Från utlandet skickade prenumererade tidningar och tidskrifter samt böcker

Har du beställt eller köpt en bok eller tidning från utlandet, eller fick du till exempel en avgiftsfri medlemstidning? Landet varifrån boken eller tidningen skickas inverkar på om du behöver tullklarera inköpet och betala importskatter för det. 

Digitala böcker och tidningar som kan läsas på internet behöver inte förtullas. Däremot ska böcker och tidningar som levereras i fysisk form (t.ex. som cd-skivor) förtullas. 

Observera:

Tidningar som sänds till Åland från EU-länder och från övriga Finland

Tullklarering av tidning och tidskrift

 • En tidning eller tidskrift behöver inte förtullas, när
  • den skickas från EU:s tull- och skatteområde och
  • den har tillverkats i EU eller förtullats in i EU.
 • En tidning eller tidskrift ska förtullas, när
 • tidningen skickas från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde eller oförtullad från EU-området.
 • Mervärdesskatten för tidningar och tidskrifter är 10 % 
 • En försändelse är tullfri om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen är högst 150 euro utan transportkostnader.

Tullklarering av bok

 • En bokförsändelse behöver inte förtullas, om
  • den levereras från EU:s tull- och skatteområde och
  • den har tillverkats i EU eller förtullats in i EU.
 • En bokförsändelse ska förtullas, om
  • den levereras oförtullad till Finland från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde (t.ex. Kanarieöarna).
 • Mervärdesskatten på en bok är 10 %
 • En försändelse är tullfri om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen är högst 150 euro utan transportkostnader.

Prenumererad tidning som skickas från ett land utanför EU

Du ska förtulla varje tidning separat och betala momsen för den. Fastän du har prenumererat tidningen för en längre period, ska varje tidning som ingår i prenumerationen förtullas separat.

Välj i tjänsten att du vill förtulla ”en vara som man köpt”.

Du kan räkna ut värdet på en enskild tidning genom att dividera priset på tidningsprenumerationen med antalet tidningar som ingår i den.

 • Exempel: Prenumerationsperioden är 12 månader, dvs. 1.1–31.12.2023. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 USD. Dividera prenumerationsperiodens pris 80 USD med antalet tidningar. Priset på en enskild tidning blir 6,67 USD (80 : 12 = 6,67).

Ange på sidan ”Uppgifter om försändelsen”, vid punkten ”Försändelsens värde utan transportkostnader” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

På sidan ”Uppgifter om varan” ska du i sökfältet skriva ”tidning” och sedan välja ”tidningar, tidskrifter och serietidningar”. Ange i punkten ”Pris och valuta” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

Om en oförtullad tidning levereras hem till dig, ska du förtulla den i efterhand.

Gratis medlemstidning som skickas av en förening eller organisation

Du kan förtulla försändelsen själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner. Välj på startsidan att du vill förtulla ”en vara som man köpt”. Ange försändelsens värde på sidan ”Uppgifter om försändelsen”. Vanligtvis är medlemstidningens värde mycket lågt. Det angivna värdet kan dock inte vara 0 euro. Det lägsta värdet som kan deklareras är 0,01 €. Om du inte vet värdet fråga avsändaren.

Ange eventuella transportkostnader i fältet ”Försändelsens transportkostnader”.

På sidan ”Uppgifter om varan” skriv in sökordet ”Tidningar, tidskrifter och serietidningar” i sökfältet och ange värdet på varan som ska förtullas. Lägg till varan i förtullningskorgen. Fyll i övriga uppgifter som behövs.

Om din försändelse transporteras av Posten och du betalade skatt för förtullningen, kom ihåg att också betala Postens behandlingsavgift så Posten levererar varan. Detta gäller inte för Åland Posts kunder.


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning