

Tågresenärer

Om du reser med tåg och du har en ATA-carnet eller har med dig kommersiella varor för vilka en exportdeklaration lämnats till Tullen:
•    ta redan före resan kontakt med Vainikkala tull per e-post vainikkala(at)tulli.fi
•    och uppge dagarna för avresan och returresan, uppgifter om tåget och sittplatsen samt ditt servicebehov.
•    Exportklareringen görs alltid på tåget.

När exportklarerat gods kommer tillbaka

Exportklarerade varor ska tullklareras när de kommer tillbaka till EU:s tull- och skatteområde. Om resande vid återresan för med sig företagets varor som exportklarerats ska hen avge en deklaration till Tullen när hen anländer till landet.

Se också: Företagets varor med från arbetsresa

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning