Båtbevakning

Tullen övervakar alla trafikformer som används vid gränsövergång. Båtliv är populärt i Finland och därför bedriver också Tullen en hel del övervakning av sjötrafiken. Beakta tullbestämmelserna när du korsar gränsen med båt.

Tullen övervakar att import- och exportrestriktionerna och tullformaliteterna följs på Finlands insjöar och havsområden. Dessutom övervakar Tullen bland annat bränslen i fritidsbåtar, sjötrafiken, jakten och fisket. Tullen är dessutom en av sjöräddningsmyndigheterna.

Tullens båtverksamhet

Tullens båtpatruller är stationerade i Helsingfors och är verksamma i alla havsområden. Tullen har ett nära samarbete till sjöss med Polisen och Gränsbevakningsväsendet.

Tullens övervakning omfattar följande områden:

 • övervakning av efterlevnaden av sjötrafiklagen
  • båtars utrustning, registrering, båtförares skick, allmänna bestämmelser om båtliv
 • övervakning av efterlevnaden av lagen om fiske
 • bränslen
  • dieselbränsle som används i fritidsbåtar 
 • övervakning av efterlevnaden av jaktlagen
 • miljöfrågor
  • oljeutsläpp, skärgårdens renhet
 • sjöräddning.

Beakta följande

Ja, det får den.

Tullen har enligt sjötrafiklagen exakt samma befogenheter som polisen. Därtill kan Tullen med stöd av tullagen stoppa och samtala med båtförare som anländer till eller lämnar landet samt vid behov genomföra en tullkontroll.

Läs mer: Bevakning


När du möter en av Tullens båtpartuller hälsa hurtigt med handen enligt god sjömanssed. De som arbetar i Tullens båtpatruller är sjöfartsproffs som också hjälper till vid problem till sjöss.

De ger också råd och anvisningar om vad som gäller i gränsöverskridande båttrafik.


                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning