Hur får jag tullförmånen?

Tullen som uppbärs för varan behöver kanske inte betalas till fullt belopp eller tullsatsen kan t.o.m. vara 0 %, om varan importeras direkt till exempel från ett land med vilket EU har gällande preferensavtal, såsom Storbritannien, Norge, Island, Schweiz, Japan, Korea eller Marocko. Förutsättningen är att produkterna uppfyller de kriterier för ursprungsprodukter som fastställs i avtalen.

För att få förmånen ska du i samband med förtullningen visa upp ett formbundet ursprungsintyg (EUR.1), en ursprungsdeklaration (ursprungsförsäkran) eller ett ursprungsbevis för Tullen. Ursprungsbeviset får du av säljaren.

Du kan kontrollera de giltiga förmånstullsatserna och kraven gällande ursprungsbevis i varukodstjänsten Fintaric.

Tullförmåner vid import från Turkiet

Varor i fri omsättning som importeras från Turkiet med A.TR.-varucertifikat är i regel tullfria, oberoende av varornas ursprung. Om du begär förmånsbehandling för en vara som du köpt från Turkiet, ange Turkiet som ursprungsland fastän varan har sitt ursprung i något annat land.

Tullförmåner fås inte

Till exempel USA, Thailand, Malaysia, Kina, Hongkong, Taiwan och Nya Zeeland har inte slutit preferensavtal med EU. Därför ska tullen alltid betalas till fullt belopp när varor beställs från dessa länder.

Beakta följande

Då du förtullar din vara i Importförtullningstjänsten för privatpersoner kan du begära förmånsbehandling för den. 

Du kan begära förmånsbehandling i Importförtullningstjänsten för privatpersoner om en sådan kan beviljas för varan du ska förtulla. Vi kontrollerar förutsättningarna för beviljande av tullförmånen i ditt fall. Vid behov kan vi be att få se ett intyg. Läs mera om tullförmåner.


Om du inte har tillgång till dokumentet som behövs för att bevisa varans ursprung, förtulla försändelsen som vanligt. Du kan ansöka om ändring av förtullningen i efterhand. Läs mera om tullförmåner.


Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning