Hoppa till innehåll

Var är mitt paket?

Om du behöver mera information om vad ditt paket innehåller eller var paketet finns kontakta Posten eller transportfirman.

Hur informeras jag om en försändelse som ska förtullas?

Utländska försändelseuppföljningar informerar ofta om att  ”Lähetys on Tullissa” (Försändelsen finns hos Tullen) eller ”held by Customs”. Försändelserna finns dock inte hos Tullen utan i Postens eller någon annan transportfirmas lager. Om en försändelse ska förtullas skickar Posten eller en annan transportfirma i Finland ett meddelande om det. Meddelandet kan komma till Postens försändelseuppföljning, till OmaPosti, per textmeddelande, per e-post eller per brev.

Posten eller transportfirman

  • vet var ditt paket är
  • skickar ankomstavier
  • lagrar de paket som ska förtullas
  • transporterar paketen när de har förtullats
  • returnerar paket.

Tullen

  • övervakar och kan för kontroll stoppa paket som anländer till Finland eller som transporteras genom Finland
  • ger dig råd om förtullning av din försändelse.

Beakta följande

Ja. Tullen har rätt att av grundad anledning öppna brev, paket och andra försändelser utan att kränka sekretessen för ett förtroligt meddelande. En försändelse som öppnats av Tullen har förslutits med tejpen ”Öppnat av Tullen”.

Ibland öppnas och granskas försändelsen redan i avsändningslandet eller i något annat land längs med transportrutten. Kontakta vid behov avsändaren eller fraktföraren för mer information.


Ja. Tullen har rätt att stoppa brev, paket eller andra försändelser för att utreda förutsättningarna för import av dem.

Om din försändelse stoppas underrättas du om det. Om Tullen omhändertar en försändelse, skickar Tullen beslutet om omhändertagandet till avsändaren eller mottagaren.


Nej. Tullen skickar aldrig försändelser tillbaka till avsändaren.

Posten skickar tillbaka postförsändelser för vilka ingen tulldeklaration lämnats in eller inga importskatter betalats inom 20 dagar från ankomstdagen. För mer information kontakta Posten.


Tullen övervakar med hjälp av olika övervakningsmetoder försändelser som förs in i eller ut ur Finland eller som transiteras genom Finland samt genomför vid behov även kontroller.