Tullräknaren – tjänstens begränsningar

 • Resultatet som tullräknaren ger är alltid endast riktgivande.
 • I tjänsten kan du inte räkna skattebeloppen för punktskattepliktiga produkter såsom alkoholdrycker. Läs mer om punktbeskattning på Skatteförvaltningens webbplats.
 • I första hand ska varornas ursprungsland anges, men om det inte är känt kan man ange avsändningsländerna.
 • Tullen bestäms i vissa fall enligt ursprungslandet, inte enligt avsändningslandet.
 • Räknaren meddelar det allmänna tullbelopp som uppbärs utan att ta i beaktande eventuella tullförmåner som varan kan vara berättigad till om förutsättningarna för förmånsbehandling uppfylls för varan och om de bevis som krävs uppvisas.
 • Notera också att räknaren inte meddelar om eventuella antidumpnings- och utjämningstullar eller tilläggstullar.
 • Märk att mervärdesskatt vid import uppbärs, om värdet på varorna i hela försändelsen överskrider 22 euro.
  • Denna värdegräns för skattefrihet tillämpas dock inte på tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker eller parfymer.
  • Det minsta momsbelopp som uppbärs är 5 euro. Vid import av alkoholdrycker och tobaksprodukter som sänts till en privatperson tillämpas inte bestämmelsen om minimibeloppet för momsuppbörd, utan momsen uppbärs också när skattebeloppet underskrider 5 euro.
 • Tull uppbärs för varorna, om värdet på varorna i hela försändelsen överskrider 150 euro. Denna värdegräns tillämpas dock inte på alkoholprodukter, tobak, tobaksprodukter, parfymer eller eau de toilette-produkter.
 • Om varorna levereras till dig från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde, måste du vanligtvis betala mervärdesskatt för varorna.

Omräkningskurser för valuta

Vid förtullning anges värdet på försändelsen och transportkostnaderna i den valuta som anges i fakturan eller orderbekräftelsen. Inköpspriset ska omräknas till euro enligt den av Tullen fastställda valutaomräkningskursen för förtullningsdagen.

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning