Köp av sällskapsdjur från utlandet

Du kan ta med dig ett sällskapsdjur du köpt utomlands till Finland. Införsel av levande djur omfattas av olika krav och restriktioner. Kraven och restriktionerna varierar beroende på t.ex. vilket djur det är som införs och från vilket land djuret införs till Finland. 

Jag köper ett sällskapsdjur från EU, t.ex. Sverige eller Estland

 1. Ta i god tid före införseln reda på vilka krav som gäller vid införsel av djur på Livsmedelsverkets webbplats (på finska).
 2. Sällskapsdjuret behöver inte anmälas till Tullen eller förtullas. Beakta dock att Tullen kan granska djuret och dess dokument.

Obs! Om du köper ett sällskapsdjur från ett område som ingår i EU:s tullområde men inte hör till EU:s skatteområde, såsom Åland eller Kanarieöarna, ska djuret förtullas när det förs in till Finland.

Jag köper ett sällskapsdjur från ett land utanför EU, t.ex. Ryssland eller USA

 1. Ta i god tid före införseln reda på vilka krav som gäller vid införsel av djur på Livsmedelsverkets webbplats (på finska).
 2. Visa upp ditt sällskapsdjur och dess dokument för myndigheter i det EU-land till vilket du först kommer från ett land utanför EU. Dessa kontrollerar ditt djur och dess dokument.
 3. Gör en importdeklaration för sällskapsdjuret till Tullen i Finland. Du kan inge importdeklarationen vid ett tullkontor, eller så kan du låta en speditör göra förtullningen åt dig.
Exempel: Om du för in ett djur till Finland från Förenta staterna och du byter flygplan i Tyskland, görs kontrollen i Tyskland.

Om införseln av djur anses vara icke-kommersiell, kontrollerar Tullen sällskapsdjuret och dess dokument i Finland. Du kan föra in sällskapsdjuret till Finland via en godkänd ankomstplats.

Om införseln av djur är kommersiell görs en veterinärmedicinsk gränskontroll på djuren i det EU-land till vilket de kommer först. Sällskapsdjur kan föras in i EU bara via en gränskontrollstation som godkänts för införsel av djur. Godkända gränskontrollstationer i Finland är Helsingfors-Vanda flygplats och Vaalimaa där den veterinärmedicinska gränskontrollen görs av Livsmedelsverket. Kontrollen är avgiftsbelagd och kontrolltiden måste bokas i förväg. Läs anvisningarna på Livsmedelsverkets webbplats.

Icke-kommersiell och kommersiell införsel av sällskapsdjur

Införseln av sällskapsdjur anses som icke-kommersiell när alla följande villkor uppfylls:

 • du reser med ditt eget sällskapsdjur
 • antalet djur är högst fem
 • du tar dem med dig till Finland
 • om en ledsagare för in sällskapsdjuret och du reser till Finland via samma rutt inom fem dagar från den dag då ledsagaren förde in djuret
 • du säljer eller överlåter inte djuret vidare inom EU.

Införseln av sällskapsdjur anses vara kommersiell om någon av följande punkter uppfylls:

 • antalet djur är minst sex
 • djuret reser ensamt
 • en ledsagare för in sällskapsdjuret och du reser inte till Finland inom fem dagar från den dag då ledsagaren förde in djuret
 • djuren säljs eller överlåts vidare inom EU.

När djuret förs in med flygplan från ett land utanför EU till Finland

Djuren som förs in med flygplan så att ägaren inte reser med djuret kan komma till Finland bara som flygfrakt. Djuren ska genomgå en veterinärmedicinsk gränskontroll. Om någon annan person är ägaren (ledsagare) för in djuret till en ny ägare i flygplanets kabin eller lastrum, nekas djuret tillträde till EU. Det avvisade djuret kan antingen returneras till avgångslandet eller avlivas enligt artikel 66 i förordning (EU) 2017/625

Beakta följande

Kontrollera först hos Livsmedelssäkerhetsverket vilka begränsningar och bestämmelser som gäller vid införsel av sällskapsdjur.

Förtulla sällskapsdjuret när du anländer till landet. Uppvisa djurets dokument och inköpsfaktura i samband med förtullningen. Du kan föra in sällskapsdjuret tull- och skattefritt om dess värde inte överstiger gränsen för resandeinförsel. Värdegränsen är 430 eller 300 euro beroende på vilket fortskaffningsmedel du använder.

Om gränsen för resandeinförsel överskrids, ska du betala 24% i moms på sällskapsdjurets inköpspris samt transport- och eventuella försäkringskostnader. Läs mer om importskatter.

Läs mer: Köp av sällskapsdjur från utlandet


Innan djuret anländer till Finland

Ta reda på vilka krav som gäller för import av djur och om en veterinär gränskontroll behöver göras. Läs Livsmedelsverkets anvisningar och beställ en kontroll enligt dem.

 1. Skicka djurets dokument på förhand till Livsmedelsverket för godkännande.
 2. Livsmedelsverket meddelar om djuret ska genomgå en veterinär gränskontroll. Om det inte ska göra det, kontrollerar Tullen djurets mikrochip och de dokument som krävs vid import (vaccinationsintyg).
 3. Om djuret ska genomgå en veterinär gränskontroll beställ kontrollen hos Livsmedelsverket senast 24 timmer före djurets ankomst.

När djuret anländer som flygfrakt till Helsingfors-Vanda flygplats

 1. Djuret anländer till fraktförarens tillfälliga lager.
 2. Den veterinära gränskontrollen utförs vid en veterinär gränskontrollstation.
  - Kontrollstationen finns i Finnair Cargo Oy:s tillfälliga lager (Turbingränden 4, 01530 Vanda).
  - Veterinären kommer till kontrollstationen vid den tidpunkt du bokat.
  - Importören av djuret ska delta i kontrollen.
  - Om djuret anländer till något annat lager än Finnair Cargo Oy:s tillfälliga lager, ska lagerhavaren transportera djuret till gränskontrollstationen och tillbaka till det tillfälliga lagret.
 3. Om ingen veterinär gränskontroll görs på djuret, kontrollerar Tullen djurets dokument och mikrochip. Importören av djuret ska delta i kontrollen. 
 4. Efter den veterinära gränskontrollen kan du
  - befullmäktiga ett ombud att göra förtullningen åt dig
  - tullklarera djuret vid Tullens kundserviceställe, Fraktvägen 1 A.
  Tullens kundserviceställe har öppet vardagar kl. 8–16.15. Vid andra tider kan du ringa numret 0295 527 039.
  Om djuret har genomgått en veterinär gränskontroll, bifoga CHED-A-dokumentet ut Traces- systemet  till förtullningen. Om du flyttar från ett land utanför EU bifoga ett intyg om att du bott utomlands till förtullningen för att du ska kunna importera djuret tull- och skattefritt som flyttgods.
 5. Lämna beslutet om frigörande till innehavaren av det tillfälliga lagret för att denna ska kunna lämna ut djuret till dig.

Hundar och katter som är hybrider av tamhund eller tamkatt får endast föras in till Finland på vissa villkor. Dessa raser omfattas av generationsbegränsningar, så Tullen kräver en släktutredning vid import av sällskapsdjuret. Släktutredningen behövs till exempel gällande varghundar och savannah- eller bengalkatter.

Läs mer om införsel  av tamhund- och tamkatthybrider på Livsmedelsverkets webbsida ”Införsel av vilddjur som sällskapsdjur” (på finska)


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning