Tullförmån

En tullförmån innebär en lägre tullavgift än normalt. Tullförmån kan fås för en vara som ursprungligen tillverkats i ett land med vilket EU har ingått ett tullförmånsavtal.

Tullförmånen innebär att tullavgiften är mindre än normalt eller att ingen tullavgift alls behöver betalas för varan. Tullförmån kan fås för en vara som kommer från ett land med vilket EU har ingått ett tullförmånsavtal. Därtill ska varan ha tillverkats i det land varifrån den skickas. Läs närmare vad som krävs för att få tullförmån på grundval av varans ursprung. Beakta att mervärdesskatt alltid ska betalas för varan även om varan beviljas tullförmån.

Tullförmån vid import från de flesta länder i världen

Du kan få tullförmåner vid import från de flesta länder i världen. Kontrollera i förteckningen från vilka länder du kan få tullförmåner. Ingen tullavgift behöver betalas för produkter som ursprungligen tillverkats i t.ex. Storbritannien. Storleken på tullförmånerna finns att se i  Tullens varukodstjänst Fintaric

För en del varor från Turkiet kan man få en tullförmån fastän varan skulle ha tillverkats någon annanstans än i Turkiet. Du kan få tullförmån t.ex. när varan har förtullats till Turkiet och du får ett varucertifikat A.TR. från säljaren. När du förtullar en vara som du har beställt från Turkiet, ange Turkiet som varans ursprungsland fastän varan skulle ha tillverkats någon annanstans än i Turkiet.

Det finns bara ett tjugotal länder från vilka man inte kan få tullförmåner. För varor som beställs från dessa länder ska tullen alltid betalas till fullt belopp. Sådana länder är bl.a. USA, Thailand, Malaysia, Kina, Hongkong, Taiwan, Ryssland, Belarus, Saudiarabien, Australien och Nya Zeeland. 

Hur ansöker jag om tullförmån?

Du kan ansöka om en tullförmån i samband med förtullningen, om din vara uppfyller villkoren för tullförmånen och du har ett behövligt dokument som styrker varans ursprung, t.ex. ett formbundet ursprungsintyg (varucertifikat EUR.1) eller en ursprungsdeklaration eller -försäkran. Ta i förväg reda på vad som krävs.  Du får dokumentet av säljaren av din vara.

Om du inte har dokumentet tillgängligt i samband med förtullningen kan du förtulla försändelsen utan dokumentet och ansöka om tullförmånen i efterhand genom omprövning av förtullningsbeslutet


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning