Köp av sällskapsdjur från utlandet

Du kan ta med dig ett sällskapsdjur du köpt utomlands till Finland. Införsel av levande djur omfattas av olika krav och restriktioner. Kraven och restriktionerna varierar beroende på t.ex. vilket djur det är som införs och från vilket land djuret införs till Finland. 

Jag köper ett sällskapsdjur från EU, t.ex. Sverige eller Estland

 1. Ta i god tid före införseln reda på vilka krav som gäller vid införsel av djur på Livsmedelsverkets webbplats (på finska).
 2. Sällskapsdjuret behöver inte anmälas till Tullen eller förtullas. Beakta dock att Tullen kan granska djuret och dess dokument.

Obs! Om du köper ett sällskapsdjur från ett område som ingår i EU:s tullområde men inte hör till EU:s skatteområde, såsom Åland eller Kanarieöarna, ska djuret förtullas när det förs in till Finland.

Jag köper ett sällskapsdjur från ett land utanför EU, t.ex. Ryssland eller USA

 1. Ta i god tid före införseln reda på vilka krav som gäller vid införsel av djur på Livsmedelsverkets webbplats (på finska).
 2. Visa upp ditt sällskapsdjur och dess dokument för myndigheter i det EU-land till vilket du först kommer från ett land utanför EU. Dessa kontrollerar ditt djur och dess dokument.
 3. Gör en importdeklaration för sällskapsdjuret till Tullen i Finland. Du kan inge importdeklarationen vid ett tullkontor, eller så kan du låta en speditör göra förtullningen åt dig.
Exempel: Om du för in ett djur till Finland från Förenta staterna och du byter flygplan i Tyskland, görs kontrollen i Tyskland.

Om införseln av djur anses vara icke-kommersiell, kontrollerar Tullen sällskapsdjuret och dess dokument i Finland. Du kan föra in sällskapsdjuret till Finland via en godkänd ankomstplats.

Om införseln av djur är kommersiell görs en veterinärmedicinsk gränskontroll på djuren i det EU-land till vilket de kommer först. Sällskapsdjur kan föras in i EU bara via en gränskontrollstation som godkänts för införsel av djur. Godkända gränskontrollstationer i Finland är Helsingfors-Vanda flygplats och Vaalimaa där den veterinärmedicinska gränskontrollen görs av Livsmedelsverket. Kontrollen är avgiftsbelagd och kontrolltiden måste bokas i förväg. Läs anvisningarna på Livsmedelsverkets webbplats.

Hundvalpar som är under sex månader gamla får inte föras in till Finland från ett annat land om syftet är att sälja eller annars överlåta valpen vidare i Finland inom fyra månader efter införseln. Tullen kan besluta att en sådan hundvalp måste returneras till avgångslandet.

Icke-kommersiell och kommersiell införsel av sällskapsdjur

Införseln av sällskapsdjur anses som icke-kommersiell när alla följande villkor uppfylls:

 • du reser med ditt eget sällskapsdjur
 • antalet djur är högst fem
 • du tar dem med dig till Finland
 • om en ledsagare för in sällskapsdjuret och du reser till Finland via samma rutt inom fem dagar från den dag då ledsagaren förde in djuret
 • du säljer eller överlåter inte djuret vidare inom EU.

Införseln av sällskapsdjur anses vara kommersiell om någon av följande punkter uppfylls:

 • antalet djur är minst sex
 • djuret reser ensamt
 • en ledsagare för in sällskapsdjuret och du reser inte till Finland inom fem dagar från den dag då ledsagaren förde in djuret
 • djuren säljs eller överlåts vidare inom EU.

När djuret förs in med flygplan från ett land utanför EU till Finland

Djuren som förs in med flygplan så att ägaren inte reser med djuret kan komma till Finland bara som flygfrakt. Djuren ska genomgå en veterinärmedicinsk gränskontroll. Om någon annan person är ägaren (ledsagare) för in djuret till en ny ägare i flygplanets kabin eller lastrum, nekas djuret tillträde till EU. Det avvisade djuret kan antingen returneras till avgångslandet eller avlivas enligt artikel 66 i förordning (EU) 2017/625

Beakta följande

Kontrollera först hos Livsmedelssäkerhetsverket vilka begränsningar och bestämmelser som gäller vid införsel av sällskapsdjur.

Förtulla sällskapsdjuret när du anländer till landet. Uppvisa djurets dokument och inköpsfaktura i samband med förtullningen. Du kan föra in sällskapsdjuret tull- och skattefritt om dess värde inte överstiger gränsen för resandeinförsel. Värdegränsen är 430 eller 300 euro beroende på vilket fortskaffningsmedel du använder.

Om gränsen för resandeinförsel överskrids, ska du betala 24% i moms på sällskapsdjurets inköpspris samt transport- och eventuella försäkringskostnader. Läs mer om importskatter.

Läs mer: Köp av sällskapsdjur från utlandet


Ibland anländer ett sällskapsdjur till Finland som flygfrakt. Med flygfrakt avses här att ett flygbolag transporterar sällskapsdjuret i flygplanets fraktutrymme. Sällskapsdjuret reser alltså inte med dig eller en ledsagare i flygplanets kabin eller som resgods.

När sällskapsdjuret har anlänt till Finland, förs det till transportfirmans tillfälliga lager. Du ska förtulla sällskapsdjuret för att det ska kunna överlåtas till dig från lagret.

Läs dessa anvisningar om din situation är denna:

 • Sällskapsdjuret har anskaffats från utlandet. Till exempel:
  • Du har köpt sällskapsdjuret från utlandet.
  • Du flyttar till Finland och har anskaffat sällskapsdjuret minst 6 månader tidigare.
 • Därtill förs sällskapsdjuret direkt från ett land utanför EU till Finland utan mellanlandning eller flygplansbyte i ett annat EU-land.

Innan djuret anländer till Finland

Kontrollera först i Livsmedelsverkets sökmotor (på finska) vilka krav som gäller för sällskapsdjurs resor.

En veterinär gränskontroll behövs inte om båda dessa villkor uppfylls:

 • Antalet sällskapsdjur är högst fem.
 • Sällskapsdjuret anländer på någotdera av följande sätt:
  • Du reser på samma flyg med ditt sällskapsdjur.
  • Du reser först och ditt sällskapsdjur reser inom fem dagar från samma avgångsland.

Om dessa villkor uppfylls är det fråga om s.k. förflyttning av eget sällskapsdjur. Då kontrollerar Tullen sällskapsdjurets mikrochip och dokument, men en veterinär gränskontroll behövs inte.

I övriga fall utför Livsmedelsverkets gränsveterinär en veterinär gränskontroll av sällskapsdjuret. Läs anvisningarna om beställning av en veterinär gränskontroll på Livsmedelsverkets webbplats.

 När djuret anländer som flygfrakt till Helsingfors-Vanda flygplats

 1. Sällskapsdjuret anländer till transportfirmans tillfälliga lager. Transportfirman meddelar dig när sällskapsdjuret har anlänt.
 2. Om införseln av sällskapsdjuret inte kräver en veterinär gränskontroll, kontrollerar Tullen med kundens hjälp djurets dokument och mikrochip. Den som för in sällskapsdjuret ska delta i kontrollen.

  Om införseln av sällskapsdjuret kräver en veterinär gränskontroll, görs kontrollen vid Livsmedelsverkets veterinära gränskontrollstation. Läs anvisningarna om veterinära gränskontroller på Livsmedelsverkets webbplats.

  Efter att Tullen eller Livsmedelsverket har utfört kontrollen ska sällskapsdjuret förtullas. Du kan förtulla sällskapsdjuret vid Tullens kundserviceställe på adressen Fraktvägen 1 A, Vanda. Kundservicestället har öppet vardagar kl. 8.00–16.15. Övriga tider kan du ringa Tullens nummer 0295 527 039.
  Du kan också befullmäktiga ett ombud att sköta förtullningen åt dig.

  Om en gränsveterinär har kontrollerat sällskapsdjuret, ska du till förtullningen bifoga CHED-A-intyget som du fått av gränsveterinären.

  Om du är en flyttare som flyttar till Finland från ett land utanför EU, ska du till förtullningen bifoga ett intyg över boendet utomlands för att du ska kunna föra in sällskapsdjuret skattefritt som flyttgods.
 3. När du har förtullat sällskapsdjuret och betalat eventuella importskatter, får du ett frigörandebeslut från Tullen eller ombudet som gjort förtullningen. För eller skicka frigörandebeslutet till innehavaren av det tillfälliga lagret för att lagerhavaren ska kunna överlåta sällskapsdjuret till dig.

Hundar och katter som är hybrider av tamhund eller tamkatt får endast föras in till Finland på vissa villkor. Dessa raser omfattas av generationsbegränsningar, så Tullen kräver en släktutredning vid import av sällskapsdjuret. Släktutredningen behövs till exempel gällande varghundar och savannah- eller bengalkatter.

Läs mer om införsel  av tamhund- och tamkatthybrider på Livsmedelsverkets webbsida ”Införsel av vilddjur som sällskapsdjur” (på finska)


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning