Returer, reparationer och utbyten

Du häver köpet och returnerar varan Du skickar varor för reparation, service eller utbyte

När du har hävt köpet och returnerar varan du beställt

Om du slutgiltigt returnerar en vara du beställt till ett område utanför EU eller till ett område inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde, krävs i allmänhet en exportdeklaration. Privatpersoner kan också skicka sådana varor per post. Till varor som skickas per post kan du i stället för en exportdeklaration bifoga posttulldeklaration CN 22. Postens webbplats: Posttulldeklaration CN 22 med anvisningar för ifyllning (pdf). Om försändelsens värde (innehåll + transportavgift) överstiger 350 euro, ska man använda posttulldeklaration CN 23 (pdf). Läs mer om sändning av postpaket på Postens webbplats, posti.fi.

Du kan ansöka om återbetalning av importskatterna (dvs. omprövning av förtullningsbeslutet) om du har hävt köpet och returnerat varan till säljaren till ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller utanför dess skatteområde inom utsatt tid. Varan ska returneras och begäran om omprövning göras inom tre månader från förtullningen. Läs mer: Ändringssökande när du har hävt köpet och returnerar varan du beställt

När du skickar varor för reparation, service eller utbyte

Om du vill skicka en vara för reparation, service eller utbyte till ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller utanför dess skatteområde ska du lämna in en exportdeklaration för varan innan du skickar den. Du kan lämna in exportdeklarationen själv eller ge någon annan part fullmakt att lämna in den i ditt ställe. För att göra tulldeklareringen smidigare, använd så långt som möjligt samma transportsätt vid alla varutransporter, så att till exempel en försändelse som anlänt per post även skickas och returneras per post.

Genom att lämna in en korrekt exportdeklaration undviker du att betala importskatter i onöda

Det är viktigt att välja rätt exportdeklaration (Ny deklaration med ekonomisk verkan) och använda de rätta koderna (förfarandekod som börjar med 21). När en vara som reparerats eller bytts ut skickas tillbaka tullklareras den som reparerad vara eller som ersättande vara då kraven uppfylls.  Genom att välja rätt alternativ försäkrar du dig om att du betalar importskatter endast då det behövs:

 • När en vara skickas tillbaka från avgiftsbelagd reparation betalar du importskatterna för reparationskostnaderna, eventuella delar som lagts till och kostnader som hänför sig till sändandet av varan, inte för varans sammanlagda värde.
 • När varan skickas tillbaka efter garantireparation eller garantiutbyte betalar du inte importskatter för något annat än för eventuella transportkostnader som du debiteras.

Beakta följande

Du kan lämna in exportdeklarationen avgiftsfritt via Tullens deklarationstjänst för export.

 • En privatperson kan identifiera sig med ett certifikatkort, nätbankskoder eller med mobilcertifikat. Identifieringen kräver också en finländsk personbeteckning.
 • Välj ”Ny deklaration med ekonomisk verkan” och använd rätt förfarandekod (börjar med 21). Läs anvisningarna i tjänsten om hur man fyller i deklarationen.

Skriv ut exportföljedokumentet (EAD) ur deklarationstjänsten för export och sätt in det med textsidan utåt i plastfickan som limmats på paketet. Posttullen bekräftar varans utförsel på basis av EAD:n, och utifrån den fås ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för exporten.

Notera att du behöver det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet när du ska tullklarera varan som reparerats eller som fåtts i utbyte.

Du kan skriva ut det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet genom att logga in i deklarationstjänsten för export. 


Skriv ut exportföljedokumentet (EAD) i deklarationstjänsten för export och lämna det till fraktföraren. Tullen bekräftar utförseln av varorna när de förs ut ur EU:s tull- och skatteområde, och utifrån den fås ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för exporten.

Notera att du behöver det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet när du ska tullklarera varan som reparerats eller som fåtts i utbyte.

Du kan skriva ut det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet genom att logga in i deklarationstjänsten för export. 


För exportklarering behövs följande uppgifter:

 • Ett dokument om varans värde: till exempel en proformafaktura, som du kan fylla i och skriva ut. Öppna proforma
 • Utredning om vad syftet med skickandet av varan är: till exempel sändande för reparation.
 • Produktens varukod. Sök varukod

Välj ”Ny deklaration med ekonomisk verkan”

 • Deklarationstyp ”EX”, export till t.ex. Ryssland
 • Handelstransaktionens slag ”60 - Varor levererade till reparation samt returnerade”
 • Förfarandekod ”2100 - Temporär export till passiv förädling av varor utan föregående tullförfarande”
 • Nationellt förförande ”7UB - Passiv förädling, förenklat tillståndsförfarande”
 • Bifogad handling: Välj rätt handling, t.ex. ”N325 - Proformafaktura”

”Uppgifter om tullförfarande med ekonomisk verkan”

 • Tidsfrist för avslutande av förfarandet - I en deklaration för passiv förädling väljs här den dag då varorna ska komma tillbaka till unionen.
 • Typ av förädling - I en deklaration för passiv förädling ska här anges vilka förädlingsprocesser varorna kommer att genomgå.
 • Förädlade produkter - I en deklaration för passiv förädling ska här anges varukod och varubeskrivning för de varor som kommer att importeras tillbaka. För fordons tillverkningsnummer finns ett eget fält på Varupost-sidan under ”Särskilda upplysningar FIXBC”.
 • Föreslagen identifieringsmetod - I en deklaration för passiv förädling ska här anges ett förslag om hur de varor som hänförs till passiv förädling ska kunna identifieras i de varor som importeras tillbaka.

När en vara som avgiftsfritt reparerats eller bytts ut returneras till Finland ska den tullklareras.

Läs mer: När en vara skickas tillbaka efter reparation, service eller utbyte


Ta kontakt

Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag