Hoppa till innehåll

Anvisningar för omprövning när du har köpt en vara hos en IOSS-registrerad nätbutik

Omprövningen, dvs. återbetalningen av momsen, påverkas av i vilken nätbutik du köpt din vara. Nedan finns anvisningar för olika undantagssituationer när du har köpt en vara hos en IOSS-registrerad nätbutik. Läs mer på sidan IOSS-numret.

Jag eller ombudet kunde inte använda IOSS-numret i tulldeklarationen

Du betalade finsk moms till IOSS-säljaren redan i samband med köpet, men du var tvungen att betala momsen på nytt i samband med förtullningen. Ansök i så fall om återbetalning av momsen hos nätbutiken.

Skicka förtullningsbeslutet till nätbutiken. Om du gjorde förtullningen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner så förvaras förtullningsbeslutet i 90 dagar i tjänsten under Mina förtullningar.

Den IOSS-registrerade nätbutiken sänkte varans pris efter köpet och förtullningen 

Ta först reda på vem som förtullade ditt inköp och varifrån du kan få förtullningsbeslutet.

Om du gjorde förtullningen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner så förvaras förtullningsbeslutet i 90 dagar i tjänsten under Mina förtullningar.

Om transportfirman eller något annat ombud har förtullat försändelsen åt dig, be att få förtullningsbeslutet från firman eller ombudet.

Begär därefter omprövning av förtullningsbeslutet hos finska tullen inom tre år efter förtullningen. När du fått omprövningsbeslutet skicka det till säljaren. Säljaren återbetalar den extra momsen till dig. 

Beakta att om transportfirman förtullat dina inköp till något annat land än Finland, kan omprövning inte sökas hos finska tullen. I ett sådant fall begärs omprövning i det land där inköpet förtullats. Läs hur du ansöker om omprövning.


 1. Ta först reda på vem som förtullade ditt inköp, till vilket land det förtullades och varifrån du kan få förtullningsbeslutets nummer. Om du gjorde förtullningen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, förvaras förtullningsbeslutet och det MRN-nummer som behövs för omprövningsansökan i 90 dagar i tjänsten under Mina förtullningar. (MRN-numret för en förtullning som gjorts år 2021 börjar med ”21FIU000…”). Om transportfirman eller något annat ombud har förtullat försändelsen åt dig till Finland, be att få förtullningsbeslutet från firman eller ombudet.
 2. Begär därefter omprövning av förtullningsbeslutet hos finska tullen inom tre år efter förtullningen. Tullen uppbär i efterhand, dvs. skickar dig en räkning på den skatt som inte betalats tidigare. Detta gäller för privatpersoner. Det finns andra anvisningar för företag. Beakta att om transportfirman förtullat dina inköp till något annat land än Finland, kan omprövning inte sökas hos finska tullen. I ett sådant fall begärs omprövning i det land där inköpet förtullats. Läs hur du ansöker om omprövning.

 1. Ta först reda på vem som förtullade ditt inköp, till vilket land det förtullades och varifrån du kan få förtullningsbeslutets nummer. Om du gjorde förtullningen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, förvaras förtullningsbeslutet och dess MRN-nummer i 90 dagar i tjänsten under Mina förtullningar. (MRN-numret för en förtullning som gjorts år 2021 börjar med ”21FIU000…”). Om transportfirman eller något annat ombud har förtullat försändelsen åt dig, be att få förtullningsbeslutet från firman eller ombudet.
 2. Gör därefter en ny tulldeklaration i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Ange inköpets totalpris samt eventuella sändningskostnader och betala importskatterna. Skriv upp förtullningsbeslutets MRN-nummer.
 3. Ansök om omprövning av den första förtullningen hos finska tullen. Om transportfirman har förtullat försändelsen till något annat land, be om omprövning av förtullningen i det landet.
 4. När du fått beslutet om omprövning skicka det till säljaren. Säljaren återbetalar den extra momsen till dig. Läs hur du ansöker om omprövning.

- När du har förtullat din försändelse själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner hittar du förtullningsbeslutet, beslutet om frigörande och tullfakturan i Importförtullningstjänsten för privatpersoner i 90 dagar.

 1. Identifiera dig i tjänsten.
 2. Välj ”Mina förtullningar”. Om du använder en mobilapparat hittar du rubriken genom att öppna menyn uppe till höger i tjänsten.
 3. Välj förtullning och dokumenten som hör till den.

- Dokumenten till förtullningar du gjort i Tullklareringstjänsten hittar du i Tullklareringstjänsten.

 1. Identifiera dig i tjänsten.
 2. Sök fliken ”Färdiga” och där den förtullning du önskar. Om du vet din förtullnings MRN-nummer, kan du söka den via fliken ”Sökning av deklarationer” i Tullklareringstjänsten.
 3. Dokumenten till förtullningen finns på sidan "Sammandrag och sändning".

- Om du har förtullat din försändelse själv före 11.2.2020, hittar du förtullningsbeslutet och beslutet om frigörande i Importdeklarationstjänsten för företag vid särskilda förfaranden.

- Om en transport- eller speditionsfirma har förtullat försändelsen åt dig, ska du be firman om dokumenten.

Till en begäran om omprövning behövs förtullningens MRN

Förtullningsbeslutet behöver inte bifogas till omprövningsansökan, om förtullningen gjorts i Importförtullningstjänsten för privatpersoner 11.2.2020 eller därefter. Ange dock förtullningens MRN-nummer noga i din omprövningsansökan.

Som privatperson är du skyldig att förvara de dokument som hänför sig till förtullningen under innevarande år + följande sex år efter förtullningen. Tullen kan be dig uppvisa dokumenten.Annanstans på denna webbplats

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning