Hoppa till innehåll

Hur upprättar jag ansökan om omprövning?

Gör en skriftlig ansökan om omprövning till Tullen i första hand med blanketten

Fyll i omprövningsansökan noggrant 

En noggrant ifylld ansökan gör handläggningen av ditt ärende snabbare. Se förifylld mall för blanketten Återbetalning och eftergift av tull, 643r (pdf).

Du kan också formulera ansökan fritt.

Ange följande uppgifter i ansökan

 • beslutet som du vill att ska ändras
 • vilka ändringar du vill att ska göras i beslutet
 • grunderna på vilka du söker ändring
 • ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • kontonummer (BIC och IBAN).

Bilagor

Bifoga alltid till din ansökan

 • kopia av det beslut i vilket du söker ändring.
  Viktigt: Om du har gjort förtullningen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner den 11 februari 2020 eller därefter, någon kopia av det beslut som du söker ändring i behövs inte, men ange noggrant förtullningens MRN-nummer.
 • handlingar som du åberopar i ansökan och som kan ha inverkan på hur ärendet avgörs.
 • faktura eller orderbekräftelse.

Om du söker ändring i en varukod, ange också varubeskrivningen på svenska eller finska för att handläggningen ska gå snabbare.

Om du söker ändring på grund av att varan returnerats visa också upp bevis på att varan returnerats ut ur EU samt korrespondensen om reklamationen med säljaren.

Sänd din ansökan om omprövning till Tullen

Sänd din ansökan om omprövning till Tullenmed bilagor
per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi 
eller
per post Tullen / Omprövningsansökningar vid import, PB 512, 00101 Helsingfors.

Ansökan om omprövning med anknytning till Åland

Om din ansökan om omprövning gäller import till Åland från tredje länder eller EU-länder eller skattegränsimport mellan Fastlandsfinland och Åland, skicka ansökan med bilagor

per e-post till atp.skattegrans(at)tulli.fi
eller
per post Mariehamns tull PB 40, 22101 Mariehamn 


Beakta följande

- När du har förtullat din försändelse själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner hittar du förtullningsbeslutet, beslutet om frigörande och tullfakturan i Importförtullningstjänsten för privatpersoner i 90 dagar.

 1. Identifiera dig i tjänsten.
 2. Välj ”Mina förtullningar”. Om du använder en mobilapparat hittar du rubriken genom att öppna menyn uppe till höger i tjänsten.
 3. Välj förtullning och dokumenten som hör till den.

- Dokumenten till förtullningar du gjort i Tullklareringstjänsten hittar du i Tullklareringstjänsten.

 1. Identifiera dig i tjänsten.
 2. Sök fliken ”Färdiga” och där den förtullning du önskar. Om du vet din förtullnings MRN-nummer, kan du söka den via fliken ”Sökning av deklarationer” i Tullklareringstjänsten.
 3. Dokumenten till förtullningen finns på sidan "Sammandrag och sändning".

- Om du har förtullat din försändelse själv före 11.2.2020, hittar du förtullningsbeslutet och beslutet om frigörande i Importdeklarationstjänsten för företag vid särskilda förfaranden.

- Om en transport- eller speditionsfirma har förtullat försändelsen åt dig, ska du be firman om dokumenten.

Till en begäran om omprövning behövs förtullningens MRN

Förtullningsbeslutet behöver inte bifogas till omprövningsansökan, om förtullningen gjorts i Importförtullningstjänsten för privatpersoner 11.2.2020 eller därefter. Ange dock förtullningens MRN-nummer noga i din omprövningsansökan.

Som privatperson är du skyldig att förvara de dokument som hänför sig till förtullningen under innevarande år + följande sex år efter förtullningen. Tullen kan be dig uppvisa dokumenten.


Om försändelsen inte lämnas ut till dig på grund av felaktigt antal kollin eller felaktiga viktuppgifter, gör en ny förtullning med rätt uppgifter så att varan kan utlämnas till sig. Därefter kan du ansöka om ogiltigförklaring av den felaktiga förtullningen och återbetalning av pengarna i utbyte mot den ersättande förtullningen.

 • Skicka ansökan till Tullens registratorskontor kirjaamo(at)tulli.fi
 • Bifoga båda förtullningsbesluten samt fakturan eller andra handlingar som visar de korrekta uppgifterna.

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning