Båtbevakning

Tullen övervakar till sjöss

Tullen övervakar alla trafikformer som används när landets gränser överskrids. Finland har gott om vattengräns, och båtliv är populärt. Saima kanal är en fin landskapsrutt till Ryssland och intresserar båtfolk. Vid gränspassage lönar det sig att komma ihåg tullbestämmelserna.

Tullen är på alerten vid havsgränserna och i Saima kanal när den utför tullövervakning och sköter om båtfolkets säkerhet.

Tullens båtverksamhet

Tullen har snabba och sjödugliga båtar i Helsingfors, Kotka, Åbo och Saima kanal. Tullens båtverksamhet har mycket att övervaka:

 • sjötrafiklag
  • båtars utrustning, båtförares skick, allmänna bestämmelser om båtliv
 • lag om fiske
 • bränsleärenden
  • dieselbränsle som används i fritidsbåtar
 • jaktlag
 • miljöfrågor
  • oljeutsläpp, skärgårdens renhet
 • sjöräddning
  • Tullen deltar i sjöräddningsverksamhet
 • samarbete mellan myndigheter
  • Till sjöss kan man stöta på en patrull med en polisman, en tulltjänsteman och en gränsbevakningsman ombord. Verksamheten kallas för PTG-samarbete. I patrullen förenas de tre myndigheternas befogenheter och yrkesskicklighet. Genom samarbetet uppnås goda resultat och sparas skattebetalarnas pengar.

Beakta följande

Ja, det får den.

Tullen har enligt sjötrafiklagen exakt samma befogenheter som polisen. Därtill kan Tullen med stöd av tullagen stoppa och samtala med båtförare som anländer till eller lämnar landet samt vid behov genomföra en tullkontroll.

Läs mer: Bevakning


När du möter en av Tullens båtpartuller hälsa hurtigt med handen enligt god sjömanssed. De som arbetar i Tullens båtpatruller är sjöfartsproffs som också hjälper till vid problem till sjöss.

De ger också råd och anvisningar om vad som gäller i gränsöverskridande båttrafik.


                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning