Hoppa till innehåll

Hur upprättar jag ansökan om omprövning?

Gör en skriftlig ansökan om omprövning till Tullen i första hand med blanketten

Du kan också formulera ansökan fritt.

Ange följande uppgifter i ansökan

 • beslutet som du vill att ska ändras
 • vilka ändringar du vill att ska göras i beslutet
 • grunderna på vilka du söker ändring
 • ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • kontonummer (BIC och IBAN).

Bilagor

Bifoga alltid till din ansökan

 • kopia av det beslut i vilket du söker ändring.
  Viktigt: Om du har gjort förtullningen i Importförtullningstjänsten för privatpersoner den 11 februari 2020 eller därefter, någon kopia av det beslut som du söker ändring i behövs inte, men ange noggrant förtullningens MRN-nummer.
 • handlingar som du åberopar i ansökan och som kan ha inverkan på hur ärendet avgörs.
 • faktura eller orderbekräftelse.

Om du söker ändring i en varukod, ange också varubeskrivningen på svenska eller finska för att handläggningen ska gå snabbare.

Om du söker ändring på grund av att varan returnerats visa också upp bevis på att varan returnerats ut ur EU samt korrespondensen om reklamationen med säljaren.

Sänd din ansökan om omprövning till Tullen

Sänd din ansökan om omprövning till Tullenmed bilagor
per e-post till kirjaamo(at)tulli.fi 
eller
per post Tullen / Omprövningsansökningar vid import, PB 512, 00101 Helsingfors.

Ansökan om omprövning med anknytning till Åland

Om din ansökan om omprövning gäller import till Åland från tredje länder eller EU-länder eller skattegränsimport mellan Fastlandsfinland och Åland, skicka ansökan med bilagor

per e-post till atp.skattegrans(at)tulli.fi
eller
per post Mariehamns tull PB 40, 22101 Mariehamn 

Fyll i omprövningsansökan noggrant 

En noggrant ifylld ansökan gör handläggningen av ditt ärende snabbare. Se förifylld mall för blanketten Återbetalning och eftergift av tull, 643r (pdf).


Beakta följande

Om förtullningen gjordes åt dig av ett ombud kan du begära förtullningsbeslutet av ombudet. Om du gjorde förtullningen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner så hittar du din förtullning i tjänsten under 90 dagar. När du loggat in i tjänsten så hittar du dina förtullningar under Mina förtullningar.

Som privatperson är du skyldig att arkivera de handlingar som hänför sig till förtullningen under innevarande år + följande 3 år efter förtullningen. Tullen kan be dig uppvisa handlingarna.

Privatpersoner behöver inte bifoga förtullningsbeslutet till omprövningsansökan, om förtullningen gjorts i Importförtullningstjänsten för privatpersoner den 11 februari 2020 eller därefter, men ange noggrant förtullningens MRN-nummer.


Om försändelsen inte lämnas ut till dig på grund av felaktigt antal kollin eller felaktiga viktuppgifter, gör en ny förtullning med rätt uppgifter så att varan kan utlämnas till sig. Därefter kan du ansöka om ogiltigförklaring av den felaktiga förtullningen och återbetalning av pengarna i utbyte mot den ersättande förtullningen.

 • Skicka ansökan till Tullens registratorskontor kirjaamo(at)tulli.fi
 • Bifoga båda förtullningsbesluten samt fakturan eller andra handlingar som visar de korrekta uppgifterna.

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag