Hoppa till innehåll

IOSS-numret vid betalning av mervärdesskatt och förtullning

IOSS (Import One-Stop-Shop) är en särskild ordning för betalning av moms, och dess syfte är att göra det mera smidigt att få sina nätinköp. Om ditt inköp kommer från ett område utanför EU kan du betala momsen för inköpet till en IOSS-registrerad nätbutik i samband med inköpet. Nätbutikerna betalar momsen direkt till EU efter detta. 

För dig som köper på nätet betyder systemet att du betalar momsen redan i samband med inköpet och att du inte behöver betala moms vid förtullningen. På samma sätt som alla försändelser från områden utanför EU så måste också IOSS-inköp förtullas. Det är dock så, att t.ex. posten vanligtvis gratis sköter förtullningen för din räkning. 

IOSS-ordningen gäller nätinköp värda högst 150 euro (transportkostnaderna inkluderas inte i värdet). Den som tar emot inköpet måste också vara en privatperson eller en icke-momsregistrerad aktör. För punktskattepliktiga varor, såsom alkoholprodukter, ska skatterna dock alltid betalas till Finland först i samband med förtullningen. Produkter som omfattas av restriktioner ska förtullas i Tullklareringstjänsten. I tjänsten förtullas även produkter som inte kräver tillstånd men som enligt varukoden omfattas av restriktioner, såsom vissa vapendelar. Alternativt kan du köpa förtullningen som en tjänst av Posten eller en annan transportfirma.

När behöver jag ett IOSS-nummer, och till vad?

En IOSS-registrerad nätbutik har ett eget IOSS-nummer. Med hjälp av IOSS-numret visar man vid förtullningen att köparen har betalat momsen till Finland redan vid inköpet.

I allmänhet behöver du själv inte veta vilket näthandelns IOSS-nummer är. Vanligtvis meddelar näthandeln numret direkt till den transportfirma som transporterar ditt inköp och numret förmedlas automatiskt för förtullningen. Det beror på transportfirman huruvida du själv måste förtulla din försändelse eller om transportfirman automatiskt sköter förtullningen för din räkning. 

Exempel 1

Min försändelse transporteras av Posten, som förtullar försändelsen automatiskt för min räkning.

Näthandeln har ett IOSS-nummer och du betalar finländsk moms samtidigt som du betalar inköpet. Posten förtullar vanligtvis försändelsen åt dig; du behöver inte göra det. Du behöver inte betala moms i samband med förtullningen och du behöver inte IOSS-numret. Du får försändelsen direkt hem till dig eller till ett avhämtningsställe.

Exempel 2

Min försändelse transporteras av ett annat transportföretag som inte automatiskt förtullar försändelsen för min räkning

Näthandeln har ett IOSS-nummer och du betalar finländsk moms samtidigt som du betalar inköpet. Du få en ankomstavi för en försändelse som ska förtullas från transportfirman, och inköpet måste förtullas. Transportföretaget har inte förtullat försändelsen automatiskt för din räkning eller har t.ex. inte fått alla uppgifter som behövs för förtullningen av näthandeln. 

Gör förtullningen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner eller be transportföretaget sköta förtullningen.

Om du förtullar försändelsen själv, kontrollera först att IOSS-numret har förmedlats till Tullen. Numret har förmedlats om texten ”Mervärdesskatt har debiterats i samband med köpet, men du måste likväl förtulla försändelsen” syns uppe på tjänstens sida 2 ”Uppgifter om försändelsen”. Gör förtullningen. Ange som försändelsens värde ett pris som inte inkluderar finsk moms. Du behöver inte betala moms eller ange IOSS-nummer.

Men om IOSS-numret inte har förmedlats till Tullen?

Om Posten eller transportföretaget inte t.ex. får IOSS-numret av näthandeln och numret därför inte heller har förmedlats till Tullen, får du en ankomstavi för en försändelse som ska förtullas av transportföretaget. I detta fall ska försändelsen förtullas. Du kan förtulla inköpet i Importförtullningstjänsten för privatpersoner och själv ange IOSS-numret. Om du har säljarens IOSS-nummer behöver du inte betala momsen på nytt.

Gör så här: 

 • Logga in i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.
 • När tjänsten frågar dig om försändelsens pris, kontrollera fakturan du fått. Om finsk moms specificerats på fakturan, ange priset utan finsk moms. Om finsk moms inte specificerats på fakturan ange fakturans slutsumma i sin helhet eller be att säljaren skickar dig en ny faktura där den finska momsen specificerats.
 • På sidan 2 ”Uppgifter om försändelsen” frågas följande: ”Har du köpt varan av en IOSS-säljare, dvs. har du betalat mervärdesskatten (moms) redan i samband med att du köpte varan?”
 • Välj ”Ja” i tjänsten bara om du köpte varan av en IOSS-näthandel och du betalade momsen i samband med köpet. Detta kan du kolla till exempel i fakturan eller orderbekräftelsen.
 • Ange IOSS-numret, som har formen IM1234567890. Du hittar det t.ex. i den orderbekräftelse eller faktura som säljaren av varorna har skickat, eller du kan direkt be säljaren om numret.
 • Slutför förtullningen.

Kom ihåg att Tullen kan be att få se orderbekräftelsen eller fakturan för inköpet. Du ansvarar själv för de uppgifter du anger.


Beakta följande

Du har betalat momsen till IOSS-säljaren redan i samband med inköpet, men du får inte IOSS-numret av näthandeln eller tjänsten godkänner inte det IOSS-nummer du har angett. Då blir du tvungen att betala momsen på nytt i samband med förtullningen och be säljaren återbetala momsen till dig. Ange som försändelsens värde ett pris som inte inkluderar finsk moms. Det är näthandeln, inte Tullen, som återbetalar momsen. (Mervärdesskattelagen, 94 § 1 mom. 24 punkten, Finlex.)

Gör så här:

 • Logga in i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. På sidan 2 ”Uppgifter om försändelsen” frågas följande: ”Har du köpt varan av en IOSS-säljare, dvs. har du betalat mervärdesskatten (moms) redan i samband med att du köpte varan?”
 • Svara ”Nej” på frågan.
 • Betala momsen på nytt i samband med förtullningen.
 • Begär att näthandeln återbetalar momsen till dig efter förtullningen. Skicka förtullningsbeslutet till näthandeln. Förtullningsbeslutet bevaras i tjänsten i 90 dagar under Mina förtullningar.

Be näthandeln om IOSS-numret. Du kan också kolla numret i orderbekräftelsen eller fakturan. Observera att IOSS-nummer inte är samma sak som momsnummer (VAT ID). Tullen och Skatteförvaltningen kan inte ge dig näthandelns IOSS-nummer. 


Alla transportföretag förtullar inte ännu försändelser för din räkning. Det kan ha hänt att Posten eller transportföretaget inte har fått IOSS-numret av näthandeln och numret därför inte heller har förmedlats till Tullen. I detta fall kan det hända att du måste förtulla dina inköp och betala momsen på nytt. Du får en ankomstavi för en försändelse som ska förtullas från transportfirman om du måste förtulla försändelsen. Om du måste betala momsen på nytt så är det näthandeln, inte Tullen, som återbetalar momsen.

Observera att importskatt alltid betalas först i samband med förtullningen om dina inköp innehåller begränsade eller punktskattepliktiga varor (så som alkoholprodukter).


Be nätbutiken meddela om den har registrerat sig i IOSS-ordningen och om den har debiterat momsen i samband med dina inköp. Detta anges till exempel i näthandelns leveransvillkor. Du kan också kolla detta t.ex. i fakturan eller orderbekräftelsen för ditt inköp. Tullen har ingen databas med information om vilka nätbutiker som har registrerat sig i IOSS-ordningen.


 • Observera att vissa nätbutiker också debiterar försäljningslandets moms i samband med inköpet. Detta syns i orderbekräftelsen eller fakturan. Detta har inget att göra med IOSS-ordningen, som handlar om finländsk moms. Om försäljningslandets moms måste betalas för inköpet, ska du vanligtvis betala finländsk moms på hela summan (inköpets pris, försäljningslandets moms och transportkostnaderna).

  Om säljaren inte har ett IOSS-nummer kan du inte betala moms till Finland i samband med att du köper varan. I sådana fall får du ett meddelande om en försändelse som ska förtullas av transportfirman och du ska själv ta hand om förtullningen och betalningen av momsen till Finland. Förtullningen kan du låta Posten eller någon annan transportfirma göra åt dig eller göra själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.
   
 • Vissa nätbutiker har redan innan IOSS-ordningen togs i bruk haft en sådan praxis, att den moms som ska betalas till Finland inkluderas i priset. En del av dessa nätbutiker har dock inte ännu registrerat sig i IOSS-ordningen och har således inga IOSS-nummer. 

  I fakturan från en sådan nätbutik kan det då stå t.ex. ”DDP” (Delivered Duty Paid) eller ”levererat förtullat”. Kolla med nätbutiken om din beställning levereras av en sådan transportfirma som sköter förtullningen åt dig i Finland och som betalar momsen till Finland. I sådant fall får du försändelsen direkt hem till dig eller till ett avhämtningsställe.


Annanstans på denna webbplats


Läs mer