Från utlandet prenumererade tidningar och tidskrifter samt böcker

Observera: förändring fr.o.m. 1.7.

Från och med den 1 juli 2021 ska alla paket från länder utanför EU förtullas och mervärdesskatt betalas för dem. Läs mer: Allt ska förtullas


Har du beställt eller köpt en bok eller tidning från utlandet? Landet varifrån boken eller tidningen skickas inverkar på om du behöver tullklarera inköpet och betala importskatter för det. 

Digitala böcker och tidningar som kan läsas på internet behöver inte förtullas. Däremot ska böcker och tidningar som levereras i fysisk form (t.ex. som cd-skivor) förtullas. 

Observera:

Tidningar som sänds till Åland från EU-länder och från övriga Finland

Tullklarering av tidning och tidskrift

 • En tidning eller tidskrift behöver inte förtullas, när
  • den skickas från EU:s tull- och skatteområde och
  • den har tillverkats i EU eller förtullats in i EU.
 • En tidning eller tidskrift ska förtullas, när
 • tidningen skickas från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde eller oförtullad från EU-området.
 • Mervärdesskatten för tidningar och tidskrifter är 10 % 
 • En försändelse är tullfri om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen är högst 150 euro utan transportkostnader.

Tullklarering av bok

 • En bokförsändelse behöver inte förtullas, om
  • den levereras från EU:s tull- och skatteområde och
  • den har tillverkats i EU eller förtullats in i EU.
 • En bokförsändelse ska förtullas, om
  • den levereras oförtullad till Finland från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde (t.ex. Kanarieöarna).
 • Mervärdesskatten på en bok är 10 %
 • En försändelse är tullfri om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen är högst 150 euro utan transportkostnader.

När du får tidningen från ett land utanför EU

Du ska förtulla varje tidning separat och betala momsen för den. Fastän du har prenumererat tidningen för en längre period, ska varje tidning som ingår i prenumerationen förtullas separat.

Välj i tjänsten att du vill förtulla ”en vara jag köpt”.

Om din tidningsprenumeration har börjat före 1.7.2021, behöver du betala moms endast för de tidningar som anländer fr.o.m. 1.7.2021. Du kan räkna ut värdet på en enskild tidning genom att dividera priset på tidningsprenumerationen med antalet tidningar som ingår i den.

 • Exempel: Prenumerationsperioden är 12 månader, dvs. 1.1–31.12.2021. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 USD. Dividera prenumerationsperiodens pris 80 USD med antalet tidningar. Priset på en enskild tidning blir 6,67 USD (80 : 12 = 6,67).

Ange på sidan ”Uppgifter om försändelsen”, vid punkten ”Försändelsens värde utan transportkostnader” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

På sidan ”Uppgifter om varan” ska du i sökfältet skriva ”tidning” och sedan välja ”tidningar, tidskrifter och serietidningar”. Ange i punkten ”Pris och valuta” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

Om en oförtullad tidning levereras hem till dig, ska du förtulla den i efterhand.

När du får tidningen från ett annat EU-land till Åland

Du kan förtulla alla tidningar som hör till samma prenumerationsperiod (eller som ännu ingår i den) och betala momsen för dem på en gång.

Välj i tjänsten att du vill förtulla ”ett oförtullat inköp/tidningsprenumeration som jag redan fått hem”.

I punkten ”Varubeskrivning” ska du ange tidningens namn, fakturans förfallodag samt prenumerationsperioden för vilken du betalar moms.

Ange i punkten ”Pris och valuta” priset på prenumerationsperioden och valutan som används.

 • Exempel: Prenumerationsperioden är 12 månader, dvs. 1.1–31.12.2021. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 euro. Dividera prenumerationsperiodens pris 80 euro med antalet tidningar. Priset på en enskild tidning blir 6,67 euro (80 : 12 = 6,67). Ange som prenumerationsperiodens pris värdet på de sex tidningar som du får fr.o.m. början av juli, dvs. 40 euro (6 x 6,67 = 40) och som valuta EUR.

Välj som mervärdesskattegrund ”10 % böcker och tidningar”.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

Du kan också förtulla varje tidning separat och betala momsen för den.

 • Exempel: Prenumerationsperioden är 12 månader, dvs. 1.1–31.12.2021. Tidningen levereras en gång per månad. Prenumerationsperiodens pris är 80 euro. Dividera prenumerationsperiodens pris 80 euro med antalet tidningar. Priset på en enskild tidning blir 6,67 euro (80 : 12 = 6,67). Ange som pris 6,67 och som valuta EUR.

Ange på sidan ”Uppgifter om försändelsen”, vid punkten ”Försändelsens värde utan transportkostnader” priset på den enskilda tidningen och valutan som används.

Fyll i de uppgifter som saknas och skicka förtullningen. Du kan nu genast betala momsen.

När du får tidningen från övriga Finland till Åland

Flera finländska tidningshus kommer att för din räkning förtulla tidningarna som du prenumererat. Då behöver du inte förtulla något eller betala moms till Tullen, utan momsen debiteras av dig i samband med prenumerationen.

Om tidningens avsändare inte har förtullat den, ska du förtulla tidningarna själv i Tullklareringstjänsten. Du kan antingen förtulla alla tidningar som hör till samma prenumerationsperiod på en gång eller så kan du förtulla dem separat var för sig. Du kan inte förtulla en tidningsprenumeration i Importförtullningstjänsten för privatpersoner.


Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning