Innan du handlar

Om det är oklart varifrån varan levereras, ta reda på det av säljaren och klarlägg också om en vara som levereras från EU-området har tillverkats i eller förtullats in i EU-området.

Det spelar ingen roll från vilket land varan beställs. Varor som beställs från EU kan levereras till beställaren från ett lager utanför EU. Vanligtvis är det alltid beställaren som är ansvarig för importskatterna.

Det kan vara svårt att på nätbutikers webbplatser hitta information om varifrån varorna levereras till beställaren. Med tanke på tullklareringen och importbeskattningen är det dock väsentligt att veta varifrån varan faktiskt levereras. Det är beställaren som ansvarar för de importskatter som eventuellt uppbärs. Om det är oklart om beställningen medför skattepåföljder för dig, kontakta säljaren på förhand. 

 • Om en nätbutik är verksam inom EU-området men varan levereras från ett lager som ligger i ett område utanför EU:s tullområde och skatteområde – eller i ett område som hör till EU:s tullområde men inte till EU:s skatteområde – ska man lämna in en tulldeklaration för varan och betala skatt på den.
 • Observera också att man från EU-området kan leverera varor som inte har tullklarerats i Europeiska unionen. Fraktföraren skickar mottagaren en ankomstavi om en försändelse som bör tullklareras.

Det finns områden som hör till EU:s tullområde, men inte till dess skatteområde. Mervärdesskatt ska betalas vid import av varor som köpts i ett område som hör till EU:s tullområde men inte till skatteområdet. Exempel på dessa områden är följande:

 • Jersey och de övriga Kanalöarna
 • Kanarieöarna i Spanien

När varor förs in från dessa områden ska varorna tullklareras, liksom vid införsel av varor från ett land utanför EU. Vid mervärdesbeskattning är värdegränsen för en skattefri försändelse 22 euro. Det minsta momsbelopp som uppbärs är 5 euro. Däremot tillämpas denna gräns för momsfrihet inte på tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker eller parfymer.

Det finns separata anvisningar för gåvoförsändelser. Se: Gåvoförsändelser

 • EU-länderna
  • EU:s tull- och skatteområde
  • Stater och områden som bildar en tullunion med EU
  • Stater och områden som hör till EU:s tullområde men inte till skatteområdet
 • EES-länderna
 • Schengen-länderna
 • Efta-länderna
 • Det gemensamma transiterings-området
Läs mer
Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord Nätbeställning

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag