Nätbeställning av tobaksprodukter och resandeinförsel

Införsel med hjälp av ett medel för distanskommunikation av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor, som anskaffats via en näringsidkare, får inte föras in i landet. Det finns även begränsningar för resandeinförsel.

Tobaksprodukter är produkter som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak (nicotiana). I tobakslagen föreskrivs om införsel av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och vätskor som används i elektroniska cigaretter. Tobakslagen gäller också örtprodukter för rökning.

Tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor får inte anskaffas eller tas emot från en näringsidkare utanför Finland. Produkterna får inte anskaffas via distanskommunikation såsom via internet, e-post, post eller telefon.

På sidan Tobak i gåvoförsändelsen finns information om vilka begränsningar och betalningar gäller för tobaksförsändelser som skickas som gåva från utlandet.

Resandeinförsel av tobaksprodukter

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in en tobaksprodukt eller nikotinvätska i landet.

Läs om resendeinförsel av tobaksprodukter – välj först varifrån du reser.

Välj

Resandeinförsel från ett annat EU-land

Cigaretter, cigarrer, rull- eller piptobak, nikotinvätska och örtprodukter för rökning

Du kan föra in

1. tobaksprodukter vilkas förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska samt figurativa varningar som krävs, högst

 • 200 cigaretter,
 • 50 cigarrer,
 • 100 cigariller och
 • 250 gram rull- eller piptobak 

2. högst 10 milliliter nikotinvätska i en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare vars förpackning inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs

3. högst 200 stycken färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Du får medföra dessa produkter tull- och skattefritt för eget bruk, dvs. till dig själv, din familj eller som gåva.

Tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) samt nikotinvätskor

Du kan föra in

1. under ett kalenderdygn sammanlagt högst 1 000 gram

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • tobak för användning i munnen

2. högst 10 milliliter sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

Du får medföra dessa produkter endast för ditt eget bruk. Med eget bruk avses för dessa produkter endast personligt bruk; produkterna får inte föras in till familjen eller som gåva.

Postförsändelser från ett EU-land

Det är förbjudet att beställa, skaffa eller ta emot tobaksprodukter från utlandet i postpaket eller på något annat motsvarande sätt till Finland. Du får inte beställa, skaffa eller ta emot från en näringsidkare, dvs. en försäljare av tobaksprodukter, en försändelse som innehåller

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • tobak för användning i munnen eller
 • sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

Läs också: Tobak i gåvoförsändelsen

Back to top

Resandeinförsel av tobaksprodukter från länder utanför EU (s.k. tredje länder)

Gränserna för resandeinförda tobaksprodukter varierar enligt produkt och huruvida det är fråga om skattepliktig eller skattefri införsel. Införseln påverkas också av begränsningar gällande boningsort, tid och resesätt.
 

Cigaretter, cigarrer, rull- eller piptobak, nikotinvätska och örtprodukter för rökning

Du kan föra in följande skattepliktiga produkter

1. tobaksprodukter vilkas förpackning inte har de varningsmärkningar på finska och svenska samt figurativa varningar som krävs, högst 

 • 200 cigaretter
 • 50 cigarrer
 • 100 cigariller
 • 250 gram rull- eller piptobak 

2. högst 10 milliliter nikotinvätska i en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare vars förpackning inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs

3. högst 200 stycken färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Du kan föra in följande produkter skattefritt

 • 200 cigaretter ELLER
 • 50 cigarrer ELLER
 • 100 cigariller (högst 3 g/st.) ELLER
 • 250 g rull- eller piptobak.

Man får föra in flera än en av de ovan nämnda tobaksprodukterna skattefritt, om de procentuella andelarna av de skattefria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100 procent (till exempel 100 cigaretter och 50 cigariller).

För tobaksprodukter som införts utöver de skattefria tobaksprodukterna måste importskatterna betalas.

Du får bara föra in dessa produkter skattefritt för eget bruk, dvs. till dig själv, din familj eller som gåva. 

Du får också föra in skattefritt

högst 10 milliliter nikotinvätska i en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare vars säljförpackning inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs
högst 200 stycken färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars säljförpackning inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Värdet på dessa produkter får vara högst 300 euro när du anländer landvägen till Finland. När du anländer i sjö- eller flygtrafik får värdet vara högst 430 euro.

Du får bara föra in dessa produkter skattefritt för eget bruk, dvs. till dig själv, din familj eller som gåva. 

 

Tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) samt nikotinvätskor

Du kan föra in skattefritt

under ett kalenderdygn sammanlagt högst 1 000 gram

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • Tobak för användning i munnen, dvs. snus

högst 10 milliliter sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

Du får medföra dessa produkter endast för ditt eget bruk. Med eget bruk avses för dessa produkter endast personligt bruk; produkterna får inte föras in till familjen eller som gåva.

 

Tidsbegränsningar

 • Om du bor i Finland och anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) på något annat sätt än med flyg och din resa har varat högst 24 timmar, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet.
  Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor till Finland, om det är uppenbart att du har skaffats dem före din utresa från Finland.
 • Om du bor utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och anländer till Finland på något annat sätt än med flyg och vistas i Finland mer än tre dygn för något annat ändamål än en genomresa, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor till Finland.
  Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor i landet, om det är uppenbart att produkterna är avsedda för ditt eget personliga bruk under vistelsen i Finland.

Utöver mängdbegränsningarna ska man också beakta de ovannämnda tidsgränserna, som också gäller för tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen.

 

Postförsändelser från länder utanför EU (s.k. tredje länder)

Det är förbjudet att beställa, skaffa och ta emot tobaksprodukter i postpaket eller på något annat motsvarande sätt från andra länder till Finland. Du får inte beställa, skaffa eller ta emot från en näringsidkare, dvs. en försäljare av tobaksprodukter, en försändelse som innehåller

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • tobak för användning i munnen ELLER
 • sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

Läs också: Tobak i gåvoförsändelsen

Back to top

På Åland gäller sedan den 1 november 2016 motsvarande införselrestriktioner och -förbud i fråga om tobaksprodukter och nikotinvätskor som i Fastlandsfinland.

Resandeinförsel till Åland från andra EU-länder och från länder utanför EU

Åland är en del av EU:s tullområde men hör inte till EU:s skatteområde. Åland hör till unionens så kallade särskilda skatteområden.

Cigaretter, cigarrer rull- och piptobak, nikotinvätskor och örtblandningar för rökning

Du kan skattepliktigt föra in till Åland

1. tobaksprodukter vilkas säljförpackningar inte har varningsmärkningar på finska och svenska samt figurativa varningar som krävs, högst 

 • 200 cigaretter
 • 50 cigarrer
 • 100 cigariller
 • 250 gram rull- eller piptobak 

2. högst 10 milliliter nikotinvätska i en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare vars säljförpackning inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs 

3. högst 200 stycken färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Du kan skattefritt föra in till Åland

 • 200 cigaretter ELLER
 • 50 cigarrer ELLER
 • 100 cigariller (högst 3 g/st.) ELLER
 • 250 g rull- eller piptobak.

Man får föra in flera än en av de ovan nämnda tobaksprodukterna skattefritt, om de procentuella andelarna av de skattefria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100 procent (t.ex. 100 cigaretter och 50 cigariller).

Du får bara föra in dessa produkter skattefritt för eget bruk, dvs. till dig själv, din familj eller som gåva.

Du kan också skattefritt föra in till Åland
 

1. högst 10 milliliter nikotinvätska i en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare vars förpackning inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs
2. högst 200 stycken färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Värdet på dessa produkter får var högst 300 euro när du anländer till Åland med ett luftfartyg eller fartyg som är i nöjesbruk. När du anländer i flyg- eller sjötrafik med ett luftfartyg eller fartyg som inte är i nöjesbruk får värdet vara högst 430 euro.

 

Tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) samt nikotinvätska

Du kan skattefritt föra in till Åland

1. under ett kalenderdygn sammanlagt högst 1 000 gram

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • tobak för användning i munnen, dvs. snus

2. högst 10 milliliter sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

Du får medföra dessa produkter endast för ditt eget bruk. Med eget bruk avses för dessa produkter endast personligt bruk; produkterna får inte föras in till familjen eller som gåva.

Tidsbegränsningar

 • Om du bor i Finland och anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) på något annat sätt än med flyg och din resa har varat högst 24 timmar, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet.
  Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor till Finland, om det är uppenbart att du har skaffats dem före din utresa från Finland.
 • Om du bor utanför Europeiska samarbetsområdet (EES) och anländer till Finland på något annat sätt än med flyg och vistas i Finland mer än tre dygn för något annat ändamål än genomresa, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor till Finland.
  Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor i landet, om det är uppenbart att produkterna är avsedda för ditt eget personliga bruk under vistelsen i Finland.

De ovannämnda tidsgränserna gäller också för tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen.

 

Postförsändelser till Åland

Det är förbjudet att beställa, skaffa eller ta emot tobaksprodukter från utlandet i postpaket eller på något annat motsvarande sätt till Finland. Du får inte beställa, skaffa eller ta emot från en näringsidkare, dvs. en försäljare av tobaksprodukter, en försändelse som innehåller

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • tobak för användning i munnen eller
 • sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

Läs också: Tobak i gåvoförsändelsen

Back to top

Åland är en del av EU:s tullområde men hör inte till EU:s skatteområde. Åland hör till unionens så kallade särskilda skatteområden.

Cigaretter, cigarrer, rull- eller piptobak, nikotinvätska och örtprodukter för rökning

Du kan skattefritt föra in från Åland till Fastlandsfinland

 • 200 cigaretter ELLER
 • 50 cigarrer ELLER
 • 100 cigariller (högst 3 g/st.) ELLER
 • 250 g rull- eller piptobak.

Man får föra in flera än en av de ovan nämnda tobaksprodukterna skattefritt, om de procentuella andelarna av de skattefria maximimängderna uppgår till sammanlagt högst 100 procent (t.ex. 100 cigaretter och 50 cigariller).

För tobaksprodukter som införts utöver de skattefria tobaksprodukterna måste importskatterna betalas.

Du får bara föra in dessa produkter skattefritt för eget bruk, dvs. till dig själv, din familj eller som gåva.

 

Tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus)

Du kan skattefritt också föra in från Åland

1. under ett kalenderdygn sammanlagt högst 1 000 gram

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • tobak för användning i munnen, dvs. snus.

Värdet på dessa produkter får vara högst 300 euro när du anländer från Åland med ett luftfartyg eller fartyg som är i nöjesbruk. När du anländer i flyg- eller sjötrafik med ett luftfartyg eller fartyg som inte är i nöjesbruk får värdet vara högst 430 euro.

Du får medföra dessa produkter endast för ditt eget bruk. Med eget bruk avses för dessa produkter endast personligt bruk; produkterna får inte föras in till familjen eller som gåva.

Postförsändelser från Åland

Det är förbjudet att beställa, skaffa eller ta emot tobaksprodukter från Åland i postpaket eller på något annat motsvarande sätt till Fastlandsfinland. Du får inte beställa, skaffa eller ta emot från en näringsidkare, dvs. en försäljare av tobaksprodukter, en försändelse som innehåller

 • tuggtobak
 • tobak för användning i näsan
 • tobak för användning i munnen eller
 • sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt läkemedelslagen.

Läs också: Tobak i gåvoförsändelsen

Back to top

Mera viktig information

Nätbeställning av tobaksprodukter

I tobakslagen avses med

 • tobaksprodukter produkter som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak (nicotiana). Nikotinvätska som används i elektroniska cigaretter regleras inte som tobaksprodukt utan i enlighet med en specialbestämmelse som nikotinvätska.
 • rökfria tobaksprodukter tuggtobak, tobak för användning i näsan, tobak för användning i munnen och andra tobaksprodukter som inte förbrukas via förbränning.
 • tobaksprodukter för rökning andra tobaksprodukter än rökfria tobaksprodukter. Sådana är till exempel cigaretter, cigarrer och rulltobak. I enlighet med tobaksdirektivet anses även tobak för vattenpipa vara tobaksprodukt för rökning när tobakslagen tillämpas.
 • röktillbehör ett tillbehör eller redskap som huvudsakligen är avsett att användas vid tobaksrökning eller för förberedelse till tobaksrökning. Till exempel cigarettpapper och pipor är röktillbehör.
 • cigarett en sådan tobaksrulle som avses i 4 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994)
 • cigarr en sådan tobaksrulle som avses i 3 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis.
 • cigarill en cigarr vars vikt per styck är högst tre gram.
 • rulltobak tobak som konsumenter eller detaljhandelsaffärer kan använda för att göra cigaretter. Tobak som kan användas både som rulltobak och genom vattenpipor ska anses vara rulltobak.
 • piptobak tobak som kan förbrukas via förbränning och uteslutande är avsedd för användning i pipa.
 • tobak för vattenpipa en tobaksprodukt som kan förbrukas enbart genom en vattenpipa.
 • tuggtobak en rökfri tobaksprodukt uteslutande avsedd att tuggas.
 • tobak för användning i näsan en rökfri tobaksprodukt som kan konsumeras via näsan.
 • tobak för användning i munnen alla tobaksprodukter för användning i munnen som helt eller delvis är framställda av tobak och som tillhandahålls i pulver- eller partikelform eller i någon kombination av dessa former, utom sådana som är avsedda att inhaleras eller tuggas.
 • örtprodukt för rökning ett tobakssurrogat som är framställt av växter och som kan förbrukas via förbränning. Produkten innehåller inte tobaksplanta utan andra växter, såsom örter eller frukter, och är avsedd att förbrukas via förbränning. Till exempel så kallade örtcigaretter samt tobaksfria örtblandningar för rökning i vattenpipa är örtprodukter för rökning.
 • elektronisk cigarett en produkt som kan användas för inandning av nikotinånga via ett munstycke eller en beståndsdel av en sådan produkt.
 • nikotinvätska vätska som innehåller nikotin och är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett och som inte innehåller mer nikotin än 20 milligram per milliliter och inte ska användas för de ändamål som avses i 3 § 1 mom. i läkemedelslagen (395/1987).
 • nikotinfri vätska för förångning annan vätska än nikotinvätska som är avsedd för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett eller på något annat motsvarande sätt.
 • påfyllningsbehållare en behållare som innehåller nikotinvätska och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

Med ett medel för distanskommunikation avses telefon, post, television och datanät samt andra medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter

 


Tobaksfria örtblandningar för rökning i vattenpipa är enligt tobakslagen örtprodukter för rökning. Dessa får inom de föreskrivna gränserna föras in till Finland från ett EU-land och från länder utanför EU.

Du kan föra in

 • högst 200 enheter färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Resandeinförsel av örtprodukter för rökning från Åland till Fastlandsfinland omfattas inte av mängdbegränsningarna. Varorna kan också beställas från en nätbutik; tobakslagen innehåller inga restriktioner gällande skaffande eller mottagande av dessa produkter per post, som varutransport eller på något annat sätt från länder utanför Finland.

Resandeinförseln till Finland av tobak för vattenpipa omfattas av en mängdbegränsning på 250 gram för skattefrihet och tullfrihet då produkten förs in från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde samt från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde. Detta gäller oavsett om blandningen som röks i pipan innehåller nikotin eller inte. Detta gäller också på import från landskapet Åland till Fastlandsfinland samt på import från andra EU-medlemsstater och Fastlandsfinland till landskapet Åland.


Du kan inte via en utländsk nätbutik beställa tobak för vattenpipa som innehåller tobak. En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot via ett medel för distanskommunikation beställda tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från ett land utanför Finland.

I tobakslagen avses med tobak för vattenpipa en tobaksprodukt som kan förbrukas enbart genom en vattenpipa.

Tobak för vattenpipa får föras in som resandeinförsel till Finland. Resandeinförsel från Europas ekonomiska samarbetsområdet (EES) omfattas dock av tidsbegränsningar. Mera information om tidsbegränsningarna finns på denna sida vid punkten import från länder utanför EU.

Resandeinförseln till Finland av tobak för vattenpipa omfattas av en mängdbegränsning på 250 gram för skattefrihet och tullfrihet då produkten förs in från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde samt från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde. Detta gäller oavsett om blandningen som röks i pipan innehåller nikotin eller inte. Detta tillämpas också på import från Åland till Fastlandsfinland och på import från andra EU-medlemsstater och Fastlandsfinland till Åland.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter i landet.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter


En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder. I konsumentskyddslagen avses med ett medel för distanskommunikation telefon, post, television och datanät samt andra medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.

Med elektronisk cigarett avses en produkt som kan användas för inandning av nikotinånga via ett munstycke eller en beståndsdel av en sådan produkt. Det saknar betydelse huruvida anordningen är färdigt fylld med nikotinvätska för engångsbruk eller ska återanvändas med hjälp av en påfyllningsbehållare. I tobakslagens förarbeten anges att även om tillverkaren uppger att anordningen endast är avsedd för inandning av nikotinfri vätska, ska anordningen ändå anses vara en elektronisk cigarett, om den i fråga om sina egenskaper även lämpar sig för förångning av nikotinvätska. Engångsanordningar som är färdigt fyllda med nikotinfri vätska för förångning uppfyller däremot inte tobakslagens definition på elektroniska cigaretter.

Beståndsdelar i en elektronisk cigarett är till exempel nikotinpatroner och behållare, samt en del som inte innehåller nikotinpatron eller behållare. Som elektroniska cigaretter betraktas alltså förutom hela anordningar även reservdelar och delar som konsumenten själv kan montera ihop till en elektronisk cigarett.

Det finns flera olika anordningar och delar på marknaden och därför kan Tullen inte utan undersökning veta om en viss förångare eller dess delar uppfyller tobakslagens definition på elektroniska cigaretter. Vid oklara situationer stoppar vi försändelsen och undersöker ärendet i samarbete med Valvira. Tullen meddelar inte förhandsavgöranden om huruvida en viss förångare eller dess delar uppfyller tobakslagens definition på elektroniska cigaretter.


En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder. I konsumentskyddslagen avses med ett medel för distanskommunikation telefon, post, television och datanät samt andra medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.

Med elektronisk cigarett avses en produkt som kan användas för inandning av nikotinånga via ett munstycke eller en beståndsdel av en sådan produkt. Det saknar betydelse huruvida anordningen är färdigt fylld med nikotinvätska för engångsbruk eller ska återanvändas med hjälp av en påfyllningsbehållare. I tobakslagens förarbeten anges att även om tillverkaren uppger att anordningen endast är avsedd för inandning av nikotinfri vätska, ska anordningen ändå anses vara en elektronisk cigarett, om den i fråga om sina egenskaper även lämpar sig för förångning av nikotinvätska. Engångsanordningar som är färdigt fyllda med nikotinfri vätska för förångning uppfyller däremot inte tobakslagens definition på elektroniska cigaretter.

Tobakslagen tillämpas inte på sådana produkter på vilka lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010) tillämpas.

Om en produkt har klassificerats som produkt eller utrustning för hälso- och sjukvård, ska den uppfylla kraven för dessa. Detta tar sig uttryck i att produkten i EU ska vara CE märkt. Med produkter och utrustning för hälso- och sjukvård avses instrument, apparater, anordningar, programvara, material och andra produkter eller annan utrustning som används separat eller i kombinationer samt sådan programvara som behövs för att produkten eller utrustningen ska fungera på behörigt sätt, och som tillverkaren avsett för användning på människor vid

a) påvisande, förebyggande, övervakning, behandling eller lindring av sjukdom,

b) påvisande, övervakning, behandling, lindring eller kompensation av en skada eller en funktionsnedsättning,

c) undersökning, ersättning eller ändring av anatomin eller av en fysiologisk process, eller

d) befruktningskontroll.

Produkterna och utrustningen för hälso- och sjukvård övervakas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Om det är fråga om en elektrisk apparat, ska den också uppfylla kraven gällande elapparater. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes är tillsynsmyndighet för elapparater.


Snus, tuggtobak och tobak för användning i näsan är enligt tobakslagen rökfria tobaksprodukter, och det är förbjudet att skaffa och ta emot dessa produkter per post eller på något annat motsvarande sätt från andra länder.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter


Införseln av nikotinfria vätskor som är avsedda för användning i elektroniska cigaretter eller av apparater för engångsbruk som liknar elektroniska cigaretter och som är färdigt fyllda med nikotinfri vätska begränsas inte i tobakslagen. Man ska dock beakta att när man beställer produkter från utlandet, kan det hända att nikotinhalten inte har märkts på produkterna på ett korrekt sätt. Om Tullen vid införseln misstänker att produktens nikotinhalt inte har angetts korrekt, kan produkten undersökas vid Tullaboratoriet.

Både nikotinhaltiga och nikotinfria e-cigarettvätskor är punktskattepliktiga produkter.

Läs mer: Nätbeställning av tobaksprodukter
Skatteförvaltningen, punktskatt på tobak


Nikotinvätska som inte innehåller mer nikotin än 20 milligram per milliliter och inte ska användas för de ändamål som avses i 3 § 1 mom. i läkemedelslagen (395/1987) omfattas av tobakslagen. En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot med hjälp av ett medel för distanskommunikation anskaffade tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från andra länder.

I konsumentskyddslagen avses med ett medel för distanskommunikation telefon, post, television och datanät samt andra medel som kan användas för ingående av avtal utan att parterna är samtidigt närvarande.

En privatperson får inte föra in, skaffa och ta emot per post eller på något annat motsvarande sätt från andra länder sådan nikotinhaltig vätska för förångning med hjälp av en elektronisk cigarett vars nikotinkoncentration överstiger 20 milligram per milliliter eller som har ett användningsändamål enligt 3 § 1 mom. i läkemedelslagen.

 


Cigarettpapper klassificeras som röktillbehör. Tobakslagen begränsar inte införseln av röktillbehör. De tidsgränser och kvantitativa begränsningar som fastställs i lagen gäller alltså inte för införseln av röktillbehör.

Enligt lagen om tobaksaccis är cigarettpapper dock en punktskattepliktig produkt. Mera information om punktbeskattningen av cigarettpapper hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.

Resandeinförsel av cigarettpapper

Som resandeinförsel får du för eget bruk föra in cigarettpapper i landet från EU:s tull- och skatteområde (EU) utan tidsgränser och kvantitativa begränsningar. Skatteförvaltningen svarar för punktbeskattningen och för därtill hörande rådgivning.

En resande som anländer från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde (EU) eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde (t.ex. Kanarieöarna) får föra in cigarettpapper för eget bruk till ett värde av 300 € i vägtrafik och till ett värde av 430 € i luft- och sjötrafik. Läs mer om varor som resande för in.

Beställning av cigarettpapper

Du kan beställa cigarettpapper från EU:s tull- och skatteområde för ditt eget bruk utan kvantitativa begränsningar. Enligt lagen om tobaksaccis är cigarettpapper dock en punktskattepliktig produkt. Skatteförvaltningen svarar för punktbeskattningen och för därtill hörande rådgivning.

Om du beställer cigarettpapper från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde, tullklareras försändelsen och vanligtvis uppbärs punktskatt och mervärdesskatt på den.

Om du beställer cigarettpapper från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, tullklareras försändelsen och normala importskatter, dvs. vanligtvis tull, punktskatt och mervärdesskatt, uppbärs på cigarettpappret.

Läs mera om nätbeställning.

Lagstiftning

 • mervärdesskattelagen 95 d §
 • tobakslagen (549/2016) 2 § 16 punkten
 • lagen om tobaksaccis 2 §
 • punktskattelagen 72 §

 


Resandeinförsel av tobaksprodukter

Tullen övervakar och granskar varu- och passagerartrafik som anländer till och lämnar landet. Tullen övervakar att tidsgränserna för införsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor iakttas så att den i samband med annan övervakning riktar övervakningsåtgärder mot flöden av transportmedel och resande inom olika trafikformer.

I 66 § i tobakslagen föreskrivs om tidsgränserna för resandeinförsel av tobaksprodukter och nikotinvätskor från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Med hjälp av tidsgränserna bekämpas olaglig handel med tobaksprodukter och förhindras att sådana tobaksprodukter som inte följer tobaksdirektivet når den finländska marknaden.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter


En privatperson som anländer till Finland får för eget personligt bruk medföra sammanlagt högst 1 000 gram tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) per kalenderdygn. Dessa tobaksprodukter får inte föras in som gåva.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter i landet.

Mer information: Resandeinförsel av tobaksprodukter


Enligt tobakslagen får en privatperson som anländer till Fastlandsfinland från Åland för eget personligt bruk medföra sammanlagt högst 1 000 gram tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen (snus) per kalenderdygn. Dessa tobaksprodukter får inte föras in som gåva.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter                 

 


Det är nästan omöjligt att själv göra varningsmärkningar på tobaksprodukter.

Tobaksdirektivet förutsätter att varje detaljhandelsförpackning för tobaksvaror för rökning ska ha en hälsovarning bestående av både en varningstext och ett färgfoto som är förknippat med texten. Kraven på varningsmärkningar gäller också detaljhandelsförpackningar för nikotinvätskor i elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare och för örtprodukter för rökning.

En privatperson får bara föra in en viss mängd produkter som saknar varningsmärkningar på finska och svenska om produktens negativa effekter för hälsan samt i fråga om tobaksprodukter också figurativa varningar.

Social- och hälsovårdsministeriets har gett närmare bestämmelser om märkningarnas text, bilder, typsnitt och punktstorlek, färg, ram, yta, hur märkningarna ska placeras, alterneras och fästas och att de inte ska brytas, samt om annan definiering. Hälsovarningarna ska enligt huvudregeln tryckas på ett sådant sätt att de inte kan avlägsnas eller utplånas, de ska vara helt synliga och de får inte brytas när detaljhandelsförpackningen öppnas. Hälsovarningarna får inte på något sätt dölja detaljhandelsförpackningens skattemärken eller prisetiketter, lokaliserings-, spårnings- eller säkerhetsmärkningar och de får inte störa märkningarnas läsbarhet. Det är nästan omöjligt att uppfylla alla ovannämnda krav t.ex. genom att själv klistra varningsmärkningarna på produkterna.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


Tobaksfria örtblandningar för rökning i vattenpipa är enligt tobakslagen örtprodukter för rökning. Dessa får inom de föreskrivna gränserna föras in till Finland från ett EU-land och från länder utanför EU.

Du kan föra in

 • högst 200 enheter färdigrullade produkter och 250 gram produkter i lösvikt av örtprodukter för rökning vars förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska som krävs.

Resandeinförsel av örtprodukter för rökning från Åland till Fastlandsfinland omfattas inte av mängdbegränsningarna. Varorna kan också beställas från en nätbutik; tobakslagen innehåller inga restriktioner gällande skaffande eller mottagande av dessa produkter per post, som varutransport eller på något annat sätt från länder utanför Finland.

Resandeinförseln till Finland av tobak för vattenpipa omfattas av en mängdbegränsning på 250 gram för skattefrihet och tullfrihet då produkten förs in från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde samt från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde. Detta gäller oavsett om blandningen som röks i pipan innehåller nikotin eller inte. Detta gäller också på import från landskapet Åland till Fastlandsfinland samt på import från andra EU-medlemsstater och Fastlandsfinland till landskapet Åland.


Du kan inte via en utländsk nätbutik beställa tobak för vattenpipa som innehåller tobak. En privatperson får inte från en näringsidkare skaffa eller ta emot via ett medel för distanskommunikation beställda tobaksprodukter, elektroniska cigaretter eller nikotinvätskor per post, som varutransport eller på något annat sätt från ett land utanför Finland.

I tobakslagen avses med tobak för vattenpipa en tobaksprodukt som kan förbrukas enbart genom en vattenpipa.

Tobak för vattenpipa får föras in som resandeinförsel till Finland. Resandeinförsel från Europas ekonomiska samarbetsområdet (EES) omfattas dock av tidsbegränsningar. Mera information om tidsbegränsningarna finns på denna sida vid punkten import från länder utanför EU.

Resandeinförseln till Finland av tobak för vattenpipa omfattas av en mängdbegränsning på 250 gram för skattefrihet och tullfrihet då produkten förs in från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde samt från ett område som ligger inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde. Detta gäller oavsett om blandningen som röks i pipan innehåller nikotin eller inte. Detta tillämpas också på import från Åland till Fastlandsfinland och på import från andra EU-medlemsstater och Fastlandsfinland till Åland.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter i landet.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter


Ja. Du får föra med dig smaksatta tobaksprodukter och nikotinvätskor till Finland från en utlandsresa, eftersom införseln av dessa produkter inte särskilt förbjudits i tobakslagen. Beakta dock tobakslagens kvantitativa begränsningar och tidsgränser för resandeinförseln.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätska i landet.

Läs mer: Införselrestriktioner och -förbud enligt tobakslagen


 


Om tobaksprodukternas förpackningar inte har de varningsmärkningar på finska och svenska och de figurativa varningar som krävs får man inte föra in mer än 200 cigaretter, inte ens genom att betala skatterna.

Mer information: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


Om du bor i Finland och anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) på något annat sätt än i flygtrafik och din resa har varat högst 24 timmar, får du inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet.

Undantag: Du får föra in tobaksprodukter och nikotinvätskor till Finland, om det är uppenbart att du har skaffats dem före din utresa från Finland. Till exempel varningsmärkningar på finska och svenska kan vara ett bevis för att produkten har skaffats i Finland.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätskor i landet.

Läs mer: Resandeinförsel av tobaksprodukter

 


Med totalreformen av tobakslagen genomfördes EU:s tobaksdirektiv (2014/40/EU).

Tobakslagen (549/2016) bereddes av social- och hälsovårdsministeriet, som har hand om den allmänna ledningen och styrningen av efterlevnaden av tobakslagen. Enligt tobakslagen är Tullen den verkställande myndigheten, som ska övervaka att de införselförbud och införselrestriktioner som föreskrivs i lagen följs. Tullens uppgifter omfattar också granskning och övervakning av EU:s inre trafik och införsel från Åland till övriga Finland.


När du som resande medför produkter för eget bruk eller som gåva, är införseln tull- och skattefri om mängderna och värdegränsen för resandeinförsel inte överskrids och om införseln är sporadisk.

Om du för in en viss produkt en eller två gånger är det fråga om sporadisk resandeinförsel. Om du upprepade gånger för in samma produkt klassas införseln inte längre som sporadisk på det sätt som avses i lagstiftningen, och du blir tvungen att betala tull på produkterna.

Införselns sporadiska eller upprepade natur avgörs från fall till fall. Då bedömer Tullen bland annat varornas typ och antal samt hur många gånger varorna förts in.


Tobakslagen innehåller bestämmelser om införsel av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och vätskor som används i elektroniska cigaretter. Också örtprodukter för rökning regleras av tobakslagen. På Åland gäller motsvarande införselrestriktioner och -förbud som Fastlandsfinland.

Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in tobaksprodukter eller nikotinvätska i landet.


                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen må-fr 8-16

Vår tjänst är just nu ofta överbelastad, var vänlig och bekanta dig också med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Snus Tobak Åland

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag