Förtullning av postpaket i efterhand

Om ett oförtullat postpaket har levererats till din hemadress, ska du tullklarera postpaketet i efterhand om mervärdesskatt uppbärs 5 euro eller mer.

Förtulla ditt paket i första hand i deklarationstjänsten för import genom att välja ”Ny fraktförtullning”.

Gå till deklarationstjänsten för import

I händelsens tilläggsuppgifter ska man ange att det är fråga om förtullning i efterhand. Det lönar sig att bifoga fakturan och andra eventuella bilagor redan vid det skede som deklarationen upprättas. I fältet Tidigare handling används kod 788 och dokumentets nummer (AREX-deklarationens MRN eller postförsändelsens ankomstnummer) anges enligt faktiskt dokument, om det är känt.På sidan Deklarationsuppgifter väljs ”FI002000 –Elektroniska servicecentralen” som tullkontor.

Du kan också fortfarande skicka en fritt formulerad begäran till Tullen om att tullklarera försändelsen i efterhand.

Bifoga orderbekräftelsen eller fakturan, och ett eventuellt ursprungsintyg (skannat), med begäran om efterförtullning och skicka den i första hand till epostadressen kirjaamo(at)tulli.fi

eller till adressen:

Tullen / Omprövningsansökningar vid import
PB 512
00101 Helsingfors

Ange alltid din fullständiga personbeteckning eller företagets FO-nummer i begäran.

Ange också följande:

  • vilken dag försändelsen anlänt och om den kommit som postförsändelse eller leverats av ett expressfraktföretag
  • vilket land varorna avsänts ifrån och vilket varornas ursprungsland är
  • en fullständig varubeskrivning på finska eller svenska samt varornas användningsändamål för fastställande av varukod.

Efter att Tullen har handlagt begäran, skickas ett förtullningsbeslut om detta till dig till adressen som du angett i begäran. Handläggningstiden för begäran är cirka 1–2 månader. 

Beakta följande

Det är möjligt att du tidigare fått ett postpaket som kräver tullklarering skickat direkt hem till dig på grund av till exempel felaktiga eller otydliga påskrifter på paketkortet. Du ska ändå tullklarera försändelsen även i sådana fall.

Det kan hända att en speditionsfirma skött förtullningen för din räkning.


Läs mer

Ta kontakt

Tulldeklarering, privatkunder
må–fr 8–18

Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag