Postens och Tullens roller då paket anländer

Ska du ta emot ett postpaket som ska tullklareras? Kom ihåg:

  • Posten förvarar och transporterar även de postpaket som ska tullklareras
  • Tullen i sin tur hjälper mottagaren att tullklarera paketet. 

Tullklareringen kan du sköta behändigt via Tullens deklarationstjänst för import.
  
Postpaket som anländer till Finland och som ska tullklareras stannar i Postens tullager tills mottagaren har förtullat postförsändelsen och betalat eventuella importskatter. Posten skickar en ankomstavi över postförsändelsen till mottagaren och transporterar också de tullklarerade postförsändelserna vidare från lagret samt sköter eventuella returer.

Kontakta alltid Posten om du har frågor gällande transporten av postpaketet, var det befinner sig eller frågor som gäller ankomstavin, för Tullen kan inte hjälpa dig med dessa frågor.

Kom också ihåg Postens försändelseuppföljning.

Jag har fått en ankomstavi från Posten om en försändelse som ska tullklaredas - Vad ska jag göra?

Beakta följande

Om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen inte överstiger 22 euro eller om försändelsen innehåller en gåva värd högst 45 euro från en privatperson, behöver man inte (dock med vissa undantag) lämna in någon tulldeklaration eller betala några skatter. Du ska dock skicka Tullen:

  • en orderbekräftelse eller en utredning över gåvan och dess värde
  • försändelsens ankomstnummer och din kontaktinformation

per e-post till lentoposti(at)tulli.fi för frisläppning av paketet. Mera information: På Tullens webbplats eller från telefonstödet för webbdeklarering, tfn 0295 5206.


Om någon skickat dig en gåva ska du av avsändaren begära en redogörelse över gåvans innehåll och värde, så att Tullen kan utreda om det är fråga om en gåva som kan frisläppas utan tullklarering.

Gåvor som är värda över 45 euro förtullas och importskatter uppbärs precis som för vilket annat nätköp som helst.

Läs mer: Tullklarering av en gåva

Gå till deklarationstjänsten för import


Ta kontakt

Tulldeklarering, privatpersoner
måndag–fredag 8–18

Rådgivning för ifyllning av import- och exportdeklarationer och förtullning av postpaket i e-tjänster.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag