Besvär - privatpersoner

Om du inte är nöjd med ett beslut som Tullen fattat med anledning av din ansökan om omprövning kan du anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Se anvisningarna om besvärsskriftens innehåll och bilagor på oikeus.fi, Hur överklagar man?

Skicka din besvärsskrift till förvaltningsdomstolen:

Helsingfors förvaltningsdomstol
PB 120
00521 Helsingfors

Skattebesvär hos en förvaltningsdomstol kostar 260 euro.

 

                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag