Innan du handlar – ta reda på om du måste förtulla försändelsen

Observera: förändring fr.o.m. 1.7.

Från och med den 1 juli 2021 ska alla paket från länder utanför EU förtullas och mervärdesskatt betalas för dem. Läs mer: Allt ska förtullas


Vid nätköp är inte varans beställningsland, dvs. landet där nätbutiken är belägen, avgörande, utan det varifrån försändelsen levereras till dig samt om försändelsen levereras oförtullad. Försändelser som levereras från länder utanför EU ska vanligtvis förtullas. Om försändelsen levereras från EU:s område så är det viktigt att veta om varan har tillverkats i EU eller redan förtullats där, eller om du behöver se till att försändelsen förtullas. Om du inte hittar denna information på nätbutikens webbplats ska du kontakta säljaren och ta reda på detta.

Du behöver inte göra förtullningen eller betala importskatter till Tullen:

  • Om varan som du beställt skickas till dig från ett annat EU-land och varan antingen tillverkats eller redan förtullats där.
  • Om det är fråga om spel, musik eller dataprogram som laddas ned direkt från nätet.

Varor som beställts från länder utanför EU ska förtullas och tull samt mervärdesskatt ska betalas för dem

Om du har beställt varor från länder utanför EU ska de vanligtvis förtullas och importskatter ska betalas för dem. Om försändelsen levereras oförtullad till dig så ansvarar du själv för förtullningen och betalningen av skatter.

Det finns separata anvisningar för gåvoförsändelser. Se: Gåvoförsändelser

Varor som beställts från områden utanför EU:s skatteområde ska förtullas och mervärdesskatt ska betalas för dem

Det finns områden som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde. Exempel på dessa områden är följande:

  • Kanarieöarna

Om du har beställt varor från områden utanför EU:s skatteområde ska de förtullas och mervärdesskatt ska betalas för dem.

Läs också

Europainformationen:

                            

Ta kontakt

Fråga tullrådgivningen mån-fre 8-16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning


Nyckelord Nätbeställning