Produktsäkerhet

Observera att varor som beställs från länder utanför EU inte nödvändigtvis uppfyller produktsäkerhetsbestämmelserna i EU och Finland. Det kan hända att tillverkaren inte har avsett att produkten ska säljas inom EU, och då kan produkten avvika avsevärt från de krav som i EU ställs på säkerhet och överensstämmelse. I värsta fall kan det vara fråga om att nätbutiken försöker sälja en farlig produkt som dragits tillbaka från marknaden på något håll i världen. 

Innan du fattar köpbeslutet kan du gå in på OECD:s webbtjänst och kontrollera om produkten har dragits tillbaka från marknaden på grund av säkerhetsbrister. I Tukes marknadstillsynsregister (på finska) kan du kontrollera om försäljning och marknadsföring av produkten har begränsats i Finland.

Konsumenter bör beakta att konsumenträttigheterna varierar i olika EU-länder. I länder utanför EU kan konsumenternas rättigheter avvika mycket från de rättigheter som gäller i Finland. Även produktsäkerhetskraven varierar; i EU och Finland skyddas konsumenter genom lagstiftning på ett annat sätt än i till exempel länderna i Asien.

Läs mer

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag