Hoppa till innehåll

Nätbeställning – Returer, reparationer och utbyten

Tänker du returnera varor som du beställt på nätet eller skicka sådana varor för reparation, service eller utbyte? Destinationen inverkar på om du måste inge en exportdeklaration för försändelsen. När du får varan som reparerats eller bytts ut från utlandet, tullklarera den.

Välj lämpligt alternativ och läs anvisningarna

Du har hävt köpet och returnerar varan du beställt

När en vara slutgiltigt returneras utanför EU eller till ett område inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde, ska i allmänhet en exportdeklaration göras för varan. Kontrollera bl.a. vilka länder som tillhör EU:s tullområde och skatteområde

Om du returnerar varan per post, behöver du inte inge en separat exportdeklaration till Tullen. Till varor som skickas per post kan du i stället för en exportdeklaration bifoga en posttulldeklaration CN 22 som du får från Postens webbplats.

Ansök i tid om återbetalning av importskatt

Du kan ansöka om återbetalning av importskatterna (dvs. omprövning av förtullningsbeslutet) om du har hävt köpet och returnerat varan till säljaren till ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller utanför dess skatteområde inom utsatt tid. Varan ska returneras och begäran om omprövning göras inom tre månader från förtullningen.  Beakta att importskatterna inte kan återbetalas om du inte skickat varan utanför EU:s tull- och skatteområde.

Läs mer: Ändringsökande när du har hävt köpet och returnerar varan du beställt

Back to top

Du skickar varor för reparation, service eller utbyte

När du skickar en vara för reparation, service eller utbyte till ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller utanför dess skatteområde, lämna in en exportdeklaration för varan innan du skickar den. Kontrollera bl.a. vilka länder som tillhör EU:s tullområde och skatteområde

Lämna in en exportdeklaration själv i Tullens deklarationstjänst för export eller befullmäktiga en annan person att göra det åt dig.

Lämna exportdeklarationen på rätt sätt så undviker du att betala skatter i onödan

 • Välj rätt exportdeklaration (Ny deklaration med ekonomisk verkan) och använd rätt koder (förfarandekod som börjar med 21).
 • När en vara som reparerats eller bytts ut skickas tillbaka till dig, tullklarera den som reparerad vara eller som ersättande vara då kraven uppfylls. Läs mer: Din vara skickas tillbaka efter reparation, service eller utbyte
 • Genom att fylla i exportdeklarationen korrekt undviker du att betala importskatter i onödan:
  • När en vara skickas tillbaka från en avgiftsbelagd reparation betalar du importskatter för reparationskostnaderna, eventuella delar som lagts till och kostnader som hänför sig till sändandet av varan, inte för varans sammanlagda värde.
  • När varan skickas tillbaka efter garantireparation eller garantiutbyte betalar du inte importskatter för något annat än för eventuella transportkostnader som du debiteras.

Back to top

Mera viktig information

Gör en exportdeklaration gratis på nätet i Tullens deklarationstjänst för export.

 • Det lönar sig att inge exportdeklarationen som identifierad användare. Då behöver man i allmänhet inte besöka tullen.
 • Identifiera dig med certifikatkort, med nätbankskoder eller med mobilcertifikat. Därtill ska du ha en finsk personbeteckning.
 • Välj ”Ny deklaration med ekonomisk verkan” och använd rätt förfarandekod (som börjar med 21).
 • I tjänsten finns närmare anvisningar om hur man fyller i deklarationen.

Bifoga exportföljedokument EAD till postpaketet.

 • Skriv ut EAD från deklarationstjänsten för export.
 • Sätt in det med textsidan utåt i plastfickan som limmats på paketet.

Tullen bekräftar varans utförsel ur landet på basis av EAD, och utifrån det fås ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för exporten.

Skriv ut det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet genom att logga in i deklarationstjänsten för export.


Fraktförsändelsen ska åtföljas av ett exportföljedokument EAD.

 • Skriv ut EAD från deklarationstjänsten för export.
 • Skicka EAD till fraktföraren.

Tullen bekräftar varans utförsel ur landet på basis av EAD, och utifrån det fås ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för exporten.

Skriv ut det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet genom att logga in i deklarationstjänsten för export.


För en exportdeklarationen behövs:

 • dokument om varans värde: till exempel en proformafaktura, som du kan fylla i och skriva ut här: Öppna proforma
 • utredning om vad syftet med skickandet av varan är: till exempel sändande för reparation
 • produktens varukod med åtta siffror (KN-nummer). Gå till sökning av varukoder

Välj ”Ny deklaration med ekonomisk verkan”

 • Deklarationstyp ”EX”, när det är fråga om export till Ryssland
 • Handelstransaktionens slag ”60 - Varor levererade till reparation samt returnerade”
 • Förfarandekod ”2100 - Temporär export till passiv förädling av varor utan föregående tullförfarande”
 • Nationellt förförande ”7UB - Passiv förädling, förenklat tillståndsförfarande”
 • Bifogad handling: Välj rätt handling, t.ex. ”N325 - Proformafaktura”.

”Uppgifter om tullförfarande med ekonomisk verkan” (Passiv förädling)

 • Tidsfrist för avslutande av förfarandet: Dagen då varorna ska återinföras till unionen.
 • Typ av förädling: Vilka förädlingsprocesser kommer varorna att genomgå.
 • Förädlade produkter: Varukod och varubeskrivning för de varor som kommer att importeras tillbaka. För fordons tillverkningsnummer finns ett eget fält på Varupost-sidan (Särskilda upplysningar FIXBC).
 • Föreslagen identifieringsmetod: Hur kan de varor som hänförs till passiv förädling identifieras i de varor som importeras tillbaka.

När en vara som avgiftsfritt reparerats eller bytts ut returneras till dig till  Finland förtulla den igen.

Läs mer: Din vara skickas tillbaka efter reparation, service eller utbyte


                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning