Företagets varor med från arbetsresa

Om du kommer tillbaka från en resa till ett land utanför EU och har med dig varor, som

  • har förts ut ur Finland till ett land utanför EU och för vilka en exportdeklaration ingetts till Tullen i samband med utförseln eller
  • köpts i ett land utanför EU och som du önskar förtulla för ett företag som har ett FO-nummer

välj den röda filen vid tullen, uppvisa varorna för Tullen och inge en importdeklaration. Uppvisa en faktura för den köpta varan. Om en exportdeklaration har ingetts i samband med exporten, behöver du även exportdeklarationens MRN-nummer.

Ett företag som importerar varor ska ha ett EORI-nummer. För en kommersiell försändelse som förtullas i ett företags namn ska man dessutom ange säkerhetsuppgifter.

Företag ska vanligtvis inge importtulldeklarationer elektroniskt. I situationer där en resande transporterar kommersiella varor kan han eller hon dock inge en tulldeklaration för varorna med en SAD-blankett.

Resande är till exempel personer som kommer till Finland med flyg och transporterar varor som ska förtullas för företaget i flygplanets kabin eller lastrum och själva för varorna till Tullens kontroll. En person som regelbundet för in kommersiella varor till Finland är inte en sådan resande som avses i denna anvisning, som kan lämna in en tulldeklaration på papper för de transporterade varorna.

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning