Hoppa till innehåll

Förtullning, mervärdesskatt och tullavgift

Förtullning betyder att du inger en deklaration till Tullen för en vara du beställt från utlandet och betalar importskatterna för varan. Importskatter är bland annat mervärdesskatt, tullavgift och punktskatt.

Varukoden och tullvärdet påverkar tullavgiften

Alla varor har en egen varukod. Varukoden påverkar storleken på tullavgiften som ska betalas för varan. För varor med vissa varukoder behöver man inte betala någon tullavgift överhuvudtaget.

Tullvärdet är ett belopp som vanligtvis utgörs av varans inköpspris och transportkostnader.

Varukoden och tullvärdet påverkar tullavgiftens storlek. Tullavgiften är vanligtvis en procentandel av tullvärdet. I detta fall talar man om värdetull. En tullavgift som anges per kilo eller liter kallas för mängdtull. 

Tullavgift behöver vanligtvis inte betalas för inköp med ett värde på högst 150 euro.

Beakta att du utöver tullavgiften kan bli tvungen att betala antidumpnings- eller utjämningstullar eller skyddstull dvs. tilläggstull för vissa produkter.

För varor som kommer från vissa länder kan du beviljas tullförmån. Det innebär att tullavgiften är mindre än normalt eller att du inte behöver betala någon tullavgift överhuvudtaget.

Mervärdesskatten är i allmänhet 24 procent

Mervärdesskatt (moms) betalas alltid och dess storlek uppgår vanligtvis till 24 procent av varans värde. Mervärdesskattesatsen på livsmedel och kosttillskott är 14 procent. Mervärdesskattesatsen för böcker, tidskrifter som prenumereras och konstföremål är 10 procent. 

Hur mycket mervärdesskatt som ska betalas beror på grunden för mervärdesskatten. Grunden för mervärdesskatten är ett belopp som bland annat utgörs av

  • tullvärdet, det vill säga varans inköpspris och transportkostnader
  • eventuell tullavgift
  • eventuell expeditionsavgift (Posten) 
  • eventuella skatter som betalas utanför Finland, såsom mervärdesskatt i varans försäljningsland.

Punktskatt betalas för exempelvis alkohol

För vissa varor, såsom alkohol och tobaksprodukter, ska du även betala punktskatt. Du kan läsa om punktskatt på Skatteförvaltningens webbplats.

Exempel på hur importskatter beräknas

Hur beräknas mervärdesskatten och tullavgiften för en vara som du beställt från utlandet? Ta del av exempelbeställningarna.

Med Tullräknaren kan du uppskatta närmare hur mycket mervärdesskatt och eventuella tullavgifter du måste betala för flera produkter. Läs om vilka länder som omfattas av importskatt för paket.

Exempel 1: Du har beställt en tröja från Kina som kostar 200 euro. Postkostnaderna är 35 euro.

Tullavgift:

Eftersom tröjan kommer från ett land utanför EU och dess värde överskrider 150 euro, ska du betala tullavgift för tröjan. Läs om vilka länder som omfattas av tullavgift för paket.

Tullavgiften som ska betalas för klädesplagget är 12 % av produktens värde innefattande transportkostnader: (200 € + 35 €) x 0,12 = 28,20 eur

Mervärdesskatt:

Tröjan kommer från ett land utanför EU, så du ska betala mervärdesskatt för tröjan. Läs om vilka länder som omfattas av mervärdesskatt för paket.

Mervärdesskatten är 24 % av produktens värde innefattande transportkostnader, tullavgift och eventuellt Postens expeditionsavgift: (235 € + 28,20 € + 3,10 €) x 0,24 = 63,86 euro

Du betalar alltså totalt 28,20 € + 63,86 € = 92,06 euro i importskatter för tröjan.

Exempel 2: Du har beställt en tröja från Kanarieöarna som kostar 200 euro. Postkostnaderna är 35 euro

Tullavgift:

Du behöver inte betala tullavgift från tröjan, eftersom Kanarieöarna hör till EU:s tullområde. Läs om vilka länder som omfattas av tullavgift för paket.

Mervärdesskatt:

Kanarieöarna hör inte till EU:s skatteområde, vilket innebär att du ska betala mervärdesskatt för tröjan. Läs om vilka länder som omfattas av mervärdesskatt för paket.

Produktens värde innefattande transportkostnader är 200 € + 35 € = 235 euro. Mervärdesskatten är 24 % av produktens värde innefattande transportkostnader och eventuellt Postens expeditionsavgift: (235 € + 3,10 €) x 0,24 = 57,14 euro

Du betalar alltså totalt 57,14 euro i importskatter för tröjan.

Exempel 3: Du har beställt en kamera från Kina som kostar 100 euro. Postkostnaderna är 35 euro. 

Tullavgift:

Kameran kommer från ett land utanför EU och dess värde underskrider 150 euro, så du behöver inte betala tullavgift för kameran. Läs om vilka länder som omfattas av tullavgift för paket.

Mervärdesskatt:

Kameran kommer från ett land utanför EU, vilket innebär att du ska betala mervärdesskatt för kameran. Läs om vilka länder som omfattas av mervärdesskatt för paket.

Produktens värde innefattande transportkostnader är 100 € + 35 € = 135 euro. Mervärdesskatten är 24 % av produktens värde innefattande transportkostnader och eventuellt Postens expeditionsavgift: (135 € + 3,10 €) x 0,24 = 33,14 euro

Du betalar alltså totalt 33,14 euro i importskatter för kameran.


Annanstans på denna webbplats


Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning