Postens behandlingsavgift eller beslut om frigörande till annan transportfirma

För att ett paket som transporteras av Posten ska komma fram, kan du bli tvungen att först betala en behandlingsavgift till Posten. För att ett paket som transporteras av någon annan transportfirma ska komma fram, kan du bli tvungen att skicka ett beslut om frigörande till transportfirman. Du kan i Postens försändelseuppföljning eller i en annan transportfirmas försändelseuppföljningstjänst kontrollera var ditt paket befinner sig.  

Posten transporterar paketet

Om du betalade importskatter i samband med förtullningen måste du även betala Postens behandlingsavgift. Din gåva skickas vidare från Postens lager först när du har betalat behandlingsavgiften till Posten. Posten hjälper dig vid frågor som gäller Postens behandlingsavgift.

Om du förtullade paketet i Importförtullningstjänsten för privatpersoner och inte betalade importskatterna i samband med förtullningen, behöver du inte betala Postens behandlingsavgift. Ditt paket skickas iväg från Postens lager automatiskt.

Om du förtullade paketet i Tullklareringstjänsten, på ett tullkontor eller med en blankett och du inte betalade importskatterna i samband med förtullningen, skickas ditt paket vidare från Postens lager först när du har gjort en begäran om befrielse från behandlingsavgiften till Posten och bifogat förtullningsbeslutet till begäran. Läs vilka paket du ska förtulla i Tullklareringstjänsten. Om du förtullade paketet i Tullklareringstjänsten, får du förtullningsbeslutet från tjänsten. Gå till fliken ”Färdiga”, välj förtullningen du gjort och välj sidan ”Dokument”.

En annan transportfirma transporterar paketet

I vissa fall ska du lämna ett beslut om frigörande till transportfirman innan du får ditt paket. Kontrollera i ankomstavin för paketet om transportfirman kräver ett beslut om frigörande. Ditt paket skickas i väg från transportfirmans lager först när du har skickat beslutet om frigörande till transportfirman.  Om du förtullade paketet i Importförtullningstjänsten för privatpersoner, hittar du beslutet om frigörande på sidan Mina förtullningar.


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning