Hoppa till innehåll

Vilka paket ska förtullas?

Förtullningen och beloppet av importskatter som ska betalas för paket är beroende av paketets värde och det land från vilket paketet skickas till dig. Importskatter är bland annat mervärdesskatt, tullavgift och punktskatt och betalas vanligtvis i samband med förtullningen.

Paket från EU-länder behöver vanligtvis inte förtullas. Alla paket från länder utanför EU ska förtullas. Med Tullräknaren kan du uppskatta hur mycket mervärdesskatt och eventuella tullavgifter du måste betala för ditt paket. 

Beakta att även varor som köps som begagnade ska förtullas på samma sätt som varor som köps som nya och att eventuella importskatter även ska betalas för varorna. Tjänster som laddas ner på nätet, såsom spel, program och musik, behöver inte förtullas och importskatter behöver inte heller betalas för dessa tjänster. Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats.

Paketet kommer från ett EU-land, såsom Tyskland eller Nederländerna

Paketet behöver vanligtvis inte förtullas. Du behöver vanligtvis inte heller betala moms, tullavgift eller punktskatt för paketet. 

När du beställer en vara från ett EU-land kan det hända att den skickas till dig från ett land utanför EU. Fråga vid behov säljaren om varan redan har förtullats inom EU. Om varan inte har förtullats inom EU ska du förtulla paketet på samma sätt som paket som kommer från ett land utanför EU.

Paketet kommer från ett land utanför EU, såsom Norge eller USA

Paketet ska förtullas och du ska vanligtvis betala moms för paketet. Eventuell tullavgift ska även betalas för paketet, om dess värde utan transportkostnader överstiger 150 euro. Tullavgift ska dock alltid betalas för alkohol- och tobaksprodukter, parfymer och eau de toilette-produkter. För vissa produkter, till exempel alkoholdrycker, ska du även betala punktskatt.

Om säljaren av varan har ett IOSS-nummer har du betalat moms redan i samband med köpet och behöver inte betala moms vid förtullningen. 

Paketet kommer från ett område som ingår i EU:s tullområde men inte hör till EU:s skatteområde, såsom Åland eller Kanarieöarna

Till exempel Åland och Kanarieöarna hör till EU:s tullområde, men inte till EU:s skatteområde. Ett paket som kommer från ett område av detta slag ska förtullas. Moms ska betalas för paketet, men inte tullavgift. För vissa produkter, till exempel alkoholdrycker, ska du även betala punktskatt.

Hör området till EU:s tull- eller skatteområde? Kontrollera detta i tabellen EU:s tullområde och skatteområde.


Annanstans på denna webbplats


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning