Hoppa till innehåll

Vilka paket ska förtullas?

Förtullningen och beloppet av importskatter som ska betalas för paket är beroende av paketets värde och det land från vilket paketet skickas till dig. Importskatter är bland annat mervärdesskatt, tullavgift och punktskatt och betalas vanligtvis i samband med förtullningen.

Paket från EU-länder behöver vanligtvis inte förtullas. Alla paket från länder utanför EU ska förtullas. Med Tullräknaren kan du uppskatta hur mycket mervärdesskatt och eventuella tullavgifter du måste betala för ditt paket. 

Beakta att även varor som köps som begagnade ska förtullas på samma sätt som varor som köps som nya och att eventuella importskatter även ska betalas för varorna. Tjänster som laddas ner på nätet, såsom spel, program och musik, behöver inte förtullas och importskatter behöver inte heller betalas för dessa tjänster. Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats.

Paketet kommer från ett EU-land, såsom Tyskland eller Nederländerna

Paketet behöver vanligtvis inte förtullas. Du behöver vanligtvis inte heller betala moms, tullavgift eller punktskatt för paketet. 

När du beställer en vara från ett EU-land kan det hända att den skickas till dig från ett land utanför EU. Fråga vid behov säljaren om varan redan har förtullats inom EU. Om varan inte har förtullats inom EU ska du förtulla paketet på samma sätt som paket som kommer från ett land utanför EU.

Paketet kommer från ett land utanför EU, såsom Kina eller USA

Paketet ska förtullas och du ska vanligtvis betala moms för paketet. Eventuell tullavgift ska även betalas för paketet, om dess värde utan transportkostnader överstiger 150 euro. Notera att bland annat Storbritannien och Norge inte hör till EU.

Tullavgift ska dock alltid betalas för alkohol- och tobaksprodukter, parfymer och eau de toilette-produkter. För vissa produkter, till exempel alkoholdrycker, ska du även betala punktskatt.

Om säljaren av varan har ett IOSS-nummer har du betalat moms redan i samband med köpet och behöver inte betala moms vid förtullningen. 

Paketet kommer från ett område som ingår i EU:s tullområde men inte hör till EU:s skatteområde, såsom Åland eller Kanarieöarna

Till exempel Åland och Kanarieöarna hör till EU:s tullområde, men inte till EU:s skatteområde. Ett paket som kommer från ett område av detta slag ska förtullas. Moms ska betalas för paketet, men inte tullavgift. För vissa produkter, till exempel alkoholdrycker, ska du även betala punktskatt.

Hör området till EU:s tull- eller skatteområde? Kontrollera detta i tabellen EU:s tullområde och skatteområde.


Beakta följande

Har du fått en förtullningsbegäran för ett brev, kort eller en försändelse som till exempel innehåller ett intyg, pass eller annat dokument? Dessa har vanligtvis inget kommersiellt värde, men du ska ändå förtulla försändelsen eftersom ett värde har angetts när försändelsen skickades.

Du kan förtulla försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på startsidan att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange försändelsens värde på sidan ”Uppgifter om försändelsen”. Vanligtvis är dokumentets värde mycket lågt. Det angivna värdet kan dock inte vara 0 euro. Det lägsta värdet som kan deklareras är 0,01 €. Om du inte vet värdet fråga avsändaren.

Ange eventuella transportkostnader i fältet ”Försändelsens transportkostnader”. 

På sidan ”Uppgifter om varan” skriv in sökordet ”Tryckta produkter ” i sökfältet och ange värdet på varan som ska förtullas. Lägg till varan i förtullningskorgen. Fyll i övriga uppgifter som behövs.

Om din försändelse transporteras av Posten och du betalade skatt för förtullningen, kom ihåg att också betala Postens behandlingsavgift så Posten levererar varan. Detta gäller inte för Åland Posts kunder.

Så här förtullar du dokument, om du inte kan sköta ärenden elektroniskt

Om du inte kan använda Förtullningstjänsten för privatpersoner, eftersom du t.ex. inte har finländska nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, ska du förtulla dokument med blanketten En privatpersons anmälan för förtullning av varor från ett område utanför EU:s tull och skatteområde (1143). Läs också de närmare ifyllningsanvisningarna för blanketten.Annanstans på denna webbplats


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning