Hoppa till innehåll

Nätbeställning – Returer, reparationer och utbyten

Tänker du returnera varor som du beställt på nätet eller skicka sådana varor för reparation, service eller utbyte? Destinationen inverkar på om du måste inge en exportdeklaration för försändelsen. När du får varan som reparerats eller bytts ut från utlandet, tullklarera den.

Välj lämpligt alternativ och läs anvisningarna

Du har hävt köpet och returnerar varan du beställt

När en vara slutgiltigt returneras utanför EU eller till ett område inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde, ska i allmänhet en exportdeklaration göras för varan. Kontrollera bl.a. vilka länder som tillhör EU:s tullområde och skatteområde

Om du returnerar varan per post, behöver du inte inge en separat exportdeklaration till Tullen. Till varor som skickas per post kan du i stället för en exportdeklaration bifoga en posttulldeklaration CN 22 som du får från Postens webbplats.

Ansök om återbetalning av importskatt hos rätt aktör

Skatteåterbetalningen beror på till vem du har betalat importskatterna.

Nätbutiken har ett IOSS-nummer och du betalade finsk moms till butiken i samband med köpet

 1. Returnera varan till nätbutiken utanför EU och spara verifikatet på returneringen. Du får verifikatet från t.ex. transportfirmans försändelseuppföljning.
 2. Ansök efter returneringen av varan om omprövning av förtullningsbeslutet hos Tullen. Om du har förtullat din försändelse själv i Importförtullningstjänsten för privatpersoner finns förtullningsbeslutet att få i tjänsten under Mina förtullningar i 90 dagar. Om transportfirman har förtullat försändelsen åt dig, be att få förtullningsbeslutet från firman.
 3. När du fått beslutet om omprövning från Tullen, begär att nätbutiken återbetalar momsen till dig. Kom ihåg tidsfristerna, dvs. returnera varorna och ansök om omrpövning av förtullningsbeslutet inom 90 dagar från förtullningen. Läs hur du ansöker om omprövning.

Nätbutiken har inget IOSS-nummer och du betalade finsk moms i samband med förtullningen

 1. Returnera varorna till nätbutiken utanför EU och spara verifikatet på returneringen. Du får verifikatet från t.ex. transportfirmans försändelseuppföljning.
 2. Ansök efter returneringen av varan om återbetalning av den moms du betalat, dvs. begär omprövning av förtullningsbeslutet hos Tullen. Kom ihåg tidsfristerna, dvs. returnera varorna och ansök om omprövning av förtullningsbeslutet inom 90 dagar från förtullningen. Läs hur du ansöker om omprövning.

Din nätbutik har ett IOSS-nummer och du betalade finsk moms till butiken i samband med köpet och till finska tullen i samband med förtullningen

 1. Returnera varorna till nätbutiken utanför EU och spara verifikatet på returneringen. Du får verifikatet från t.ex. transportfirmans försändelseuppföljning.
 2. Ansök efter returneringen av varan om återbetalning av den moms du betalat till finska tullen, dvs. begär omprövning av förtullningsbeslutet hos Tullen.
 3. Begär efter returneringen av varan att nätbutiken betalar tillbaka den moms du betalat till nätbutiken. Nätbutiken behöver för återbetalningen av momsen inget beslut om omprövning från Tullen. Du måste dock skicka förtullningsbeslutet till nätbutiken när du ansöker om återbetalning av momsen. Kom ihåg tidsfristerna, dvs. returnera varorna och ansök om omprövning av förtullningsbeslutet inom 90 dagar från förtullningen. Läs hur du ansöker om omprövning.

Back to top

Du skickar varor för reparation, service eller utbyte

När du skickar en vara för reparation, service eller utbyte till EU:s tull- och skatteområde eller utanför dess skatteområde gör en exportdeklaration innan du skickar varan. Kontrollera vilka länder som tillhör EU:s tullområde och skatteområde. När du får tillbaka varan från utlandet, ska du tullklarera den.

Lämna in en exportdeklaration själv i Tullens deklarationstjänst för export eller befullmäktiga en annan person att göra det åt dig.

Välj rätt exportdeklaration

Välj exportdeklaration enligt vilken förfarandekod du använder för exporten:

 • Välj ”Ny exportdeklaration” då du använder en förfarandekod som börjar med 22.
 • Välj ”Ny deklaration med ekonomisk verkan” då du använder en förfarandekod som börjar med 21.

Ett förfarande som börjar med 22 används för produkter som är tullfria när de återimporteras till Finland. Tullfriheten baserar sig antingen på ursprung, klassificering enligt tulltaxan eller på någon motsvarande grund. Förfarandet som börjar med 21 (passiv förädling) används i sin tur då tullprocenten för produkterna som återimporteras till unionen är större än noll. Du kan ta reda på tullbeloppet i Varukodstjänsten Fintaric.

En privatkund behöver inte ange INF-numret i exportdeklarationen.

Varor som återimporteras måste förtullas

När en vara som reparerats eller bytts ut skickas tillbaka till dig, tullklarera den som reparerad vara eller som ersättande vara. Läs mer: Din vara skickas tillbaka efter reparation, service eller utbyte.

Gör en korrekt exportdeklaration, så du inte betalar skatter i onödan

Genom att lämna in en korrekt exportdeklaration behöver du inte betala importskatter i onödan:

 • När en vara skickas tillbaka från avgiftsbelagd reparation betalar du importskatter endast för reparationskostnaderna, eventuella delar som lagts till och kostnader som hänför sig till sändandet av varan, men inte för varans sammanlagda värde.
 • När varan skickas tillbaka efter garantireparation eller garantiutbyte betalar du importskatter bara för eventuella transportkostnader som du debiteras.

Back to top

Mera viktig information

Du ska förtulla varor som kommer till Finland från ett land utanför EU. Varorna ska förtullas även om de är dina egna personliga ägodelar, som du ursprungligen tagit med dig från Finland. Varor som förts ut från Finland och senare returneras till Finland kallas återinförda varor.

Exempel

Du har varit på semester i ett land utanför EU och hotellet skickar ditt kvarglömda bagage per post.

Tullavgift eller mervärdesskatt behöver inte betalas för återinförda varor. Varor belagda med punktskatt, såsom alkohol och tobak, kan dock inte förtullas som återinförda varor.

Du ska vid behov kunna styrka att varorna tidigare har förts ut till ett land utanför EU. Tullen kan även be om en redogörelse för när varan har köpts och dess värde.

Beakta att varor eller gåvor som köpts under resan inte anses vara återinförda varor. 

Hur förtullar jag återinförda varor i Importförtullningstjänsten för privatpersoner?

 • Välj på startsidan att du vill förtulla resgods du glömt kvar under en resa. 
 • Uppge på sidan ”Uppgifter om försändelsen” varför varorna återinförs. Skriv som förklaring till exempel: ”Jag glömde mina solglasögon på hotellet. Hotellet returnerar dem till mig.” 
 • Sök varan med varusökningen på sidan ”Uppgifter om varan”. Om du inte hittar varan med sökningen, uppge dess varukod i fliken ”Varukod”.
 • Fyll i de övriga uppgifterna som begärs och skicka deklarationen.

Läs mer om import av varor som återförs.


Gör en exportdeklaration på nätet via Tullens deklarationstjänst för export.

 • Det lönar sig att inge exportdeklarationen som identifierad användare. I annat fall blir du tvungen att besöka ett tullkontor.

 • Identifiera dig med certifikatkort, med nätbankskoder eller med mobilcertifikat. Därtill ska du ha en finsk personbeteckning.

 • Välj antingen ”Ny exportdeklaration” eller ”Ny deklaration med ekonomisk verkan”

  • Om du använder en förfarandekod som börjar med 22, välj ”Ny exportdeklaration”

  • Om du använder en förfarandekod som börjar med 21, välj ”Ny deklaration med ekonomisk verkan”

I tjänsten finns närmare anvisningar om hur man fyller i deklarationen.


Bifoga exportföljedokument EAD till postpaketet.

 • Skriv ut EAD från deklarationstjänsten för export.
 • Sätt in det med textsidan utåt i plastfickan som limmats på paketet.

Tullen bekräftar varans utförsel ur landet på basis av EAD, och utifrån det fås ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för exporten.

Skriv ut det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet genom att logga in i deklarationstjänsten för export.


Fraktförsändelsen ska åtföljas av ett exportföljedokument EAD.

 • Skriv ut EAD från deklarationstjänsten för export.
 • Skicka EAD till fraktföraren.

Tullen bekräftar varans utförsel ur landet på basis av EAD, och utifrån det fås ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för exporten.

Skriv ut det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet genom att logga in i deklarationstjänsten för export.


För en exportdeklarationen behövs:

 • dokument om varans värde: till exempel en proformafaktura, som du kan fylla i och skriva ut här: Öppna proforma
 • utredning om vad syftet med skickandet av varan är: till exempel sändande för reparation
 • produktens varukod med åtta siffror (KN-nummer). Gå till sökning av varukoder

Välj ”Ny deklaration med ekonomisk verkan” (Passiv förädling)

 • Handelstransaktionens slag ”60 - Varor levererade till reparation samt returnerade”
 • Förfarandekod ”2100 - Temporär export till passiv förädling av varor utan föregående tullförfarande”
 • Nationellt förförande ”7UB - Passiv förädling, förenklat tillståndsförfarande”
 • Välj som bilaga rätt dokument, t.ex. ”N325 - Proformafaktura”.

”Uppgifter om tullförfarande med ekonomisk verkan”

 • Tidsfrist för avslutande av förfarandet är den dag då varorna ska återinföras till unionen.

 • Typ av förädling innebär vad man tänker göra åt varorna.

 • Förädlade produkter

  • Ange varukoden och en skriftlig varubeskrivning av varan som kommer att importeras tillbaka till unionen. Om du förtullar ett fordon, finns för fordonets tillverkningsnummer ett eget fält i uppgifterna om varuposten (”Särskilda upplysningar FIXBC”).

 • Föreslagen identifieringsmetod innebär hur de varor som hänförs till passiv förädling ska kunna identifieras bland de varor som importeras tillbaka.


När en vara som avgiftsfritt reparerats eller bytts ut returneras till dig till  Finland förtulla den igen.

Läs mer: Din vara skickas tillbaka efter reparation, service eller utbyte


                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning