Produktsäkerhet

Observera att varor som beställs från länder utanför EU inte nödvändigtvis uppfyller produktsäkerhetsbestämmelserna i EU och Finland. Det kan hända att tillverkaren inte har avsett att produkten ska säljas inom EU, och då kan produkten avvika avsevärt från de krav som i EU ställs på säkerhet och överensstämmelse. I värsta fall kan det vara fråga om att nätbutiken försöker sälja en farlig produkt som dragits tillbaka från marknaden på något håll i världen. 

Innan du fattar köpbeslutet kan du gå in på OECD:s webbtjänst och kontrollera om produkten har dragits tillbaka från marknaden på grund av säkerhetsbrister. I Tukes marknadstillsynsregister (på finska) kan du kontrollera om försäljning och marknadsföring av produkten har begränsats i Finland.

Konsumenter bör beakta att konsumenträttigheterna varierar i olika EU-länder. I länder utanför EU kan konsumenternas rättigheter avvika mycket från de rättigheter som gäller i Finland. Även produktsäkerhetskraven varierar; i EU och Finland skyddas konsumenter genom lagstiftning på ett annat sätt än i till exempel länderna i Asien.

Läs mer

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning