Var är mitt paket?

Om du vill veta var ett paket som du beställt befinner sig, kan du kontrollera detta i Postens eller en annan fraktförares tjänst för försändelseuppföljning. Om du har frågor gällande försändelseuppföljningen, kontakta vid behov den som transporterar försändelsen.

Tullen transporterar inte försändelser. Försändelserna anländer alltså inte till Tullen och de förvaras inte heller av Tullen. Tullen skickar inte ut ankomstavier och skickar inte tillbaka försändelser. Eftersom Tullen inte har kännedom om försändelsen eller dess innehåll, kan vi inte heller hjälpa dig med dessa frågor. Kontakta därför direkt Posten eller fraktföraren.

Om försändelsen har statusen ”Lähetys on tullissa” (under tullbehandling) eller ”Held by Customs”, ska den förtullas

  • Vanligtvis innebär statusen ”Lähetys on tullissa”/”Held by Customs” att försändelsen ska förtullas. Varorna förvaras i Postens eller fraktförarens lager, inte hos Tullen.
  • Först efter att du förtullat försändelsen kan Posten eller fraktföraren skicka försändelsen till dig eller du avhämta den från fraktförarens lager.
  • Du kan enkelt förtulla försändelsen på nätet: Gå till deklarationstjänsten för import
Om försändelsen innehåller varor som är förbjudna eller omfattas av restriktioner, och tillbörligt tillstånd saknas, kan saken komma att utredas som ett brottsärende, antingen som läkemedelsbrott, smuggling eller narkotikabrott.

Beakta följande

Tullen har rätt att av grundad anledning öppna brev, paket och andra försändelser utan att kränka sekretessen för ett förtroligt meddelande.

Om Tullen har stoppat ett brev, ett paket eller någon annan försändelse för att utreda förutsättningarna för införsel av försändelsen, skickar Tullen kunden ett meddelande om detta. Tullen förser en öppnad postförsändelse med egna anteckningar. En försändelse som öppnats av Tullen försluts med tejpen ”Öppnat av Tullen”.

Om Tullen har beslutat att omhänderta en postförsändelse, skickar vi detta beslut till avsändaren eller mottagaren.


Tullen har rätt att av grundad anledning öppna brev, paket och andra försändelser utan att kränka sekretessen för ett förtroligt meddelande.   Tullen förser en öppnad postförsändelse med egna anteckningar. En försändelse som öppnats av Tullen försluts med tejpen ”Öppnat av Tullen”.

Notera att försändelsen kan ha öppnats redan i avsändningslandet eller i något annat land längs med transportrutten. Kontakta vid behov avsändaren eller fraktföraren.


Tullen skickar aldrig försändelser tillbaka till avsändaren. Posten skickar tillbaka sådana postförsändelser som ingen tulldeklaration inlämnats eller några importskatter betalats för inom 20 dagar från ankomstdagen. Kontakta vid behov fraktföraren.


Tullen övervakar försändelser som ska föras in i, föras ut ur eller transiteras genom Finland med hjälp av olika övervakningsmetoder, och utför vid behov även kontroller.


Din försändelse, som ska förtullas, anländer inte till Tullen, utan den är i transportfirmans besittning. Om försändelsen är ett postpaket har Posten den. Om försändelsen levereras av en annan fraktförare är försändelsen i fraktförarens lager.

När försändelsens transportör skickar dig ett meddelande med texten ”Lähetys on tullissa” (under tullbehandling) eller ”Held by Customs” innebär det vanligtvis att försändelsen ska förtullas för att Posten eller fraktföraren ska kunna leverera den till dig. Kom ihåg att du själv måste förtulla försändelsen, först därefter kan den levereras till dig.

Du kan göra förtullningen själv på nätet eller köpa den som en tjänst av Posten eller fraktföraren. Var är mitt paket?

Har du frågor om transporten? Kontakta Posten eller fraktföraren.

 


Övervakningen, kontrollerna och de administrativa följdåtgärderna utförs med stöd av tullagen. Restriktionerna och förbuden vid import, export och transitering beskrivs i den varuspecifika lagstiftning som Tullen har ålagts att övervaka.Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag