Bränsle

Bränslet i standardtanken på ett motorfordon är skattefritt. Dessutom är motorbränslet skattefritt upp till 10 liter per motorfordon, när bränslet förs in till Finland i en bärbar behållare i en personbil eller motorcykel och när det är detsamma som används i fordonet i fråga. Tull och skatt tas således ut för bränsle som förs in i bärbara behållare i nyttofordon, t.ex. i lastbilar och paketbilar. 

                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning