Hoppa till innehåll

Hur upprättar jag ansökan om omprövning?

Gör en skriftlig ansökan om omprövning till Tullen i första hand med blanketten

Du kan också formulera ansökan fritt.

Ange följande uppgifter i ansökan

  • beslutet som du vill att ska ändras
  • vilka ändringar du vill att ska göras i beslutet
  • grunderna på vilka du söker ändring
  • ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress
  • kontonummer (BIC och IBAN).

Bilagor

Bifoga alltid till din ansökan

  • kopia av det beslut i vilket du söker ändring
  • handlingar som du åberopar i ansökan och som kan ha inverkan på hur ärendet avgörs.
  • faktura eller orderbekräftelse.

Om du söker ändring i en varukod, ange också varubeskrivningen på svenska eller finska för att handläggningen ska gå snabbare.

Om du söker ändring på grund av att varan returnerats visa också upp bevis på att varan returnerats ut ur EU samt korrespondensen om reklamationen med säljaren.

Fyll i omprövningsansökan noggrant 

En noggrant ifylld ansökan gör handläggningen av ditt ärende snabbare. Se förifylld mall för blanketten Återbetalning och eftergift av tull, 643r (pdf).


Beakta följande

Om förtullningen gjordes åt dig av ett ombud kan du begära förtullningsbeslutet av ombudet. Om du gjorde förtullningen själv i förtullningstjänsten (Tullens deklarationstjänst för import,) logga in i tjänsten. När du godkänt användarvillkoren öppnas startsidan där du kan skriva ut förtullningsbeslutet.

Enligt användarvillkoren för deklarationstjänsten för import är privatpersoner skyldiga att arkivera handlingarna med anknytning till förtullning under innevarande år + följande 3 år efter förtullningen. Tullen kan be dig visa upp handlingarna.


Om försändelsen inte lämnas ut till dig på grund av felaktigt antal kollin eller felaktiga viktuppgifter, gör en ny förtullning med rätt uppgifter så att varan kan utlämnas till sig. Därefter kan du ansöka om ogiltigförklaring av den felaktiga förtullningen och återbetalning av pengarna i utbyte mot den ersättande förtullningen.

  • Skicka ansökan till Tullens registratorskontor kirjaamo(at)tulli.fi
  • Bifoga båda förtullningsbesluten samt fakturan eller andra handlingar som visar de korrekta uppgifterna.

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag