Varukod

Tullen behöver veta vad importvarornas varukod är för att kunna beräkna eventuella importskatter korrekt. När du förtullar en vara själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, kan du använda tjänstens varusökning som innehåller de oftast förtullade varorna. Ange sökordet i importförtullningstjänstens varusökning och välj i listan den vara som ska förtullas. Om du hittar varan via varusökningen, överförs varukoden automatiskt till Tullen.

Om du inte hittar varan via varusökningen kan du begära varukoden via chatten (mån‒fre kl. 8‒16.15). Du kommer till chatten i Importförtullningstjänsten för privatpersoner när du gör förtullningen på finska eller svenska.

Om du behöver varukoden för något annat ändamål, sök varukoden i varukodstjänsten Fintaric eller begär den av Tullrådgivningen. Se anvisningarna om hur du använder Fintaric via YouTube.

Du behöver dock ingen varukod

 • om du förtullar en vara som kommer
 • från något annat EU-land till Åland
 • från ett område som står utanför EU:s skatteområde, t.ex. från Kanarieöarna
   
 • för en gåva
 • vars värde är högst 45 euro OCH
 • som du har fått av en privatperson OCH
 • som inte innehåller alkohol eller tobaksprodukter.

Beakta följande

Alla världens handelsvaror är klassificerade med sifferkoder, dvs. varukoder, som utgör "ett gemensamt språk" för nästan all utrikeshandel. Tullverken i så gott som alla länder och många andra myndigheter förutsätter att dessa sifferkoder används.

Varor som importeras från länder utanför EU-området ska tullklareras, och då ska varukoder anges för alla varor. Utan varukod kan en vara inte förtullas. Det är viktigt att hitta rätt varukod, så att du betalar rätt slags tullar, skatter och andra avgifter till korrekta belopp och att du tillämpar korrekta bestämmelser. Som importör är du ansvarig för att varorna blir rätt klassificerade.


Du kan fråga Tullrådgivningen om varukoden, skatter och avgifter på varan samt om eventuella restriktioner. Innan du kontaktar tullrådgivningen ta reda på vad det är för en vara. För att fastställa rätt varukod behöver man en noggrann varubeskrivning med åtminstone följande uppgifter:

 • tillverkningsmaterial
 • användningsändamål
 • i fråga om en apparat: vilken apparat, funktionsprincip (t.ex. ”elektronik” är inte en tillräcklig beskrivning)
 • produktens innehåll (t.ex. naturprodukter).

Kommissionens Taric-databas innehåller bl.a. följande:

 • giltiga varukoder och varubeskrivningar samt fotnoter till dem
 • tullsatserna vid import från ett land utanför EU
 • tulltaxeåtgärder, såsom antidumpningstullar, enligt EU-lagstiftningen
 • EU:s import- och exportrestriktioner och -förbud
 • jordbrukskomponenter (EA); tilläggstullar på socker och mjöl (AD S/Z, AD F/M)
 • vissa andra åtgärder som tillämpas vid export eller import.

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning