Tullavgifter och mervärdesskatt

Observera: förändring fr.o.m. 1.7.

Från och med den 1 juli 2021 ska alla paket från länder utanför EU förtullas och mervärdesskatt betalas för dem. Läs mer: Allt ska förtullas


Med importskatter avses mervärdesskatt och tullavgift på varor som importeras. För vissa produkter betalas också t.ex. punktskatter. 

Importskatterna påverkas av varornas slag, avsändningsplats och värde:

 • När en vara skickas till dig från EU:s tull- och skatteområde (dvs. från ett annat EU-land) och varan antingen tillverkats eller förtullats där, uppbär Tullen ingen mervärdesskatt, tull eller punktskatt för varan.
 • När en vara skickas till dig från ett land som ligger utanför EU:s tull- och skatteområde (dvs. utanför EU) uppbär Tullen mervärdesskatt och eventuellt också tull för varan. För vissa produkter, t.ex. alkoholprodukter, uppbärs också punktskatter.
 • När en vara som du beställt skickas till dig från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde (t.ex. Kanarieöarna) uppbär Tullen mervärdesskatt för varan. För vissa produkter, t.ex. alkoholprodukter, uppbärs också punktskatter.

Med tullräknaren kan du uppskatta hur mycket i importskatter du ska betala för de varor du beställt.

Mera information om punktbeskattning hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.

Storleken på tullen beror på varan och dess värde

Tullen bestäms i regel på basis av varornas varukod och tullvärde. Tullarna är i regel värdetullar, dvs. en viss procent av tullvärdet. Tullarna kan också vara kvantitetstullar, t.ex. euro/kilogram eller euro/liter.

Tullvärdet utgörs i regel av varans inköpspris + transport- och försäkringskostnader fram till EU:s gräns. I fråga om varor som sänds per post ska postavgifterna fram till destinationsplatsen inbegripas i tullvärdet på dessa varor.

Notera att:

 • när det sammanlagda värdet på varorna i en försändelse utan transportkostnader är högst 150 euro, är försändelsen tullfri, med vissa undantag.
 • det tullbelopp som ska tas ut beror på enligt vilken varukod varan klassificeras.
 • en del varor är tullfria direkt på basis av varukoden.
 • du utöver den egentliga tullen kan behöva betala en extra importtull (tilläggstull) t.ex. vid import av vissa varor från USA, eller antidumpnings- eller utjämningstullar för varor vars import skadar EU-ländernas egen produktion.

Mera information hittar du i Fintaric

Mervärdesskattesatsen är i regel 24 procent

Mervärdesskattesatsen är i regel 24 %. Exempel på avvikande skattesatser:

 • livsmedel (14 %)
 • böcker och konstverk (10 %)
 • tidskrifter som prenumereras (10 %).

I Skattegrunden för mervärdesskatt på import inkluderas i regel

 • varans tullvärde  
 • försändelsens transport- och andra kostnader med anknytning till import fram till den första destinationsorten i Finland enligt transportavtalet eller, om det vid tidpunkten för förtullningen är känt att varan transporteras till en annan destinationsort inom EU, kostnaderna fram till denna destinationsort OCH 
 • de skatter, tullar och övriga avgifter på import som i samband med förtullningen uppbärs till staten eller EU.

I skattegrunden inkluderas också sådana skatter och andra avgifter som ska betalas utanför Finland.

Läs mer

Beakta följande

En försändelse är tullfri om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen är högst 150 euro.

Undantag: Tull ska alltid betalas för tobak och tobaksprodukter, alkohol och alkoholdrycker samt för parfymer och eau de toilette-produkter.

Mera om tullavgifter

 


Vid förtullning anges värdet på försändelsen i den valuta som anges i fakturan eller orderbekräftelsen. Inköpspriset ska omräknas till euro enligt den av Tullen fastställda valutaomräkningskursen för förtullningsdagen.

Omräkningskurser för valuta som används vid förtullningen


Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning