Nätbeställning och tullklarering av alkohol

När du beställer alkohol på nätet från länder utanför EU ska du alltid tullklarera din beställning och betala importskatterna för den. Alkoholdrycker som beställts från ett annat EU-land behöver inte tullklareras, men i vissa fall måste skatter betalas för dem. Läs vilka skatter som anknyter till nätbeställning av alkohol och hur du tullklarerar alkoholprodukter.

Hur mycket skatter ska jag betala för alkoholdryckerna jag beställt?

Alkoholdrycker som beställts från EU:s tull- och skatteområde behöver inte tullklareras. Om du beställer alkoholdrycker från ett annat EU-land och säljaren ordnar transporten av produkterna till Finland, är det fråga om s.k. distansförsäljning, och du behöver inte betala skatter för produkterna. Men om du själv ordnar transporten av produkterna är det fråga om s.k. distansköp, och då ska punktskatterna, dvs. alkoholskatt och punktskatt på dryckesförpackningar, betalas för dryckerna.

Skatteförvaltningen svarar för punktbeskattningen av alkohol och för därtill hörande rådgivning. Gå till Skatteförvaltningens webbplats. 

Alkoholdrycker som beställts från områden utanför EU:s tull- och skatteområde ska alltid tullklareras, och i samband med tullklareringen uppbärs importskatterna, dvs. tull enligt varukoden, punktskatter och importmoms. Importmomsen är 24 %. Punktskatten på dryckesförpackningar är 0,51 euro per liter.

Alkoholprodukter som beställts från EU:s tullområde men utanför dess skatteområde (t.ex. Åland) ska också tullklareras.

Läs mer om importskatter. 

EU:s tull- och skatteområden

Hur förtullar jag en försändelse som innehåller alkohol?


Du kan tullklarera försändelsen själv via Tullens webbtjänst eller befullmäktiga någon annan att sköta förtullningen åt dig. Läs mer om tullklareringsalternativ. 

Begränsningar

Personer under 18 år får inte beställa eller föra in alkoholdrycker, och personer under 20 år får bara beställa eller föra in svaga alkoholdrycker.

Sprit får inte föras in i landet utan tillstånd.

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Alkohol