Varukod

Tullen behöver importvarornas varukod bl.a. för att beräkna tullavgifterna och skatterna korrekt. Det är också viktigt för dig att hitta rätt varukod, så att du betalar rätt slags tullar, skatter och andra avgifter till korrekta belopp. Som importör är du ansvarig för att varorna blir rätt klassificerade.

Du behöver inte ta reda på varukoden om den finns med på listan över vanliga varukoder i deklarationstjänsten för import eller om varorna levereras från ett område som ingår i EU:s tullområde men inte i dess skatteområde. Sådana områden är t.ex. Kanarieöarna.

 • I deklarationstjänsten för import finns en lista med över 200 vanliga varor av olika typer. Om din vara finns med på listan behöver du då inte separat ta reda på varans varukod.
 • När du fyller i deklarationen kan du bara välja din vara, och varukoden och varubeskrivningen fylls i automatiskt.

Var hittar jag varukoden?

Om du inte hittar din vara på listan i deklarationstjänsten för import, kontakta Tullrådgivningen för privatpersoner eller stödet för webbdeklarering för att reda ut den rätta varukoden. Kontaktuppgifterna hittar du nertill på sidan. Notera att man då, för att fastställa rätt varukod, behöver information om produkten och vilka material den är tillverkad av eller, i fråga om en apparat, vad den används för. Du kan också söka varukoder i Brukstariffen eller i Varukodstjänsten Fintaric.

 

Beakta följande

Alla världens handelsvaror är klassificerade med sifferkoder, dvs. varukoder, som utgör "ett gemensamt språk" för nästan all utrikeshandel. Tullverken i så gott som alla länder och många andra myndigheter förutsätter att dessa sifferkoder används.

Varor som importeras från länder utanför EU-området ska tullklareras, och då ska varukoder anges för alla varor. Utan varukod kan en vara inte förtullas. Det är viktigt att hitta rätt varukod, så att du betalar rätt slags tullar, skatter och andra avgifter till korrekta belopp och att du tillämpar korrekta bestämmelser. Som importör är du ansvarig för att varorna blir rätt klassificerade.


Du kan fråga Tullrådgivningen om varukoden, skatter och avgifter på varan samt om eventuella restriktioner. Innan du kontaktar tullrådgivningen ta reda på vad det är för en vara. För att fastställa rätt varukod behöver man en noggrann varubeskrivning med åtminstone följande uppgifter:

 • tillverkningsmaterial
 • användningsändamål
 • i fråga om en apparat: vilken apparat, funktionsprincip (t.ex. ”elektronik” är inte en tillräcklig beskrivning)
 • produktens innehåll (t.ex. naturprodukter)
 • ursprungsland (t.ex. för vissa kläder som har tillverkats och producerats i USA är tilläggstullen 15 %).

Kommissionens Taric-databas innehåller bl.a. följande:

 • giltiga varukoder och varubeskrivningar samt fotnoter till dem
 • tullsatserna vid import från ett land utanför EU
 • tulltaxeåtgärder, såsom antidumpningstullar, enligt EU-lagstiftningen
 • EU:s import- och exportrestriktioner och -förbud
 • jordbrukskomponenter (EA); tilläggstullar på socker och mjöl (AD S/Z, AD F/M)
 • vissa andra åtgärder som tillämpas vid export eller import.

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag