Var är mitt paket?

Jos haluat tietää missä postilähetyksesi on, ota yhteyttä rahdinkuljettajaan. Tulli ei pysty auttamaan sinua, koska Tulli ei kuljeta eikä varastoi lähetyksiä. Tulli ei myöskään lähetä saapumisilmoituksia tai palauta lähetyksiä.Om du vill veta var din försändelse är, kontakta fraktföraren. Tullen kan inte hjälpa dig eftersom vi inte transporterar eller förvarar försändelser. Tullen skickar inte heller ut ankomstavier, och skickar inte tillbaka försändelserna till avsändaren.

Om försändelsen har statusen ”Lähetys on Tullissa” (under tullbehandling) eller ”held by Customs”

  • I allmänhet betyder detta att du ska förtulla försändelsen innan fraktföraren kan leverera varorna till dig. Varorna förvaras i fraktförarens lager, inte hos Tullen.
  • Först efter att du förtullat försändelsen kan fraktföraren skicka den till dig.
  • Du kan enkelt förtulla försändelsen i vår deklarationstjänst för import.
  • Tullen har ingen information om försändelsen eller dess innehåll. Som den som lämnar in tulldeklarationen är du ansvarig för att uppgifterna du ger är riktiga.
Om försändelsen innehåller varor som är förbjudna eller omfattas av restriktioner, och tillbörligt tillstånd saknas, kan saken komma att utredas som ett brottsärende, antingen som läkemedelsbrott, smuggling eller narkotikabrott.

Beakta följande

Tullen har rätt att av grundad anledning öppna brev, paket och andra försändelser utan att kränka sekretessen för ett förtroligt meddelande.

Om Tullen har stoppat ett brev, ett paket eller någon annan försändelse för att utreda förutsättningarna för införsel av försändelsen, skickar Tullen kunden ett meddelande om detta. Tullen förser en öppnad postförsändelse med egna anteckningar. En försändelse som öppnats av Tullen försluts med tejpen ”Öppnat av Tullen”.

Om Tullen har beslutat att omhänderta en postförsändelse, skickar vi detta beslut till avsändaren eller mottagaren.


Tullen har rätt att av grundad anledning öppna brev, paket och andra försändelser utan att kränka sekretessen för ett förtroligt meddelande.   Tullen förser en öppnad postförsändelse med egna anteckningar. En försändelse som öppnats av Tullen försluts med tejpen ”Öppnat av Tullen”.

Notera att försändelsen kan ha öppnats redan i avsändningslandet eller i något annat land längs med transportrutten. Kontakta vid behov avsändaren eller fraktföraren.


Tullen skickar aldrig försändelser tillbaka till avsändaren. Posten skickar tillbaka sådana postförsändelser som ingen tulldeklaration inlämnats eller några importskatter betalats för inom 20 dagar från ankomstdagen. Kontakta vid behov fraktföraren.


Tullen övervakar försändelser som ska föras in i, föras ut ur eller transiteras genom Finland med hjälp av olika övervakningsmetoder, och utför vid behov även kontroller.


Övervakningen, kontrollerna och de administrativa följdåtgärderna utförs med stöd av tullagen. Restriktionerna och förbuden vid import, export och transitering beskrivs i den varuspecifika lagstiftning som Tullen har ålagts att övervaka.Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag