Att beställa alkohol på nätet

Om du beställer alkoholdrycker från EU:s tull- och skatteområde är det Skatteförvaltningen som svarar för punktbeskattningen av dryckerna och för därtill hörande anvisningar.

Om du beställer alkoholdrycker från ett område utanför EU:s tullområde och skatteområde eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde, ska du lämna in en tulldeklaration för försändelsen och betala importskatter på den.

Hur mycket ska jag betala för alkoholdryckerna jag beställt?

I samband med tullklareringen uppbärs importskatter för alkoholdryckerna, dvs. tull enligt varukoden, punktskatter och importmoms. Momsen vid import är 24 procent, och den beräknas utifrån skattegrunden. Punktskatt på alkohol och alkoholdrycker uppbärs enligt tabellen över punktskatter på alkohol- och alkoholdrycker. I punktskatt på dryckesförpackningar uppbärs 0,51 euro per liter. Läs mer om importskatter.

Hur tullklarerar jag en försändelse som innehåller alkohol?

Du kan tullklarera försändelsen själv via Tullens deklarationstjänst för import eller ge någon annan fullmakt att sköta tullklareringen i ditt ställe. Läs mer om tullklareringsalternativ.

Begränsningar

Personer under 18 år får inte föra in alkoholdrycker i landet, och personer under 20 år får endast föra in svaga alkoholdrycker.

Sprit får inte föras in i landet utan tillstånd.

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord Alkohol

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag