Utförsel av en bil till ett land utanför EU för service, reparation eller för att utrustas

En bil eller annat fordon får föras ut för service eller reparation till ett land utanför EU, t.ex. Ryssland. 

Det sätt på vilket fordonet transporteras till utlandet och de åtgärder som där vidtas gällande fordonet påverkar 

 • vilka deklarationer som ska lämnas till Tullen och 
 • importskatten, då fordonet återvänder till Finland.

Välj här nedan transportsätt och åtgärder

Om transportmedlet

 • förs utanför EU genom en s.k. aktiv handling, d.v.s. genom att man själv kör, seglar eller flyger dit
 • endast ska genomgå service eller reparation utanför EU och 
 • förs tillbaka till EU genom en aktiv handling, dvs. genom att man själv kör, seglar eller flyger tillbaka 

lämnar man ingen exportdeklaration till Tullen i samband med utförseln eller hänför transportmedlet till förfarandet för passiv förädling, och ingen importdeklaration inges i samband med införseln. 

Back to top

Om transportmedlet

 • förs utanför EU genom en s.k. aktiv handling, d.v.s. genom att man själv kör, seglar eller flyger dit
 • utrustas eller förbättras utanför EU och 
 • förs tillbaka till EU genom en aktiv handling, dvs. genom att man själv kör, seglar eller flyger tillbaka

ska man i samband med utförseln lämna en exportdeklaration till Tullen och transportmedlet hänförs till förfarandet för passiv förädling, och i samband med införseln inges en importdeklaration. 

Elektronisk exportdeklaration

- Du kan lämna in exportdeklarationen avgiftsfritt via Deklarationstjänsten för export.
- För exportdeklarationen behöver du ett dokument med värdet på bilen enligt proformafakturan.
- Före du lämnar landet ska du besöka Tullen.
- Före utförseln, visa proformafakturan och webbreferensen (NETT000012345) eller MRN-numret, som du får från Deklarationstjänsten för export.

Tullklarera fordonet som utrustats eller förbättrats när du återvänder till Finland

 • Välj den röda filen i Tullen och inge en importdeklaration. 
 • Visa upp proformafakturan, fakturan från företaget som utrustat och gjort förbättringen och andra eventuella fakturor samt MRN-numret för exportdeklarationen.

För kostnaderna för utrustandet och förbättringarna, delar och tillbehör som lagts till samt för bränslekostnader utanför EU, ska man betala tull och mervärdesskatt.

Back to top

Om 

 • transportmedlet förs ut ur EU genom en s.k. passiv handling, d.v.s. på en släpkärra eller med en långtradare, och
 • det utanför EU genomgår service, reparation, utrustas eller förbättras

ska man i samband med utförseln lämna en exportdeklaration till Tullen och transportmedlet hänförs till förfarandet för passiv förädling, och i samband med införseln inges en importdeklaration.

Elektronisk exportdeklaration

- Du kan lämna in exportdeklarationen avgiftsfritt via Deklarationstjänsten för export.
- För exportdeklarationen behöver du ett dokument med värdet på bilen enligt proformafakturan.
- Före du lämnar landet ska du besöka Tullen.
- Före utförseln, visa proformafakturan och webbreferensen (NETT000012345) eller MRN-numret, som du får från Deklarationstjänsten för export.

Tullklarera fordonet när du återvänder till Finland

 • Välj den röda filen i Tullen och inge en importdeklaration. 
 • Visa upp proformafakturan, fakturan från företaget eller verkstaden som utrustat och gjort förbättringen och andra eventuella fakturor samt MRN-numret för exportdeklarationen.

För kostnaderna för utrustandet, förbättringarna eller reparationerna, delar och tillbehör som lagts till samt för bränslekostnader utanför EU, ska man betala tull och mervärdesskatt.

Back to top

Vad är bilservice eller reparation?

Service innebär reparationer, underhåll och åtgärder som vidtas för att bevara fordonet i gott skick. Sådana är exempelvis 

 • byte av ackumulator, bromsar, oljor, vindrutetorkare och däck till motsvarande däck 
 • service- och garantiarbeten, t.ex. service av luftkonditioneringssystem.

Vad är utrustande och förbättring av en bil?

Utrustande av ett fordon innebär till exempel installering av ett luftkonditioneringssystem om inget sådant finns, byte av sommardäck till vinterdäck eller byte av friktionsdäck till dubbdäck. 

Beakta följande

 • Fordonet ska returneras till EU:s område inom tre år, så att det kan behandlas som returvara.
 • Kunden ska själv ta reda på vilka tullformaliteter som finns i landet utanför EU där bilen ska behandlas.
Exempel på importskatterna då en resande själv kör sin personbil till Ryssland för utrustande:

Kostnaderna för utrustande av bilen i Ryssland är 500 euro. I priset ingår nya delar som lagts till.

Bränslekostnaderna utanför EU uppgår till 50 euro. Beloppet av allmän tull är 10 %. Mervärdesskatten är 24 % av skattegrunden för mervärdesskatt vid import.

- Tullbeloppet är 10 % av kostnaderna för utrustandet av bilen och bränslekostnaderna:
-- 550 x 0,1 = 55,00 euro

- Beloppet av mervärdesskatt är 24 % av skattegrunden för mervärdesskatt vid import:
-- (550 + 55) x 0,24 = 145,20 euro

För utrustandet av personbilen uppbärs i samband med införseln sammanlagt 200,20 euro i importskatter.

Beakta följande

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning