Hoppa till innehåll

Var är mitt paket?

Följ ditt nätinköps färd i Postens eller fraktfirmans tjänst för uppföljning av försändelser. Om du behöver mera information om vad paketet innehåller eller var paketets finns, ta kontakt med transportfirman.

Tullen transporterar inte försändelser

Tullen transporterar inte försändelser eller förvarar paket. Tullen skickar inte ut ankomstavier och skickar inte tillbaka försändelser.

Vad betyder ”Lähetys on Tullissa” (Försändelsen finns hos Tullen) eller ”Held by Customs”

Vanligtvis innebär säljarens eller fraktförarens meddelande ”Lähetys on tullissa”/”Held by Customs” att försändelsen ska förtullas. Varan förvaras i Postens eller fraktförarens lager, inte hos Tullen.

Du får en sådan försändelse först när du har tullklarerat den.

För mer information kontakta den som skickat meddelandet, dvs. Posten eller fraktföraren. Tullen skickar inga ”Lähetys on Tullissa” / ”Held by Customs” -meddelanden.

Obs! Om försändelsen innehåller varor som är förbjudna eller omfattas av restriktioner, och tillbörligt tillstånd saknas, kan saken komma att utredas som ett brottsärende, antingen som läkemedelsbrott, smuggling eller narkotikabrott.
Övervakningen, kontrollerna och de administrativa följdåtgärderna utförs med stöd av tullagen. Tullens restriktionshandbok innehåller de viktigaste restriktioner gällande export, import och transittransport som övervakas av Tullen.

Vanliga frågor

Ja. Tullen har rätt att av grundad anledning öppna brev, paket och andra försändelser utan att kränka sekretessen för ett förtroligt meddelande. En försändelse som öppnats av Tullen har förslutits med tejpen ”Öppnat av Tullen” och försetts med Tullens anteckningar.

Ibland öppnas och granskas försändelsen redan i avsändningslandet eller i något annat land längs med transportrutten. Kontakta vid behov avsändaren eller fraktföraren för mer information.


Ja. Tullen har rätt att stoppa brev, paket eller andra försändelser för att utreda förutsättningarna för import av dem.

Om din försändelse stoppas underrättas du om det. Om Tullen omhändertar en försändelse, skickar Tullen beslutet om omhändertagandet till avsändaren eller mottagaren.


Tullen skickar aldrig försändelser tillbaka till avsändaren.

Posten skickar tillbaka postförsändelser för vilka ingen tulldeklaration lämnats in eller inga importskatter betalats inom 20 dagar från ankomstdagen. För mer information kontakta Posten.


Tullen övervakar med hjälp av olika övervakningsmetoder försändelser som förs in i eller ut ur Finland eller som transiteras genom Finland samt genomför vid behov även kontroller.Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag